Gå til indhold
Kolleger der giver hinanden high five

Ledelse af social kapital

Skab tillid, sammenhængskraft og stærke relationer i din organisation.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet får du forståelse for elementerne i organisationens sociale kapital. Herunder får du kompetencer til at:

 • Lede systematisk og bevidst med afsæt i et social kapital-perspektiv
 • Lede og udvikle den organisatoriske netværks- og relationsopbygning
 • Opbygge og vedligeholde forpligtende arbejdsfællesskaber baseret på høj professionel tillid og gensidig forpligtelse

Fagligt indhold på modulet

Modulet har som mål, at du bliver i stand til at lede på måder, der opbygger og understøtter den organisatoriske tillid, samarbejdsevne og oplevede retfærdighed i de ledelsesmæssige beslutninger, fordeling af goder, kommunikation mv. Disse tre områder går under samlebetegnelsen social kapital.

På modulet arbejder vi med følgende hovedtemaer:

 • Intro til social kapital og hvordan social kapital kan understøtte arbejdet med kerneopgaven
 • Ledelse af den forbindende sociale kapital, herunder tillidsskabende ledelse og ledelse som understøtter oplevet retfærdighed
 • Ledelse af den samlende og brobyggende sociale kapital, herunder teamledelse og teamorganisering
 • Social kapital i et praksisperspektiv, herunder feedback på og refleksioner over afprøvninger af social kapital-principper i praksisnære ledelseshandlinger.

Om undervisning og eksamen

I undervisningen arbejder vi med teoretiske oplæg, som konkretiseres gennem cases og eksempler fra deltagernes egen hverdag. Mellem undervisningsdagene gennemfører du forskellige afprøvninger med fokus på social kapital i din egen organisation.

Modulet omfatter 4 undervisningsdage a 6 timer over et par måneder samt en studiegruppedag og afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en problemstilling og en afprøvning eller ledelsesaktion fra din egen praksis.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der allerede er leder i det offentlige, private eller NGO. Det kan også være, at du leder faglige opgaver og processer, eller du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Ledelse af social kapital i Hillerød

Start- og slutdato

23.10.23 - 08.12.23

Tilmeldingsfrist

02.10.23

Pris

8.500 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Nummer

0457275

Ledelse af social kapital - VENTELISTE

Start- og slutdato

24.10.23 - 15.12.23

Tilmeldingsfrist

02.10.23

Pris

8.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0457260

Forår 2024

Ledelse af social kapital - 2 kvartal

Start- og slutdato

04.04.24 - 21.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

8.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0546432

Efterår 2024

Ledelse af social kapital - 4 kvartal

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0555682

Ledelse af social kapital i Hillerød - 4 kvartal

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Pris

8.700 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Nummer

0555701

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Senger

Lektor

+45 23 73 33 05