Gå til indhold

Ledelse af social kapital

Skab tillid, sammenhængskraft og stærke relationer i din organisation.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet får du forståelse for elementerne i organisationens sociale kapital. Herunder får du kompetencer til at:

 • Lede systematisk og bevidst med afsæt i et social kapital-perspektiv
 • Lede og udvikle den organisatoriske netværks- og relationsopbygning
 • Opbygge og vedligeholde forpligtende arbejdsfællesskaber baseret på høj professionel tillid og gensidig forpligtelse

Fagligt indhold på modulet

Modulet har som mål, at du bliver i stand til at lede på måder, der opbygger og understøtter den organisatoriske tillid, samarbejdsevne og oplevede retfærdighed i de ledelsesmæssige beslutninger, fordeling af goder, kommunikation mv. Disse tre områder går under samlebetegnelsen social kapital.

På modulet arbejder vi med følgende hovedtemaer:

 • Intro til social kapital og hvordan social kapital kan understøtte arbejdet med kerneopgaven
 • Ledelse af den forbindende sociale kapital, herunder tillidsskabende ledelse og ledelse som understøtter oplevet retfærdighed
 • Ledelse af den samlende og brobyggende sociale kapital, herunder teamledelse og teamorganisering
 • Social kapital i et praksisperspektiv, herunder feedback på og refleksioner over afprøvninger af social kapital-principper i praksisnære ledelseshandlinger.

Om undervisning og eksamen

I undervisningen arbejder vi med teoretiske oplæg, som konkretiseres gennem cases og eksempler fra deltagernes egen hverdag. Mellem undervisningsdagene gennemfører du forskellige afprøvninger med fokus på social kapital i din egen organisation.

Modulet omfatter 4 undervisningsdage a 6 timer over et par måneder samt en studiegruppedag og afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en problemstilling og en afprøvning eller ledelsesaktion fra din egen praksis.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der allerede er leder i det offentlige, private eller NGO. Det kan også være, at du leder faglige opgaver og processer, eller du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Ledelse af social kapital - onsdage

Start- og slutdato

03.11.21 - 17.12.21

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.09.21

Pris

8.000 kr.

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Ledelse af social kapital - Fredage

Start- og slutdato

28.01.22 - 25.03.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

8.000 kr.

Hvor

Hillerød

Ledelse af social kapital - Torsdage

Start- og slutdato

21.04.22 - 10.06.22

Tilmeldingsfrist

15.02.22

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Kristian Gylling Olesen

Lektor

+45 51 63 27 79