Gå til indhold

Information om coronavirus

Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen specialpædagogikden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Beskrivelse

For mennesker med komplekse kommunikationsbehov gælder at de fleste;

 • skal lære at udtrykke sig gennem andre kommunikationsformer end tale
 • har brug for alternative løsninger også i forhold til skriftsproget
 • er livslangt afhængige af støtte fra deres nære omgivelser – som skal kunne afklare deres kommunikationsbehov, kende til alternative løsninger samt give livslang støtte til så selvstændig kommunikation som muligt.

Modulet har fokus på det flerfaglige samarbejde med inddragelse af netværk omkring børn, unge og voksne med komplekse kommunikationsbehov, herunder også kognitive vanskeligheder. Der vil blive arbejdet med både den bagvedliggende kommunikationsteori, udvikling af kommunikative færdigheder, samt støttende og alternative kommunikationsmuligheder. Du vil blive i stand til at indgå i afdækning af behov og muligheder med bla. videoanalyse, planlægning og igangsætning af en indsats omkring den enkelte og i miljøet, samt overordnet at kunne vurdere indsatser, metoder og behov.

Modulet kan efterfølges af et uddybende modul: “Kommunikationskompetencer – i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov” – hvor der arbejdes med den professionelles kompetencer i at indgå i udviklende kommunikative relationer for samme målgruppe.

Læringsmål

Den studerende

 • kan indgå i det tværprofessionelle og/eller tværsektorielle samarbejde med inddragelse af netværk omkring børn, unge og voksne med komplekse kommunikationsbehov, og kan påtage sig ansvaret for et dialogbaseret samarbejdende procesforløb i et relationelt perspektiv
 • har viden om grundlæggende kommunikationsteori, herunder samspil og kommunikation i et socio-kognitivt perspektiv
 • har viden om supplerende, støttende kommunikationsformer, herunder viden om understøttende it-programmer, arbejdsformer, metoder, hjælpemidler og materialer i forhold til udvikling, habilitering og kompensation.
 • har kendskab til relevant lovgivning på området.
 • har kendskab til relevante teorier og forskningsresultater om kommunikativ typisk og atypisk udvikling, herunder relationelle og kognitive forhindringer.
 • har færdigheder og metoder i relation til observation, analyse, vurdering, planlægning og iværksættelse af pædagogiske forløb i et individuelt og kontekstuelt perspektiv, samt vurdering af disse.
 • kan reflektere over kommunikative vanskeligheder set i et livsperspektiv i relation til deltagelse i sociale sammenhænge, familieliv, eventuel uddannelse, fritidsliv eller arbejde.

Målgruppe

Lærere, pædagoger og talepædagoger, IKT konsulenter, PPR-konsulenter og ergo- og fysioterapeutisk personale, der arbejder direkte eller indirekte med mennesker med kommunikationsvanskeligheder.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Komplekse kommunikationsindsatser vedr. mennesker med funktionsnedsættelser

Start- og slutdato

01.02.21 - 30.06.21

Tilmeldingsfrist

15.11.20

Pris

13.390 kr.

Hvor

København

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00