Gå til indhold
To kvinder og en mand i gruppearbejde udendørs

KIOL Executive

Et lederudviklingsforløb, der fokuserer på at styrke din personlige ledelseskapacitet. 28 dages højniveau lederkursus i offentlig ledelse.

KIOL Executive 2022

For ansøgere til KIOL 22-holdet har vi optagelse nu, og frem til tilmeldingsfrist d. 1. oktober 2022. Opstart af 360 graders evaluering samt individuelle samtaler foregår oktober-december 2022. Kursusrækken starter i januar 2023.

Kontakt studieadministrativ koordinator, Nanna Larsen, hvis du har spørgsmål:
Mail: kursus@kp.dk

Du kan også kontakte kursuslederne på:
Line Arnmark: liar@kp.dk
Dorte Kohr Lützen: dorte@lutzenmanagement.dk

Jeg har fået et bedre ledelsesliv. Et mere afstemt ledelsesliv og en anden opfattelse af, hvad min opgave dybest set går ud på.
, Sygeplejechef, Ålborg Kommune

Kursus i offentlig ledelse på højt niveau

KIOL står for Kursus i Offentlig Ledelse og er et executive lederudviklingsforløb henvendt til offentlige ledere på højt niveau.

Kursusforløbet ajourføres løbende, så nye forskningsresultater, teorier, metoder og praksiserfaringer bliver integreret i programmet og danner udgangspunkt for din kompetenceudvikling som leder. Et centralt omdrejningspunkt på KIOL er styrkelsen af din personlige ledelseskapacitet, som bliver udviklet på et fagligt og ledelsesfilosofisk grundlag.

Et kursus i ledelse som skaber reel forandring

Tidligere deltagere på KIOL fortæller, at kurset og den kompetenceudvikling, de har oplevet, har gjort en stor forskel for deres ledelse. Mange deltagere taler ligefrem om oplevelsen som en ledelsesmæssig dannelsesrejse.

Jeg må sige at KIOL-forløbet i den grad gav mig energi til at fortsætte i chefjobbet.
, Chef for Familie, Børn og Unge Svendborg Kommune

Længere nede på siden under ”Hvad får jeg ud af forløbet”, kan du læse længere udtalelser fra deltagere.

Godt at vide om Kursus i Offentlig Ledelse (KIOL)

KIOL henvender sig til ledere fra alle offentlige forvaltningsområder, herunder kommuner, stat, ministerier, styrelser og regioner fra alle dele af landet. I de seneste år har KIOL særligt tiltrukket deltagere fra det kommunale område.

Optagelse på KIOL kræver ikke en særlig uddannelse. Som udgangspunkt sigter forløbet mod ledere på niveau 1 og 2. At være leder på højt niveau vil normalt betyde, at du er leder af ledere i store organisationer, og at du har medansvar for strategi og organisationsudvikling.

Kursusledelsen kan i særlige tilfælde fravige disse krav, hvis vurderingen er, at en deltager af andre grunde ledelsesmæssigt matcher holdets niveau. KIOL optager i begrænset omfang ledere fra den private og den civile sektor.

Optagelsen sker på baggrund af din ansøgning og ud fra en samlet vurdering af bl.a. ledelsesniveau, erfaring og uddannelse. Vi optager ledere på højt niveau, normalt ledere med ledelsesansvar for andre ledere, og som også har medansvar for strategi og organisationsudvikling. Særlige forhold kan dog gøre, at en ansøger kan komme i betragtning til optagelse, selv om optagelseskravene ikke opfyldes fuldt ud.

Du skal udfylde og indsende dit ansøgningsskema nederst på siden her. Du kan normalt forvente at få svar omkring optagelse inden for 14 dage.

Spørgsmål til uddannelsen og optagelse rettes til:

Nanna Larsen
Studieadministrativ koordinator
E-mail: kursus@kp.dk

Som deltager på KIOL skal du formulere dine egne målsætninger for forløbet – faglige såvel som personlige – for at sikre, at du som leder får den optimale kompetenceudvikling ud af forløbet. Læs her, hvad Dorte Bukdahl, centerchef i Copenhagen Dome, fik ud af sit forløb (pdf) eller læs i denne artikel på denoffentlige.dk, hvordan forløbet har været med til at udvikle fire ledere. 

Generelt er der tre emner der går igen – når vi spørger tidligere deltagere om oplevelsen af deres individuelle udbytte:

 • En styrket personlig ledelseskapacitet
 • En opdateret ledelsesfaglig viden
 • Et stærkt personligt netværk

Kasper Håkansson, kontorchef i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Beskæftigelsesministeriet:

“Valget stod for mig mellem KIOL og så en masteruddannelse i ledelse. Jeg valgte KIOL af flere grunde. Først og fremmest tiltalte det mig, at KIOL har et praksisnært fokus fremfor et teoretisk… Jeg er blevet meget mere reflekteret og afklaret om, hvilken type leder, jeg gerne vil være – og jeg er blevet langt mere solidt forankret i rollen som leder.”

Helen Kæstel, Sygeplejechef, Ålborg Kommune:

”Jeg har fået det bedre. Jeg har simpelthen fået et bedre ledelsesliv. Et mere afstemt ledelsesliv og en anden opfattelse af, hvad min opgave dybest set går ud på. Som ikke er den her hero-ledelse. Så synet på mig selv og min ledelsesgerning har grundlæggende ændret sig fra at ville noget med min egen funktionsenhed – (…) – til at ville noget for andre. Til en mere helhedsorienteret løsning af kerneopgaven. Jeg oplever at have fået en anden professionel dømmekraft.”

Morten Lund, Direktør for Børne- og Arbejdsmarked Vesthimmerlands kommune:

”Hvis man spørger os, der har gået på KIOL, hvad der er vigtigt, så har det været muligheden for at koncentrere os om os selv. Det har været meget værdifuldt. At det fra første gang vi møder jer og KIOL, så er det mig, det handler om og mine mål, hvor I vejleder til, hvor I ser jeg skal bevæge mig hen… Og det går igen i hele forløbet. For sådan en som mig, der har travlt gennem hele dagen, ja, der tænker jeg meget lidt på mig selv. Her har KIOL givet mig mulighed for at fordybe mig i mig selv som leder og menneske.

Prisen for KIOL 2022/23 med opstart, 360 graders evaluering, individuel samtale samt otte sessioner fordelt på 2022 og 2023 er 99.750 kr. pr år. I alt for begge halvår 199.500 ekskl. moms (249.075 inkl. moms).

Kursusprisen dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning samt indkvartering i enkeltværelser på kursussteder i Danmark. Dertil kommer et internationalt studieophold, hvor både rejseudgifter og indkvartering indgår (undtaget er måltider under studierejsen).

Du skal først betale kursusafgiften, når du har fået bekræftet din optagelse og modtaget en faktura fra os. Vi udsender en elektronisk faktura via EAN nr. Opkrævningen sker i to lige store rater.

Afmelding

Hvis du kommer i den situation, at du må afmelde din deltagelse på KIOL før opstarten, skal det ske skriftligt til KIOL-administrationen inden tilmeldingsperiodens udløb d. 1. oktober 2022. Ved afmelding efter denne dato opkræves hele kursusgebyret. Du kan dog ved afmelding og indtil opstart af den individuelle 360 graders evaluering  – efter aftale med KIOL-administrationen – sende en anden deltager.

Hvis du bliver nødt til at afbryde dit igangværende KIOL-forløb, af personlige eller arbejdsrelaterede årsager, har du mulighed for at starte på det næstkommende KIOL-hold efter de genstartsbetingelser, som gælder og oplyses ifm. kursusstarten. Dit KIOL-forløb er efter kursusstarten personligt og kan ikke overføres til en kollega eller andre.

KIOL forbeholder sig ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkelig antal deltagere. Derudover tager vi forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger.

Sådan er Kursus i Offentlig Ledelse (KIOL) bygget op

KIOL er bygget op over otte sessioner. Syv sessioner foregår som internater af tre dages varighed på eksklusive kursussteder i Danmark og én session – der ligger midt i forløbet – er et internationalt studieophold af 4,5 dages varighed.

Samlet består KIOL af ca. 25 undervisningsdøgn, et indledende interview i København samt to dages medvirken til interview i andre KIOListers organisationer – i alt 28 dage. Dertil kommer den forberedelsestid du evt. bruger mellem de enkelte sessioner og rejsetid i forbindelse med den internationale session.

Syv sessioner på internat og et internationalt studieophold

Et fuldt KIOL forløb består af otte sessioner, hvoraf den ene session er et 4,5 dages internationalt studieophold. De sidste mange år er studierejsen gået til USA. Siden 2018 har tidligere Rambøll-direktør Nicolaj Ejler været teknisk medarrangør af rejsen. Han har i en årrække gennemført højt evaluerede studierejser for offentlige danske topchefer til USA.

Programmet indeholdt blandt andet møder/workshops/dialoger med en række centrale offentlige og private ledere og forskere, kombineret med organisationsbesøg og tilknyttet undervisning ved fx New York University.

Rejsemålet for KIOL hold 22 er endnu ikke endeligt fastlagt.

Der er få eller ingen formelle krav til forberedelse på forløbet, men du vil løbende blive anbefalet relevant læsemateriale.

Kursusdatoer 2022

Tidspunkt:

November-december 2022.

Sted:

Københavns Professionshøjskole,
Tagensvej 18
2200 København N.

Tidspunkt:

11.-13. januar 2023

Sted:

Kongebrogården, Middelfart

Tidspunkt:

21.-23. februar 2023

Sted:

Marienlyst Strandhotel, Helsingør

Tidspunkt:

27.-29, marts 2023

Sted:

Hotel Koldingfjord

Tidspunkt:

26.-28. april 2023

Sted:

Stella Maris, Svendborg

Tidspunkt:

4.-10. juni 2023 (uge 23)

Sted:

Annonceres senere

Tidspunkt:

6.-8. september 2023

Sted:

Comwell Kellers Park, Børkop

Tidspunkt:

9.-11. oktober 2023

Sted:

Sinatur, Nyborg Strand

Tidspunkt:

13.-15. november 2023

Sted:

Haraldskær, Vejle

KIOL forbeholder sig ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkelig antal deltagere og til at ændre kursussted om fornødent. Derudover tager vi forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger.

Tilmelding

KIOL - 2022/2023

Start- og slutdato

01.11.22 - 15.11.23

Tilmeldingsfrist

01.10.22

Pris

249.375 kr.

Hvor

Eksterne kursussteder i ind- og udland

Læs mere om forløbets indhold

Som indledning til KIOL skal du deltage i et individuelt afklaringsforløb. Du får foretaget en 360 graders evaluering og på baggrund af denne, kombineret med dine egne udviklingsønsker, vil du gennem en to timers introsamtale med KIOL-konsulenter kunne formulere dine personlige og faglige læringsmål for KIOL. Din 360 graders evaluering er fortrolig og vil kun blive læst af dig selv, medlemmer af din KIOL-gruppe og KIOL-kursusledere.

Samtalerne foregår i november/december 2022 i København.

 1. Personligt lederskab – personlig ledelsesfilosofi og praksis
 2. Ledelse i relationer
 3. Organisation og strategi
 4. Resiliens, autenticitet og adaptation i ledelse
 5. Studierejse international session
 6. 360 graders feedback på eget lederskab
 7. Kommunikation
 8. Fremtiden efter KIOL – fremtidens velfærdsudfordringer og fortsatte mål for dit personlige lederskab

Sessionerne på KIOL kombinerer fælles oplæg med dialog og casebaseret arbejde i KIOL-netværksgrupper. I KIOL-netværksgrupperne sættes du sammen med ligestillede, og I indgår i et intensivt samarbejde, som er baseret på åbenhed, gensidig inspiration og teamlæring.

Louise Berg, Borger- og Arbejdsmarkedschef Svendborg Kommune:

”KIOL-gruppen har været præget af en psykologisk tryghed, hvor der har plads til at vise og dele sårbarhed og succeser. Netværket har i høj grad bidraget til arbejdet med en feedback kultur præget af kærlig, ærlig og konstruktiv feedback, som jeg efterfølgende har arbejdet med i egen organisation.”

Henrik Rosenlund Knudsen, Koncernchef for Byråds- og Direktionssekretariatet Skanderborg Kommune:

“KIOL har via gode faglige indspil givet en sjælden tid til refleksion og mulighed for en fortrolig og tillidsfuld dialog og sparring med kolleger fra andre organisationer (…). Før KIOL oplevede jeg mest af alt opgaven som en labyrint uden udgang, og jeg blev ofte usikker på, om jeg magtede ledelsesopgaven (…). Via KIOL har jeg nu fået form og facon på det hele; jeg har fået en øget forståelse af, at ovenstående dilemma er uløseligt, og at det er herfra, at fornemmelsen af usikkerhed kommer. Den handler med andre ord ikke om mig, og ”leder”; det er ikke noget, man går rundt og er – det er en dilemmafyldt opgave, der skal løses.
-Offentlige ledere udvikler ofte og på forunderlig vis en facade, som forhindrer, at vi hos hinanden får indblik i den tvivl og den usikkerhed, som pr. definition præger disse job. Den facade fik vi brudt ned via netværket på KIOL, og det er virkelig en befrielse og på alle måder mere givende, når det på den måde bliver et udgangspunkt for dialog og videndeling.”

Der er mulighed for at få personlig ledelsescoaching, som en del af KIOL. Coaching er integreret i den indledende samtale samt i session seks. Du har derudover mulighed for at tilkøbe yderligere coach-sessioner fra vores konsulenter, som er tilknyttet netværksgrupperne.

KIOL indeholder desuden kulturelle indslag samt tid og rum til faglig og personlig eftertanke.

Et KIOL-forløb indeholder et ca. 4,5 dages internationalt studieophold

De sidste mange år er studierejsen gået til USA. Siden 2018 har tidligere Rambøll-direktør Nicolaj Ejler været teknisk medarrangør af rejsen. Han har i en årrække gennemført højt evaluerede studierejser for offentlige danske topchefer til USA.

Programmet indeholdt blandt andet møder/workshops/dialoger med en række centrale offentlige og private ledere og forskere, kombineret med organisationsbesøg og tilknyttet undervisning ved fx New York University.

Rejsemålet for KIOL hold 22 er endnu ikke endeligt fastlagt.

Helen Kæstel, Sygeplejechef, Ålborg Kommune:

”Turen til New York, hvor vi mødte toppen af poppen af det jeg kalder kejserledelse. Altså ledere, der leder med hjertet, skaber motivation, sætter retning, værner om drømmen, siger dét, der skal siges og tager fat dér, hvor det gør ondt. Det var en åbenbaring for mig. Og fik mig til at tænke, at så må jeg også gerne. Det dér, det kan jeg sgu også! ”

Michael Mariendal, Skolechef, Gladsaxe Kommune:

”Studieturen, det var en fantastisk uge. Den gør et eller andet helt fantastisk ved KIOL-forløbet. Og det er egentlig ligegyldigt, hvor den går til. For det er det der med at være så meget sammen, som vi var undervejs. Jeg havde sindssygt mange forskellige interessante og gode snakke, mens vi gik rundt på fortovene i kulden. Det var vitalt.”

Sigrid Andersen, Chef for Familie, Børn og Unge Svendborg Kommune:

”Studierejsen med KIOL til New York gav anledning til refleksion på mange niveauer og igen var kombinationen af et højt fagligt niveau og fællesskabet i gruppen med til at oplevelsen blev unik.”

Vi integrerer den seneste viden og nyeste metoder i KIOL og inviterer højt kvalificerede eksterne oplægsholdere til at bidrage til forløbet.

Listen af eksterne oplægsholdere på KIOL spænder bredt, og gennem de seneste fire år har følgende bl.a. været forbi:

 • Jette Runchel, kommunaldirektør i Albertslund og national ledelsesambassadør
 • Camilla Sløk, teolog og lektor på Copenhagen Business School
 • Lotte Bøgh Andersen, professor, direktør for Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse
 • Eleanor Murray, dr. i Management Practice ved Said Business School, Oxford Universitet
 • Klaus Majgaard, Ph.d. Rådgiver i offentlig ledelse og styring
 • Mogens Lykketoft, tidl. formand for Folketinget
 • Bo Rasmussen, kommunaldirektør, Gladsaxe

Kursusledelse

KIOL ledes af chefkonsulent Line Arnmark, samt forfatter og ledelseskonsulent Dorte Kohr Lützen. Kursusledelsen står for den overordnede tilrettelæggelse af KIOL, den konkrete gennemførelse, den løbende dialog med KIOListerne og underviser derudover i enkelte temaer.

Arbejdet i KIOL-netværksgrupperne understøttes desuden af proceskonsulent og underviser Claus Nelson, som deltager på udvalgte sessioner.

KIOL er et intensivt kompetenceudviklingsforløb, bestående af 28 dages undervisning, studieophold, organisationsbesøg samt interview i forbindelse med opfølgningen på 360 graders evalueringen. Der er på KIOL ikke krav om, at deltagerne forud har læst bøger, artikler eller andet i relation til den aktuelle session. Der er heller ikke krav om skriftlige opgaver, prøver eller lign. Læringen ligger i den aktive deltagelse på sessionerne og i ledernetværksgrupperne, samt i refleksioner over eget lederskab mellem sessionerne.

Faglitteratur og artikler tilbydes dog løbende til inspiration i relation til den enkelte sessions faglige emner.

Kontakt

Kontakt studieadministrativ koordinator Nanna Larsen, hvis du har spørgsmål:

Mail: kursus@kp.dk