Gå til indhold
" "

KIOL Executive

28-dages udviklingsforløb for topledere

Kursus i offentlig ledelse på højt niveau

KIOL står for Kursus i Offentlig Ledelse og er et executive lederudviklingsforløb henvendt til offentlige ledere på højt niveau.

Du kan længere nede på siden læse mere om, hvem KIOL henvender sig til.

Kursusforløbet ajourføres løbende, så nye forskningsresultater, teorier, metoder og praksiserfaringer bliver integreret i programmet og danner udgangspunkt for din kompetenceudvikling som leder.

Forløbet bygger på en grundlæggende kritisk refleksivitet og udforskning omkring den offentlige ledelsesopgave med ambitionen om at kvalificere deltagernes ledelsespraksis.

Et centralt omdrejningspunkt på KIOL er derved styrkelsen af din personlige ledelseskapacitet, som bliver udviklet på et fagligt og ledelsesfilosofisk grundlag.

Det får du ud af kurset

Tidligere deltagere på KIOL-forløbet fortæller, at den ledelsesfaglig udvikling, som de har været igennem på kurset, har gjort en stor forskel for dem som topledere.

Du kan længere nede på siden klikke på punktet ‘Hvad får jeg ud af forløbet?’ og læse flere udtalelser fra tidligere deltagere.

Jeg er blevet meget mere reflekteret og afklaret med, hvilken type leder, jeg gerne vil være, og jeg er blevet langt mere solidt forankret i rollen som leder.
, kontorchef i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Beskæftigelsesministeriet

Ansøgning

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Praktiske oplysninger

Godt at vide om Kursus i Offentlig Ledelse (KIOL)

KIOL henvender sig til ledere fra alle offentlige forvaltningsområder, herunder kommuner, stat, ministerier, styrelser og regioner fra alle dele af landet.

Endvidere kan KIOL appellere til topledere fra den tredje sektor, NGO´er, selvejende institutioner eller private aktører der løser en offentlig velfærdsopgave.

I de seneste år har KIOL særligt tiltrukket deltagere fra det kommunale område.

Et fuldt KIOL forløb består af otte sessioner, hvoraf den ene session er et internationalt studieophold af cirka 5 dages varighed.

Rejsemålet i 2024 går til en storby i Europa, hvor vi i samarbejde med internationale universiteter deltager i workshops, oplæg og i processer med universitetets professorer.

Endvidere vil studieopholdet byde på besøg hos- og dialog med en række offentlige ledere med henblik på at hente inspiration i den engelske ledelsesmodel.

Der er få eller ingen formelle krav til forberedelse på forløbet, men du vil løbende blive anbefalet relevant læsemateriale

Optagelsen sker på baggrund af din ansøgning og ud fra en samlet vurdering af bl.a. ledelsesniveau, erfaring og uddannelse.

Vi optager ledere på højt niveau, normalt ledere med ledelsesansvar for andre ledere, og som også har medansvar for strategi og organisationsudvikling.

Særlige forhold kan dog gøre, at en ansøger kan komme i betragtning til optagelse, selv om optagelseskravene ikke opfyldes fuldt ud.

Du skal udfylde og indsende dit ansøgningsskema nederst på siden her. Du kan normalt forvente at få svar omkring optagelse inden for 14 dage.

Spørgsmål til uddannelsen og optagelse rettes til:

Jeanette Ipsen
Studieadministrativ koordinator
E-mail: kursus@kp.dk

Som deltager på KIOL skal du formulere dine egne målsætninger for forløbet – faglige såvel som personlige – for at sikre, at du som leder får den optimale kompetenceudvikling ud af forløbet.

Generelt er der tre emner der går igen – når vi spørger tidligere deltagere om oplevelsen af deres individuelle udbytte:

  • En styrket personlig ledelseskapacitet
  • En opdateret ledelsesfaglig viden
  • Et stærkt personligt netværk

Kasper Håkansson, kontorchef i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Beskæftigelsesministeriet:

“Valget stod for mig mellem KIOL og så en masteruddannelse i ledelse. Jeg valgte KIOL af flere grunde. Først og fremmest tiltalte det mig, at KIOL har et praksisnært fokus fremfor et teoretisk… Jeg er blevet meget mere reflekteret og afklaret om, hvilken type leder, jeg gerne vil være – og jeg er blevet langt mere solidt forankret i rollen som leder.”

Helen Kæstel, Sygeplejechef, Ålborg Kommune:

”Jeg har fået det bedre. Jeg har simpelthen fået et bedre ledelsesliv. Et mere afstemt ledelsesliv og en anden opfattelse af, hvad min opgave dybest set går ud på. Som ikke er den her hero-ledelse. Så synet på mig selv og min ledelsesgerning har grundlæggende ændret sig fra at ville noget med min egen funktionsenhed – (…) – til at ville noget for andre. Til en mere helhedsorienteret løsning af kerneopgaven. Jeg oplever at have fået en anden professionel dømmekraft.”

Morten Lund, Direktør for Børne- og Arbejdsmarked Vesthimmerlands kommune:

”Hvis man spørger os, der har gået på KIOL, hvad der er vigtigt, så har det været muligheden for at koncentrere os om os selv. Det har været meget værdifuldt. At det fra første gang vi møder jer og KIOL, så er det mig, det handler om og mine mål, hvor I vejleder til, hvor I ser jeg skal bevæge mig hen… Og det går igen i hele forløbet. For sådan en som mig, der har travlt gennem hele dagen, ja, der tænker jeg meget lidt på mig selv. Her har KIOL givet mig mulighed for at fordybe mig i mig selv som leder og menneske.”

Prisen for KIOL 2023/24 med opstart, individuel samtale samt otte sessioner fordelt på 2023 og 2024 er 99.750 kr. pr år. I alt for begge halvår 199.500 ekskl. moms (249.375 inkl. moms).

Kursusprisen dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning samt indkvartering i enkeltværelser på kursussteder i Danmark. Dertil kommer et internationalt studieophold, hvor både rejseudgifter og indkvartering indgår (undtaget er måltider under studierejsen).

Du skal først betale kursusafgiften, når du har fået bekræftet din optagelse og modtaget en faktura fra os. Vi udsender en elektronisk faktura via EAN nr. Opkrævningen sker i to lige store rater.

Afmelding

Hvis du kommer i den situation, at du må afmelde din deltagelse på KIOL før opstarten, skal det ske skriftligt til KIOL-administrationen inden tilmeldingsperiodens udløb 2023. Ved afmelding efter denne dato opkræves hele kursusgebyret. Du kan dog ved afmelding og indtil den indledende introsamtale med KIOLs kursusledere – efter aftale med KIOL-administrationen – sende en anden deltager.

Hvis du bliver nødt til at afbryde dit igangværende KIOL-forløb, af personlige eller arbejdsrelaterede årsager, har du mulighed for at starte på det næstkommende KIOL-hold efter de genstartsbetingelser, som gælder og oplyses ifm. kursusstarten. Dit KIOL-forløb er efter kursusstarten personligt og kan ikke overføres til en kollega eller andre.

KIOL forbeholder sig ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkelig antal deltagere. Derudover tager vi forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger.

Kontakt

Kursus

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 40