Gå til indhold
To kvinder og en mand i gruppearbejde udendørs

KIOL Executive

28 dages kursus for offentlige ledere på højt niveau.

KIOL Executive 2022

Vi har optagelse nu og frem til tilmeldingsfrist d. 1. oktober 2022.
Du søger om optagelse nederst på siden.

Opstart med individuelle samtaler foregår oktober-december 2022.
Kursusrækken starter i januar 2023.

Kontakt studieadministrativ koordinator, Nanna Larsen, hvis du har spørgsmål om optagelse:
Mail: kursus@kp.dk

Du kan også kontakte kursuslederne på:
Rikke Horup: rihs@kp.dk
Sune Bjørn Larsen: sbl@raison.dk

Jeg har fået et bedre ledelsesliv. Et mere afstemt ledelsesliv og en anden opfattelse af, hvad min opgave dybest set går ud på.
, Sygeplejechef, Ålborg Kommune

Informationsmøde

Kom til online informationsmøde d. 7. september, og hør om dine muligheder for at tage et lederudviklingsforløb på højt niveau.

Kursus i offentlig ledelse på højt niveau

KIOL står for Kursus i Offentlig Ledelse og er et executive lederudviklingsforløb henvendt til offentlige ledere på højt niveau.

Kursusforløbet ajourføres løbende, så nye forskningsresultater, teorier, metoder og praksiserfaringer bliver integreret i programmet og danner udgangspunkt for din kompetenceudvikling som leder. Forløbet bygger på en grundlæggende kritisk refleksivitet og udforskning omkring den offentlige ledelsesopgave med ambitionen om at kvalificere deltagernes ledelsespraksis. Et centralt omdrejningspunkt på KIOL er derved styrkelsen af din personlige ledelseskapacitet, som bliver udviklet på et fagligt og ledelsesfilosofisk grundlag.

Et kursus i ledelse som skaber reel forandring

Tidligere deltagere på KIOL fortæller, at kurset og den kompetenceudvikling, de har oplevet, har gjort en stor forskel for deres ledelse. Mange deltagere taler ligefrem om oplevelsen som en ledelsesmæssig dannelsesrejse.

Jeg må sige at KIOL-forløbet i den grad gav mig energi til at fortsætte i chefjobbet.
, Chef for Familie, Børn og Unge Svendborg Kommune

Længere nede på siden under ”Hvad får jeg ud af forløbet”, kan du læse længere udtalelser fra deltagere.

Godt at vide om Kursus i Offentlig Ledelse (KIOL)

KIOL henvender sig til ledere fra alle offentlige forvaltningsområder, herunder kommuner, stat, ministerier, styrelser og regioner fra alle dele af landet. Endvidere kan KIOL appellere til topledere fra den tredje sektor, NGO´er, selvejende institutioner eller private aktører der løser en offentlig velfærdsopgave. I de seneste år har KIOL særligt tiltrukket deltagere fra det kommunale område.

Et fuldt KIOL forløb består af otte sessioner, hvoraf den ene session er et 4,5 dages internationalt studieophold.
Rejsemålet i 2023 er London, hvor vi i samarbejde med University of Hertfordshire deltager i workshops, oplæg og i processer med universitetets professorer. Endvidere vil studieopholdet byde på besøg hos- og dialog med en række offentlige ledere med henblik på at hente inspiration i den engelske ledelsesmodel.

Der er få eller ingen formelle krav til forberedelse på forløbet, men du vil løbende blive anbefalet relevant læsemateriale

Optagelsen sker på baggrund af din ansøgning og ud fra en samlet vurdering af bl.a. ledelsesniveau, erfaring og uddannelse. Vi optager ledere på højt niveau, normalt ledere med ledelsesansvar for andre ledere, og som også har medansvar for strategi og organisationsudvikling. Særlige forhold kan dog gøre, at en ansøger kan komme i betragtning til optagelse, selv om optagelseskravene ikke opfyldes fuldt ud.

Du skal udfylde og indsende dit ansøgningsskema nederst på siden her. Du kan normalt forvente at få svar omkring optagelse inden for 14 dage.

Spørgsmål til uddannelsen og optagelse rettes til:

Nanna Larsen
Studieadministrativ koordinator
E-mail: kursus@kp.dk

Som deltager på KIOL skal du formulere dine egne målsætninger for forløbet – faglige såvel som personlige – for at sikre, at du som leder får den optimale kompetenceudvikling ud af forløbet. Læs her, hvad Dorte Bukdahl, centerchef i Copenhagen Dome, fik ud af sit forløb (pdf) eller læs i denne artikel på denoffentlige.dk, hvordan forløbet har været med til at udvikle fire ledere. 

Generelt er der tre emner der går igen – når vi spørger tidligere deltagere om oplevelsen af deres individuelle udbytte:

 • En styrket personlig ledelseskapacitet
 • En opdateret ledelsesfaglig viden
 • Et stærkt personligt netværk

Kasper Håkansson, kontorchef i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Beskæftigelsesministeriet:

“Valget stod for mig mellem KIOL og så en masteruddannelse i ledelse. Jeg valgte KIOL af flere grunde. Først og fremmest tiltalte det mig, at KIOL har et praksisnært fokus fremfor et teoretisk… Jeg er blevet meget mere reflekteret og afklaret om, hvilken type leder, jeg gerne vil være – og jeg er blevet langt mere solidt forankret i rollen som leder.”

Helen Kæstel, Sygeplejechef, Ålborg Kommune:

”Jeg har fået det bedre. Jeg har simpelthen fået et bedre ledelsesliv. Et mere afstemt ledelsesliv og en anden opfattelse af, hvad min opgave dybest set går ud på. Som ikke er den her hero-ledelse. Så synet på mig selv og min ledelsesgerning har grundlæggende ændret sig fra at ville noget med min egen funktionsenhed – (…) – til at ville noget for andre. Til en mere helhedsorienteret løsning af kerneopgaven. Jeg oplever at have fået en anden professionel dømmekraft.”

Morten Lund, Direktør for Børne- og Arbejdsmarked Vesthimmerlands kommune:

”Hvis man spørger os, der har gået på KIOL, hvad der er vigtigt, så har det været muligheden for at koncentrere os om os selv. Det har været meget værdifuldt. At det fra første gang vi møder jer og KIOL, så er det mig, det handler om og mine mål, hvor I vejleder til, hvor I ser jeg skal bevæge mig hen… Og det går igen i hele forløbet. For sådan en som mig, der har travlt gennem hele dagen, ja, der tænker jeg meget lidt på mig selv. Her har KIOL givet mig mulighed for at fordybe mig i mig selv som leder og menneske.

Prisen for KIOL 2022/23 med opstart, individuel samtale samt otte sessioner fordelt på 2022 og 2023 er 99.750 kr. pr år. I alt for begge halvår 199.500 ekskl. moms (249.075 inkl. moms).

Kursusprisen dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning samt indkvartering i enkeltværelser på kursussteder i Danmark. Dertil kommer et internationalt studieophold, hvor både rejseudgifter og indkvartering indgår (undtaget er måltider under studierejsen).

Du skal først betale kursusafgiften, når du har fået bekræftet din optagelse og modtaget en faktura fra os. Vi udsender en elektronisk faktura via EAN nr. Opkrævningen sker i to lige store rater.

Afmelding

Hvis du kommer i den situation, at du må afmelde din deltagelse på KIOL før opstarten, skal det ske skriftligt til KIOL-administrationen inden tilmeldingsperiodens udløb d. 1. oktober 2022. Ved afmelding efter denne dato opkræves hele kursusgebyret. Du kan dog ved afmelding og indtil den indledende introsamtale med KIOLs kursusledere – efter aftale med KIOL-administrationen – sende en anden deltager.

Hvis du bliver nødt til at afbryde dit igangværende KIOL-forløb, af personlige eller arbejdsrelaterede årsager, har du mulighed for at starte på det næstkommende KIOL-hold efter de genstartsbetingelser, som gælder og oplyses ifm. kursusstarten. Dit KIOL-forløb er efter kursusstarten personligt og kan ikke overføres til en kollega eller andre.

KIOL forbeholder sig ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkelig antal deltagere. Derudover tager vi forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger.

Sådan er Kursus i Offentlig Ledelse (KIOL) bygget op

Syv sessioner på internat og et internationalt studieophold

Et fuldt KIOL forløb består af otte sessioner, hvoraf den ene session er et 4,5 dages internationalt studieophold. I 2023 går studieturen til London, hvor vi skal udforske et mere internationalt perspektiv på ledelse.

Programmet vil blandt andet indeholde møder/workshops/dialoger med en række centrale offentlige og private ledere og forskere, kombineret med organisationsbesøg og tilknyttet undervisning i samarbejde med University of Hertfordshire.

Nærmere information om rejsemålet og plan for indholdet udmeldes senere, da programmet ikke er endeligt fastlagt.

Der er få eller ingen formelle krav til forberedelse på forløbet, men du vil løbende blive anbefalet relevant læsemateriale.

Kursusdatoer 2022/2023

Tidspunkt

November-december 2022.

Sted

Københavns Professionshøjskole,
Tagensvej 18
2200 København N.

Tidspunkt

11.-13. januar 2023

Sted

Kongebrogården, Middelfart

Tidspunkt

21.-23. februar 2023

Sted

Marienlyst Strandhotel, Helsingør

Tidspunkt

27.-29, marts 2023

Sted

Hotel Koldingfjord

Tidspunkt

26.-28. april 2023

Sted

Stella Maris, Svendborg

Tidspunkt

2.-8. juni 2023 (uge 23)

Sted

Annonceres senere

Tidspunkt

6.-8. september 2023

Sted

Comwell Kellers Park, Børkop

Tidspunkt

9.-11. oktober 2023

Sted

Sinatur, Nyborg Strand

Tidspunkt

13.-15. november 2023

Sted

Haraldskær, Vejle

KIOL forbeholder sig ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkelig antal deltagere og til at ændre kursussted om fornødent. Derudover tager vi forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger.

Ansøgning

efterår 2022

KIOL - 2022/2023

Start- og slutdato

01.11.22 - 15.11.23

Tilmeldingsfrist

01.10.22

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

249.375 kr.

199.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Eksterne kursussteder i ind- og udland

Læs mere om forløbets indhold

Som indledning til KIOL skal du deltage i et individuelt afklaringsforløb. Du vil blive bedt om at skrive et narrativ om din personlige ledelsesrejse indtil nu. Yderligere vil du blive bedt om at gennemføre samtaler med chef, kollega og medarbejdere og derigennem reflektere over dine egne udviklingsønsker. Gennem en to timers introsamtale med KIOLs kursusledere formulerer du på ny dine personlige og faglige læringsmål for KIOL.

Samtalerne foregår i november/december 2022 i København

 1. Det personlige lederskab
 2. Ledelse som social praksis
 3. Strategi og strategisk ledelse
 4. Kommunikation
 5. International studietur, London
 6. Resonans og bæredygtighed
 7. Æstetik og etisk lederskab
 8. Nye veje i offentlig ledelse

Sessionerne på KIOL sammensættes ud fra et bredt repertoire af pædagogiske og didaktiske processer. Sessionerne vil bestå af oplæg om den nyeste forskning, oplæg om erfaringer fra praksis, fælles refleksioner og dialog om ledelse anno 2023 i plenum, og casebaseret arbejde med fokus på ledernes individuelle udviklingsambition i KIOL-netværksgrupper. I KIOL-netværksgrupperne sættes du sammen med ligestillede, og I indgår i et intensivt samarbejde, som er baseret på åbenhed, gensidig inspiration og teamlæring.

Louise Berg, Borger- og Arbejdsmarkedschef Svendborg Kommune:

”KIOL-gruppen har været præget af en psykologisk tryghed, hvor der har plads til at vise og dele sårbarhed og succeser. Netværket har i høj grad bidraget til arbejdet med en feedback kultur præget af kærlig, ærlig og konstruktiv feedback, som jeg efterfølgende har arbejdet med i egen organisation.”

Henrik Rosenlund Knudsen, Koncernchef for Byråds- og Direktionssekretariatet Skanderborg Kommune:

“KIOL har via gode faglige indspil givet en sjælden tid til refleksion og mulighed for en fortrolig og tillidsfuld dialog og sparring med kolleger fra andre organisationer (…). Før KIOL oplevede jeg mest af alt opgaven som en labyrint uden udgang, og jeg blev ofte usikker på, om jeg magtede ledelsesopgaven (…). Via KIOL har jeg nu fået form og facon på det hele; jeg har fået en øget forståelse af, at ovenstående dilemma er uløseligt, og at det er herfra, at fornemmelsen af usikkerhed kommer. Den handler med andre ord ikke om mig, og ”leder”; det er ikke noget, man går rundt og er – det er en dilemmafyldt opgave, der skal løses.
-Offentlige ledere udvikler ofte og på forunderlig vis en facade, som forhindrer, at vi hos hinanden får indblik i den tvivl og den usikkerhed, som pr. definition præger disse job. Den facade fik vi brudt ned via netværket på KIOL, og det er virkelig en befrielse og på alle måder mere givende, når det på den måde bliver et udgangspunkt for dialog og videndeling.”

Der er mulighed for at få personlig ledelsescoaching, som en del af KIOL. Coaching er integreret i den indledende samtale samt i session seks. Du har derudover mulighed for at tilkøbe yderligere coach-sessioner fra vores konsulenter, som er tilknyttet netværksgrupperne.

KIOL indeholder desuden kulturelle indslag samt tid og rum til faglig og personlig eftertanke.

Et KIOL-forløb indeholder et ca. 4,5 dages internationalt studieophold

I 2023 går studieturen til London, hvor vi skal udforske et mere internationalt perspektiv på ledelse.

Programmet indeholder blandt andet møder/workshops/dialoger med en række centrale offentlige og private ledere og forskere, kombineret med organisationsbesøg og tilknyttet undervisning i samarbejde med University of Hertfordshire.

Helen Kæstel, Sygeplejechef, Ålborg Kommune:

”Turen, hvor vi mødte toppen af poppen af det jeg kalder kejserledelse. Altså ledere, der leder med hjertet, skaber motivation, sætter retning, værner om drømmen, siger dét, der skal siges og tager fat dér, hvor det gør ondt. Det var en åbenbaring for mig. Og fik mig til at tænke, at så må jeg også gerne. Det dér, det kan jeg sgu også! ”

Michael Mariendal, Skolechef, Gladsaxe Kommune:

”Studieturen, det var en fantastisk uge. Den gør et eller andet helt fantastisk ved KIOL-forløbet. Og det er egentlig ligegyldigt, hvor den går til. For det er det der med at være så meget sammen, som vi var undervejs. Jeg havde sindssygt mange forskellige interessante og gode snakke, mens vi gik rundt på fortovene i kulden. Det var vitalt.”

Sigrid Andersen, Chef for Familie, Børn og Unge Svendborg Kommune:

”Studierejsen med KIOL gav anledning til refleksion på mange niveauer og igen var kombinationen af et højt fagligt niveau og fællesskabet i gruppen med til at oplevelsen blev unik.”

Vi integrerer den seneste viden og nyeste metoder i KIOL og inviterer højt kvalificerede eksterne oplægsholdere til at bidrage til forløbet.

Listen af eksterne oplægsholdere på KIOL spænder bredt, og gennem de seneste fire år har følgende bl.a. været forbi:

 • Jette Runchel, kommunaldirektør i Albertslund og national ledelsesambassadør
 • Camilla Sløk, teolog og lektor på Copenhagen Business School
 • Lotte Bøgh Andersen, professor, direktør for Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse
 • Eleanor Murray, dr. i Management Practice ved Said Business School, Oxford Universitet
 • Klaus Majgaard, Ph.d. Rådgiver i offentlig ledelse og styring
 • Mogens Lykketoft, tidl. formand for Folketinget
 • Bo Rasmussen, kommunaldirektør, Gladsaxe

Kursusledelse

KIOL ledes af lektor, PhD Rikke Horup samt konsulent, PhD Sune Bjørn Larsen. Kursusledelsen står for den overordnede tilrettelæggelse af KIOL, den konkrete gennemførelse, den løbende dialog med KIOListerne og underviser derudover i en række temaer.

KIOL er et intensivt kompetenceudviklingsforløb, bestående af 28 dages undervisning, studieophold, organisationsbesøg samt en to timers samtale i forbindelse med optagelse. Der er på KIOL ikke krav om, at deltagerne forud har læst bøger, artikler eller andet i relation til den aktuelle session. Der er heller ikke krav om skriftlige opgaver, prøver eller lign. Dog må der forventes løbende dokumentation af egne erfaringer, refleksioner og den personlige udviklingsproces over året. Læringen ligger i den aktive deltagelse på sessionerne og i ledernetværksgrupperne, samt i refleksioner over eget lederskab mellem sessionerne.

Faglitteratur og artikler tilbydes dog løbende til inspiration i relation til den enkelte sessions faglige emner. I slutningen af KIOL samles de kollektive erfaringer fra året og formuleres i skriftlig form som en biografi over holdets perspektiv på offentlig ledelse anno 2023. Udarbejdelse af det skriftlige produkt står kursusledelsen primært for, men deltagerne bidrager til indhold.

Kontakt

Kontakt studieadministrativ koordinator Nanna Larsen, hvis du har spørgsmål:

Mail: kursus@kp.dk