Gå til indhold
To kvinder og en mand i gruppearbejde udendørs

KIOL Executive

Et lederudviklingsforløb, der fokuserer på at styrke din personlige ledelseskapacitet. 28 dages højniveau lederkursus i offentlig ledelse.

KIOL Executive 2021

For ansøgere til KIOL 21-holdet har vi optagelse nu, og frem til den forlængede tilmeldingsfrist den 1. oktober. Opstart af kursus er i oktober.

Kontakt Tina Myken, hvis du har spørgsmål:
Mail: kursus@kp.dk

Du kan også kontakte kursuslederne på:
Claus Nelson: clne@kp.dk
Line Arnmark: liar@kp.dk
Karsten Mellon: k@mellon.dk

Jeg har fået et bedre ledelsesliv. Et mere afstemt ledelsesliv og en anden opfattelse af, hvad min opgave dybest set går ud på.
, Sygeplejechef, Ålborg Kommune

Kursus i offentlig ledelse på højt niveau

KIOL står for Kursus i Offentlig Ledelse og er et executive lederudviklingsforløb henvendt til offentlige ledere på højt niveau.

Kursusforløbet ajourføres løbende, så nye forskningsresultater, teorier, metoder og praksiserfaringer bliver integreret i programmet og danner udgangspunkt for din kompetenceudvikling som leder. Et centralt omdrejningspunkt på KIOL er styrkelsen af din personlige ledelseskapacitet, som bliver udviklet på et fagligt og ledelsesfilosofisk grundlag.

Et kursus i ledelse som skaber reel forandring

Tidligere deltagere på KIOL fortæller, at kurset og den kompetenceudvikling, de har oplevet, har gjort en stor forskel for deres ledelse. Mange deltagere taler ligefrem om oplevelsen som en ledelsesmæssig dannelsesrejse.

Jeg må sige at KIOL-forløbet i den grad gav mig energi til at fortsætte i chefjobbet.
, Chef for Familie, Børn og Unge Svendborg Kommune

Længere nede på siden under ”Hvad får jeg ud af forløbet”, kan du læse længere udtalelser fra deltagere.

Godt at vide om Kursus i Offentlig Ledelse (KIOL)

KIOL henvender sig til ledere fra alle offentlige forvaltningsområder, herunder kommuner, stat, ministerier, styrelser og regioner fra alle dele af landet. I de seneste år har KIOL særligt tiltrukket deltagere fra det kommunale område.

Optagelse på KIOL kræver ikke en særlig uddannelse. Som udgangspunkt sigter forløbet mod ledere på niveau 1 og 2. At være leder på højt niveau vil normalt betyde, at du er leder af ledere i store organisationer, og at du har medansvar for strategi og organisationsudvikling.

Kursusledelsen kan i særlige tilfælde fravige disse krav, hvis vurderingen er, at en deltager af andre grunde ledelsesmæssigt matcher holdets niveau. KIOL optager i begrænset omfang ledere fra den private og den civile sektor.

Optagelsen sker på baggrund af din ansøgning og ud fra en samlet vurdering af bl.a. ledelsesniveau, erfaring og uddannelse. Vi optager ledere på højt niveau, normalt ledere med ledelsesansvar for andre ledere, og som også har medansvar for strategi og organisationsudvikling. Særlige forhold kan dog gøre, at en ansøger kan komme i betragtning til optagelse, selv om optagelseskravene ikke opfyldes fuldt ud.

Du skal udfylde og indsende dit ansøgningsskema nederst på siden her. Du kan normalt forvente at få svar omkring optagelse inden for 14 dage.

Spørgsmål til uddannelsen og optagelse rettes til:

Tina Myken
Studieadministrativ koordinator
E-mail: kursus@kp.dk

Som deltager på KIOL skal du formulere dine egne målsætninger for forløbet – faglige såvel som personlige – for at sikre, at du som leder får den optimale kompetenceudvikling ud af forløbet. Læs her, hvad Dorte Bukdahl, centerchef i Copenhagen Dome, fik ud af sit forløb (pdf) eller læs i denne artikel på denoffentlige.dk, hvordan forløbet har været med til at udvikle fire ledere. 

Generelt er der tre emner der går igen – når vi spørger tidligere deltagere om oplevelsen af deres individuelle udbytte:

 • En styrket personlig ledelseskapacitet
 • En opdateret ledelsesfaglig viden
 • Et stærkt personligt netværk

Kasper Håkansson, kontorchef i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Beskæftigelsesministeriet:

“Valget stod for mig mellem KIOL og så en masteruddannelse i ledelse. Jeg valgte KIOL af flere grunde. Først og fremmest tiltalte det mig, at KIOL har et praksisnært fokus fremfor et teoretisk… Jeg er blevet meget mere reflekteret og afklaret om, hvilken type leder, jeg gerne vil være – og jeg er blevet langt mere solidt forankret i rollen som leder.”

Helen Kæstel, Sygeplejechef, Ålborg Kommune:

”Jeg har fået det bedre. Jeg har simpelthen fået et bedre ledelsesliv. Et mere afstemt ledelsesliv og en anden opfattelse af, hvad min opgave dybest set går ud på. Som ikke er den her hero-ledelse. Så synet på mig selv og min ledelsesgerning har grundlæggende ændret sig fra at ville noget med min egen funktionsenhed – (…) – til at ville noget for andre. Til en mere helhedsorienteret løsning af kerneopgaven. Jeg oplever at have fået en anden professionel dømmekraft.”

Morten Lund, Direktør for Børne- og Arbejdsmarked Vesthimmerlands kommune:

”Hvis man spørger os, der har gået på KIOL, hvad der er vigtigt, så har det været muligheden for at koncentrere os om os selv. Det har været meget værdifuldt. At det fra første gang vi møder jer og KIOL, så er det mig, det handler om og mine mål, hvor I vejleder til, hvor I ser jeg skal bevæge mig hen… Og det går igen i hele forløbet. For sådan en som mig, der har travlt gennem hele dagen, ja, der tænker jeg meget lidt på mig selv. Her har KIOL givet mig mulighed for at fordybe mig i mig selv som leder og menneske.

Prisen for KIOL 2021/21 med otte sessioner fordelt på 2021 og 2022 er 99.750 kr. pr år. i alt for begge halvår 199.500 ekskl. moms (249.075 inkl. moms).

Kursusprisen dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning samt indkvartering i enkeltværelser på kursussteder i Danmark. Dertil kommer et internationalt studieophold, hvor både rejseudgifter og indkvartering indgår (undtaget er måltider under studierejsen).

Du skal først betale kursusafgiften, når du har fået bekræftet din optagelse og modtaget en faktura fra os. Vi udsender en elektronisk faktura via EAN nr. Opkrævningen sker i to lige store rater.

Afmelding

Hvis du kommer i den situation, at du må afmelde din deltagelse på KIOL før opstarten, skal det ske skriftligt til KIOL-administrationen inden tilmeldingsperiodens udløb den 1. oktober 2021. Ved afmelding efter denne dato opkræves hele kursusgebyret. Du kan dog ved afmelding og indtil opstart af den individuelle 360 graders evaluering  – efter aftale med KIOL-administrationen – sende en anden deltager.

Hvis du bliver nødt til at afbryde dit igangværende KIOL-forløb, af personlige eller arbejdsrelaterede årsager, har du mulighed for at starte på det næstkommende KIOL-hold efter de genstartsbetingelser, som gælder og oplyses ifm. kursusstarten. Dit KIOL-forløb er efter kursusstarten personligt og kan ikke overføres til en kollega eller andre.

KIOL forbeholder sig ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkelig antal deltagere. Derudover tager vi forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger.

Sådan er Kursus i Offentlig Ledelse (KIOL) bygget op

KIOL er bygget op over otte sessioner. Syv sessioner foregår som internater af tre dages varighed på eksklusive kursussteder i Danmark og én session – der ligger midt i forløbet – er et internationalt studieophold af 4,5 dages varighed.

Samlet består KIOL af ca. 25 undervisningsdøgn, et indledende interview i København samt to dages medvirken til interview i andre KIOListers organisationer – i alt 28 dage. Dertil kommer den forberedelsestid du evt. bruger mellem de enkelte sessioner og rejsetid i forbindelse med den internationale session.

Syv sessioner på internat og et internationalt studieophold

Et fuldt KIOL forløb består af otte sessioner, hvoraf den ene session er et 4,5 dages internationalt studieophold. Årgang 2014 – 2019 var i USA, på bl.a. University of California, Kennedy School of Government, Harvard University og i New York på et læringsprogram tilknyttet universiteter der.
I 2019 var tidligere Rambøll-direktør Nicolaj Ejler teknisk medarrangør af rejsen til New York. Han har i en årrække gennemført højt evaluerede studierejser for offentlige danske topchefer til USA. Tema for studierejsen var ‘Performance Leadership, – accountability, impact and datainformed practices’
Programmet indeholdt blandt andet møder/workshops/dialoger med en række centrale offentlige og private ledere og forskere, kombineret med organisationsbesøg og tilknyttet undervisning ved New York University.
Studierejsen for KIOL 2020-21 er grundet Corona-situationen udskudt frem til efteråret 2021. Rejsemålet for KIOL hold 21-22 er endnu ikke endeligt fastlagt.
Der er få eller ingen formelle krav til forberedelse på forløbet, men du vil løbende blive anbefalet relevant læsemateriale.

Kursusdatoer 2021

Tidspunkt:

Starter medio oktober.

Sted:

Københavns Professionshøjskole,
Tagensvej 18
2200 København N.

Tidspunkt:

24.-26. november 2021

Sted:

Kongebrogården, Middelfart

Tidspunkt:

12.-14. januar 2022

Sted:

Marienlyst Strandhotel, Helsingør

Tidspunkt:

8.-10, februar 2022

Sted:

Comwell Kellers Park, Børkop

Tidspunkt:

8.-10. marts 2022

Sted:

Comwell Sorø

Tidspunkt:

Uge 14

Sted:

Annonceres senere

Tidspunkt:

17.-19. maj

Sted:

Hotel Stella Maris, Svendborg

Tidspunkt:

15.-17. juni 2022

Sted:

Nørre Vosborg, Vemb

Tidspunkt:

15.-17. august 2022

Sted:

Hotel Koldingfjord

KIOL forbeholder sig ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkelig antal deltagere og til at ændre kursussted om fornødent. Derudover tager vi forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger.

Tilmelding

KIOL

Start- og slutdato

01.10.21 - 17.08.22

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.10.21

Pris

199.500 kr.

Hvor

Eksterne kursussteder i ind- og udland

Læs mere om forløbets indhold

Som indledning til KIOL skal du deltage i et individuelt afklaringsforløb. Du får foretaget en 360 graders evaluering og på baggrund af denne, kombineret med dine egne udviklingsønsker, vil du gennem en to timers introsamtale med KIOL-konsulenter kunne formulere dine personlige og faglige læringsmål for KIOL. Din 360 graders evaluering er fortrolig og vil kun blive læst af dig selv, medlemmer af din KIOL-gruppe og KIOL-kursusledere.

Samtalerne foregår i 2021 i København medio oktober måned, umiddelbart før kursets start.

 1. Personligt lederskab – personlig ledelsesfilosofi og praksis
 2. Ledelse i relationer
 3. Organisation og strategi
 4. Resiliens, autenticitet og adaptation i ledelse
 5. Studierejse international session
 6. 360 graders feedback på eget lederskab
 7. Kommunikation
 8. Fremtiden efter KIOL – fremtidens velfærdsudfordringer og fortsatte mål for dit personlige lederskab

Sessionerne på KIOL kombinerer fælles oplæg med dialog og casebaseret arbejde i KIOL-netværksgrupper. I KIOL-netværksgrupperne sættes du sammen med ligestillede, og I indgår i et intensivt samarbejde, som er baseret på åbenhed, gensidig inspiration og teamlæring.

Louise Berg, Borger- og Arbejdsmarkedschef Svendborg Kommune:

”KIOL-gruppen har været præget af en psykologisk tryghed, hvor der har plads til at vise og dele sårbarhed og succeser. Netværket har i høj grad bidraget til arbejdet med en feedback kultur præget af kærlig, ærlig og konstruktiv feedback, som jeg efterfølgende har arbejdet med i egen organisation.”

Henrik Rosenlund Knudsen, Koncernchef for Byråds- og Direktionssekretariatet Skanderborg Kommune:

“KIOL har via gode faglige indspil givet en sjælden tid til refleksion og mulighed for en fortrolig og tillidsfuld dialog og sparring med kolleger fra andre organisationer (…). Før KIOL oplevede jeg mest af alt opgaven som en labyrint uden udgang, og jeg blev ofte usikker på, om jeg magtede ledelsesopgaven (…). Via KIOL har jeg nu fået form og facon på det hele; jeg har fået en øget forståelse af, at ovenstående dilemma er uløseligt, og at det er herfra, at fornemmelsen af usikkerhed kommer. Den handler med andre ord ikke om mig, og ”leder”; det er ikke noget, man går rundt og er – det er en dilemmafyldt opgave, der skal løses.
-Offentlige ledere udvikler ofte og på forunderlig vis en facade, som forhindrer, at vi hos hinanden får indblik i den tvivl og den usikkerhed, som pr. definition præger disse job. Den facade fik vi brudt ned via netværket på KIOL, og det er virkelig en befrielse og på alle måder mere givende, når det på den måde bliver et udgangspunkt for dialog og videndeling.”

Der er mulighed for at få personlig ledelsescoaching, som en del af KIOL. Coaching er integreret i den indledende samtale samt i session seks. Du har derudover mulighed for at tilkøbe yderligere coach-sessioner fra vores konsulenter, som er tilknyttet netværksgrupperne.

KIOL indeholder desuden kulturelle indslag samt tid og rum til faglig og personlig eftertanke.

Et KIOL-forløb indeholder et ca. 4,5 dages internationalt studieophold

KIOL hold 2019 var i januar 2020 på et studieophold af 4,5 dages varighed i New York.

Teknisk medarrangør var tidligere Rambøll-direktør Nicolaj Ejler, som har arrangeret højt evaluerede studierejser for offentlige danske topchefer til New York i en årrække. Programmet i 2019/2020 var ‘Performance Leadership, – accountability, impact and datainformed practices’.

Programmet indeholdt møder/workshops/dialoger med en række centrale offentlige og private ledere og forskere, kombineret med organisationsbesøg og tilknyttet undervisning ved New York University. Bl.a. besøgte vi det berømte New York Center for Innovation through Data Intelligence (CIDI).

Studierejsen for KIOL 2020-21 er grundet Corona-situationen udskudt frem til vinteren 2021. Rejsemålet for KIOL hold 21-22 er endnu ikke endeligt fastlagt.

Helen Kæstel, Sygeplejechef, Ålborg Kommune:

”Turen til New York, hvor vi mødte toppen af poppen af det jeg kalder kejserledelse. Altså ledere, der leder med hjertet, skaber motivation, sætter retning, værner om drømmen, siger dét, der skal siges og tager fat dér, hvor det gør ondt. Det var en åbenbaring for mig. Og fik mig til at tænke, at så må jeg også gerne. Det dér, det kan jeg sgu også! ”

Michael Mariendal, Skolechef, Gladsaxe Kommune:

”Studieturen, det var en fantastisk uge. Den gør et eller andet helt fantastisk ved KIOL-forløbet. Og det er egentlig ligegyldigt, hvor den går til. For det er det der med at være så meget sammen, som vi var undervejs. Jeg havde sindssygt mange forskellige interessante og gode snakke, mens vi gik rundt på fortovene i kulden. Det var vitalt.”

Sigrid Andersen, Chef for Familie, Børn og Unge Svendborg Kommune:

”Studierejsen med KIOL til New York gav anledning til reflektion på mange niveauer og igen var kombinationen af et højt fagligt niveau og fællesskabet i gruppen med til at oplevelsen blev unik.”

Vi integrerer den seneste viden og nyeste metoder i KIOL og inviterer højt kvalificerede eksterne oplægsholdere til at bidrage til forløbet.

Listen af eksterne oplægsholdere på KIOL spænder bredt, og gennem de seneste fire år har følgende bl.a. været forbi:

 • Jette Runchel, kommunaldirektør i Albertslund og national ledelsesambassadør
 • Camilla Sløk, teolog og lektor på Copenhagen Business School
 • Lotte Bøgh Andersen, professor, direktør for Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse
 • Eleanor Murray, dr. i Management Practice ved Said Business School, Oxford Universitet
 • Klaus Majgaard, Ph.d. Rådgiver i offentlig ledelse og styring
 • Mogens Lykketoft, tidl. formand for Folketinget
 • Bo Rasmussen, kommunaldirektør, Gladsaxe

Kursusledelse

KIOL ledes af chefkonsulent Claus W. Nelson, chefkonsulent Line Arnmark samt Lektor Karsten Mellon fra afdelingen Ledelse, Organisation og Forvaltning på KP. Kursusledelsen står for den overordnede tilrettelæggelse af KIOL, den konkrete gennemførelse, den løbende dialog med KIOListerne og underviser derudover i enkelte temaer.

Claus Nelson

Claus er tidligere leder og seniorrådgiver i organisationsudvikling, han har særlige kompetencer inden for bl.a. offentlig ledelse og styring, ledelsesfilosofi og social kapital.

Line Arnmark

Line har lang ledererfaring med særlig sektorviden på 0-18 års området. Line er desuden en erfaren procesleder med særlige kompetencer indenfor organisatorisk udvikling, capacity building, forandringsledelse, skyggesparring, feedback samt ledelse af professionelles læring og udvikling.

Karsten Mellon

Karsten har et organisationspsykologisk afsæt for lederudvikling, er ledelsesforsker, ph.d., og forfatter til bøger om ledelse. Han har ledererfaring, og underviser på diplom- og masteruddannelser.

Proceskonsulenter

Arbejdet i KIOL-netværksgrupperne understøttes af de to kursusledere og på nogle sessioner yderligere af en særlig proceskonsulent. På KIOL 2020 er den selvstændige konsulent Dorthe Knauer tilknyttet. Dorthe Knauer er professionel coach med tung ledererfaring i bagagen. Hun har stor erfaring med at understøtte ledertræning og organisationsudvikling på højt niveau og er desuden en erfaren facilitator af gruppe- og læringsprocesser.

KIOL er et intensivt kompetenceudviklingsforløb, bestående af 28 dages undervisning, studieophold, organisationsbesøg samt interview i forbindelse med opfølgningen på 360 graders evalueringen. Der er på KIOL ikke krav om, at deltagerne forud har læst bøger, artikler eller andet i relation til den aktuelle session. Der er heller ikke krav om skriftlige opgaver, prøver eller lign. Læringen ligger i den aktive deltagelse på sessionerne og i ledernetværksgrupperne, samt i refleksioner over eget lederskab mellem sessionerne.

Faglitteratur og artikler tilbydes dog løbende til inspiration i relation til den enkelte sessions faglige emner.

Kontakt

Kontakt Tina Myken, hvis du har spørgsmål:

Mail: kursus@kp.dk