Gå til indhold

KIOL – Praktiske oplysninger

Vi har samlet en række praktiske oplysninger vedr. KIOL Executive. Se fx hvor og hvornår, der er sessioner og internat.

Sådan er Kursus i Offentlig Ledelse (KIOL) bygget op

Syv sessioner på internat og et internationalt studieophold

Et fuldt KIOL forløb består af otte sessioner, hvoraf den ene session er et 6 dages internationalt studieophold. I 2024 går studieturen til London, hvor vi skal udforske et mere internationalt perspektiv på ledelse.

Programmet vil blandt andet indeholde møder/workshops/dialoger med en række centrale offentlige og private ledere og forskere, kombineret med organisationsbesøg og tilknyttet undervisning i samarbejde med University of Hertfordshire.

Nærmere information om rejsemålet og plan for indholdet udmeldes senere, da programmet ikke er endeligt fastlagt.

Der er få eller ingen formelle krav til forberedelse på forløbet, men du vil løbende blive anbefalet relevant læsemateriale.

Kursusdatoer 2024

Tidspunkt

9. januar – 11. januar 2024

Sted

Marienlyst Strandhotel, Helsingør

Tidspunkt

5. februar – 7. februar 2024

Sted

Stella Maris Sinatur, Kongens Lyngby

Tidspunkt

13. marts – 15. maj 2024

Sted

Sinatur Gl. Avernæs, Ebberup

Tidspunkt

17. april – 19. april 2024

Sted

Stella Maris, Svendborg

Tidspunkt

7. juni – 13. juni 2024

Sted

International studietur London

Tidspunkt

4. september – 6. september 2024

Sted

Hotel Hvide Hus, Aalborg

Tidspunkt

7. oktober – torsdag 9. oktober 2024

Sted

Hotel Koldingfjord, Kolding

Tidspunkt

11. november – 13. november 2024

Sted

Sinatur Haraldskær, Vejle

Kursusdatoer 2025

Tidspunkt

Tirsdag 7. januar – torsdag 9. januar 2025

Sted

Marienlyst Strandhotel, Helsingør

Tidspunkt

Tirsdag 4. februar – torsdag 6. februar 2025

Sted

Stella Maris, Svendborg

Tidspunkt

Tirsdag 11. marts – torsdag den 13. marts 2025

Sted

Sinatur Gl. Avernæs, Ebberup

Tidspunkt

Onsdag 23. april – fredag 25. april 2025

Sted

Frederiksdal, Kgs. Lyngby

Tidspunkt

Juni. Endelige datoer kommer senere.

Sted

International studietur London

Tidspunkt

Tirsdag 2. september – torsdag 4. september 2025

Sted

Comwell Hotel Hvide Hus, Aalborg

Tidspunkt

Tirsdag 7. oktober – torsdag 9. oktober 2025

Sted

Hotel Koldingfjord, Kolding

Tidspunkt

Tirsdag 11. november – torsdag 13. november 2025

Sted

Sinatur Haraldskær, Vejle

KIOL forbeholder sig ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkelig antal deltagere og til at ændre kursussted om fornødent. Derudover tager vi forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger.

Stemningsbilleder fra KIOL.

Læs mere om forløbets indhold

Som indledning til KIOL skal du deltage i et individuelt afklaringsforløb.

Du vil blive bedt om at skrive et narrativ om din personlige ledelsesrejse indtil nu.

Yderligere vil du blive bedt om at gennemføre samtaler med chef, kollega og medarbejdere og derigennem reflektere over dine egne udviklingsønsker.

Gennem en to timers introsamtale med KIOLs kursusledere formulerer du på ny dine personlige og faglige læringsmål for KIOL.

Samtalerne foregår i november/december 2023 i København

 1. Det personlige lederskab
 2. Ledelse som social praksis
 3. Strategi og strategisk ledelse
 4. Kommunikation
 5. International studietur (annonceres senere)
 6. Resonans og bæredygtighed
 7. Æstetik og etisk lederskab
 8. Nye veje i offentlig ledelse

Sessionerne på KIOL sammensættes ud fra et bredt repertoire af pædagogiske og didaktiske processer.

Sessionerne vil bestå af oplæg om den nyeste forskning, oplæg om erfaringer fra praksis, fælles refleksioner og dialog om ledelse anno 2024 i plenum, og casebaseret arbejde med fokus på ledernes individuelle udviklingsambition i KIOL-netværksgrupper.

I KIOL-netværksgrupperne sættes du sammen med ligestillede, og I indgår i et intensivt samarbejde, som er baseret på åbenhed, gensidig inspiration og teamlæring.

Louise Berg, Borger- og Arbejdsmarkedschef Svendborg Kommune:

”KIOL-gruppen har været præget af en psykologisk tryghed, hvor der har plads til at vise og dele sårbarhed og succeser.

Netværket har i høj grad bidraget til arbejdet med en feedback kultur præget af kærlig, ærlig og konstruktiv feedback, som jeg efterfølgende har arbejdet med i egen organisation.”

Henrik Rosenlund Knudsen, Koncernchef for Byråds- og Direktionssekretariatet Skanderborg Kommune:

“KIOL har via gode faglige indspil givet en sjælden tid til refleksion og mulighed for en fortrolig og tillidsfuld dialog og sparring med kolleger fra andre organisationer (…). Før KIOL oplevede jeg mest af alt opgaven som en labyrint uden udgang, og jeg blev ofte usikker på, om jeg magtede ledelsesopgaven (…).

Via KIOL har jeg nu fået form og facon på det hele; jeg har fået en øget forståelse af, at ovenstående dilemma er uløseligt, og at det er herfra, at fornemmelsen af usikkerhed kommer. Den handler med andre ord ikke om mig, og ”leder”; det er ikke noget, man går rundt og er – det er en dilemmafyldt opgave, der skal løses.

Offentlige ledere udvikler ofte og på forunderlig vis en facade, som forhindrer, at vi hos hinanden får indblik i den tvivl og den usikkerhed, som pr. definition præger disse job. Den facade fik vi brudt ned via netværket på KIOL, og det er virkelig en befrielse og på alle måder mere givende, når det på den måde bliver et udgangspunkt for dialog og videndeling.”

Der er mulighed for at få personlig ledelsescoaching, som en del af KIOL. Coaching er integreret i den indledende samtale samt i session seks. Du har derudover mulighed for at tilkøbe yderligere coach-sessioner fra vores konsulenter, som er tilknyttet netværksgrupperne.

KIOL indeholder desuden kulturelle indslag samt tid og rum til faglig og personlig eftertanke.

Et KIOL-forløb indeholder et 5-dages internationalt studieophold

Det internationale studieophold går i 2024 til en storby i Europa (endelig destination annonceres senere), hvor vi skal udforske et mere internationalt perspektiv på ledelse.

Programmet indeholder blandt andet møder/workshops/dialoger med en række centrale offentlige og private ledere og forskere, kombineret med organisationsbesøg og tilknyttet undervisning i samarbejde med internationale universiteter.

Helen Kæstel, Sygeplejechef, Ålborg Kommune:

”Turen, hvor vi mødte toppen af poppen af det jeg kalder kejserledelse. Altså ledere, der leder med hjertet, skaber motivation, sætter retning, værner om drømmen, siger dét, der skal siges og tager fat dér, hvor det gør ondt. Det var en åbenbaring for mig. Og fik mig til at tænke, at så må jeg også gerne. Det dér, det kan jeg sgu også! ”

Michael Mariendal, Skolechef, Gladsaxe Kommune:

”Studieturen, det var en fantastisk uge. Den gør et eller andet helt fantastisk ved KIOL-forløbet. Og det er egentlig ligegyldigt, hvor den går til. For det er det der med at være så meget sammen, som vi var undervejs. Jeg havde sindssygt mange forskellige interessante og gode snakke, mens vi gik rundt på fortovene i kulden. Det var vitalt.”

Sigrid Andersen, Chef for Familie, Børn og Unge Svendborg Kommune:

”Studierejsen med KIOL gav anledning til refleksion på mange niveauer og igen var kombinationen af et højt fagligt niveau og fællesskabet i gruppen med til at oplevelsen blev unik.”

Vi integrerer den seneste viden og nyeste metoder i KIOL og inviterer højt kvalificerede eksterne oplægsholdere til at bidrage til forløbet.

Listen af eksterne oplægsholdere på KIOL spænder bredt, og gennem de seneste fire år har følgende bl.a. været forbi:

 • Jette Runchel, kommunaldirektør i Albertslund og national ledelsesambassadør
 • Camilla Sløk, teolog og lektor på Copenhagen Business School
 • Lotte Bøgh Andersen, professor, direktør for Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse
 • Eleanor Murray, dr. i Management Practice ved Said Business School, Oxford Universitet
 • Klaus Majgaard, Ph.d. Rådgiver i offentlig ledelse og styring
 • Mogens Lykketoft, tidl. formand for Folketinget
 • Bo Rasmussen, kommunaldirektør, Gladsaxe

Kursusledelse

KIOL ledes af lektor, PhD Rikke Horup samt konsulent, PhD Sune Bjørn Larsen. Kursusledelsen står for den overordnede tilrettelæggelse af KIOL, den konkrete gennemførelse, den løbende dialog med KIOListerne og underviser derudover i en række temaer.

KIOL er et intensivt kompetenceudviklingsforløb, bestående af 28 dages undervisning, studieophold, organisationsbesøg samt en to timers samtale i forbindelse med optagelse.

Der er på KIOL ikke krav om, at deltagerne forud har læst bøger, artikler eller andet i relation til den aktuelle session.

Der er heller ikke krav om skriftlige opgaver, prøver eller lign.

Dog må der forventes løbende dokumentation af egne erfaringer, refleksioner og den personlige udviklingsproces over året.

Læringen ligger i den aktive deltagelse på sessionerne og i ledernetværksgrupperne, samt i refleksioner over eget lederskab mellem sessionerne.

Faglitteratur og artikler tilbydes dog løbende til inspiration i relation til den enkelte sessions faglige emner.

I slutningen af KIOL samles de kollektive erfaringer fra året og formuleres i skriftlig form som en biografi over holdets perspektiv på offentlig ledelse anno 2023.

Udarbejdelse af det skriftlige produkt står kursus ledelsen primært for, men deltagerne bidrager til indhold.

Kontakt

Kursus

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 40

Rikke Horup Sørensen

Lektor

+45 24 29 64 54