Gå til indhold

Juridisk metode

Få værktøjer til at løse juridiske problemstillinger

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i skat. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På Juridisk metode lærer du at finde og bruge den rigtige retskilder – både de nationale og internationale – når du skal løse juridiske problemstillinger.

Du får kendskab til retssystemets institutioner, og hvordan du skal bruge den juridiske metode til at fortolke lovgivningen, anvende retskilder og læse domme for at finde frem til, hvad der er gældende ret.

Juridisk metode giver dig grundlaget for at arbejde med juridiske problemstillinger i dit daglige arbejde, på uddannelsens øvrige moduler og når du skal skrive afgangsprojektet.

På modulet kommer vi omkring faglige emner som:

 • Retssikkerhed
 • Nationale retskilder
 • EU-rettens og internationale retskilder
 • Lovfortolkning og domslæsning
 • Introduktion til sammenhængen mellem civilretten og skatteretten

Dit udbytte

Med dette modul bliver du i stand til at finde og anvende juridisk information til løsning af juridiske problemstillinger fx inden for skatteområdet. Du lærer at analysere, og fortolke lovgivning, afgørelser og domme, så du kan formidle juridisk korrekte løsninger.

Undervisning og eksamen

Undervisningen er tilrettelagt med 5 dages undervisning og en skemalagt studiedag med ca. 14 dages interval. Undervisningsdagene bliver oplyst ca. 1 måned før modulstart.

Eksamen er en kombinationsprøve, hvor du udarbejder en synopsis som efterfølgende er udgangspunktet for en mundtlig prøve.

Hvem deltager?

Modulet er relevant for dig, der ønsker at styrke dine kompetencer inden for juridisk metode.

Tager du diplomuddannelsen i skat, er modulet obligatorisk.

Her kan du tage modulet

Alle moduler for Diplom i Skat kan tages i:

 • København
 • Fredericia
 • Aalborg

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have enten:

 • to års relevant erhvervserfaring
  eller
 • være ansat og arbejde hovedsageligt med skattefaglige opgaver

Hvis du har to års relevant erhvervserfaring

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet – men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke har 2 års relevant erhvervserfaring

Bemærk: det følgende er gældende fra d. 1. juli 2022 og forventes ophævet 1. juli 2027.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet for 2 års relevant erhvervserfaring, kan du stadig blive optaget på diplomuddannelsen i skat, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Du er i et ansættelsesforhold, hvor du udelukkende eller i alt overvejende grad beskæftiger dig med skattefaglige forhold
 2. Dit ansættelsesforhold er på minimum 25 timer pr. uge
 3. Du har gennemført en eventuel prøvetid
 4. Dit ansættelsesforhold ikke er opsagt
 5. Der skal foreligge en individuel tilrettelagt uddannelsesplan udarbejdet af ansættelsesstedet, som indeholder en redegørelse for de faglige opgaver i ansættelsesforholdet og for samspillet mellem opgaverne og uddannelsens elementer
Realkompetencevurdering (RKV)

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

 

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Juridisk metode

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0550180

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

5

Hvornår

Datoerne annonceres snarest

Juridisk metode

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0550179

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Datoerne annonceres snarest

Juridisk metode

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0550181

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg

ECTS

5

Hvornår

Datoerne annonceres snarest

Juridisk metode - Kombineret online og fremmøde

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0550182

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Kombineret online og fremmøde

ECTS

5

Hvornår

Lokation for fysisk fremmøde bliver bestemt efter fristen

Forår 2025

Juridisk metode - Kombineret online og fremmøde

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0623907

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Kombineret online og fremmøde

ECTS

5

Hvornår

Lokation for fysisk fremmøde bliver bestemt efter fristen

Juridisk metode

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0623906

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Efterår 2025

Juridisk metode

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0888207

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg

ECTS

5

Juridisk metode

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0888205

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Juridisk metode

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0888206

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

5

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Margrethe Hansen

Lektor

+45 23 73 33 06