Gå til indhold

Identifikation af bakterier

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet er for dig, der arbejder med identifikation af bakterier og som ønsker specialiserede kompetencer og styrket viden inden for taxonomi, dyrkning, vækstkrav og nye teknologier til identifikation af bakterier.

Modulet har fokus på identifikation af bakterier samt laboratoriemedicinske analyser og fortolkning af analyseresultater med henblik på diagnostik, behandling og forebyggelse af sygdom.

Derved opnår du specialiserede kompetencer til at udføre, vurdere, kvalitetssikre og udvikle laboratoriemedicinske analyser til identifikation af bakterier

Det får du ud af modulet

 • viden om bakteriers patologiske mekanismer og sygdomsfremkaldelse i mennesker
 • styrket viden om navngivning, klassifikation og identifikation af bakterier samt bakteriers vækstkrav
 • viden om centrale automatiserede analysemetoder til identifikation af bakterier
 • kan anvende den teoretiske viden om identifikation af bakterier og forstå sammenhængen med analysemetodernes udførelse, resultater og fortolkning
 • viden om de hyppigste og udvalgte sjældne infektioner og diagnoser
 • får kompetencer til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde indenfor klinisk bakteriologisk identifikation

Det faglige indhold på modulet

 • Taxonomi – navngivning, klassifikation og identifikation af bakterier
 • Substrater, forgæring og vækstkrav – med udgangspunkt i bloddyrkninger
 • Centrale analysemetoder til identifikation af bakterier og kvalitetssikring af disse
 • Humane infektioner og diagnostik – hyppige og udvalgte sjældne
 • Litteratursøgning og posterfremstilling

Om undervisningen

Undervisningen på modulet vægter samspillet med den studerendes praksiserfaringer, teoriinddragelser og praksisbearbejdning.

Undervisningen er derfor tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teorioplæg, praksisnære hjemmeopgaver med fremlæggelser og feedback fra medstuderende samt kritisk læsning af videnskabelig litteratur (journal club). Der arbejdes også med poster som præsentationsformat til understøttelse af eksamensformen på modulet.

Eksamensform

Eksamen består af en fremstillingen af en poster, som udarbejdes i grupper, samt en kort video, hvor den enkelte studerende præsenterer posteren.

Der tages udgangspunkt i en selvvalgt praksisnær problemstilling indenfor området: Identifikation af bakterier, som belyses og søges besvaret.

Undersøgelsesformen er litterær – dvs. at problemstillingen søges besvares på baggrund af andres undersøgelser (videnskabelige artikler), kvalitetsdata, egne udviklingsdata eller lignende.

Hvem deltager

Målgruppen for modulet er bioanalytikere, der har erfaring med laboratoriemedicinske analyser inden for identifikation af bakterier, som ønsker specialiserede kompetencer inden for fagområdet.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Identifikation af bakterier

Start- og slutdato

16.09.24 - 25.11.24

Tilmeldingsfrist

05.08.24

Nummer

0896240

Ledighed

Ledige pladser

Pris

9.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

On-line onboardning 26.8 kl. 14.30-15.30, 16-17.9, 26.9 & 10.10 (online), 24-25.10, 4.11 (online)

Efterår 2026

Identifikation af bakterier

Start- og slutdato

Efterår 2026

Tilmeldingsfrist

15.07.26

Nummer

0963210

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2026. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres i maj 2026.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Conny Egebjerg Petersen

Uddannelseskonsulent

+45 51 63 25 03