Gå til indhold

Histologisk mikroskopi og fortolkning

Få specialiserede kompetencer og styrket viden til at udføre mikroskopi og fortolkning på histologisk materiale inden for udvalgte diagnoser.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Dette modul har fokus på mikroskopi, fortolkning og diagnostik på histologiske prøver med udgangspunkt i prøvetyperne: sentinel node, colonpolypper og portiobiopsier.

Du får gennem modulet styrket din viden om anatomi, fysiologi, histologi og udvalgte diagnoser i forbindelse med prøvetyperne og du får understøttet dine kompetencer til at udføre mikroskopi og fortolkning af udvalgte histologiske prøver.

Det får du ud af modulet

 • viden om anatomi, fysiologi og histologi af lymfeknuder, colon og portio
 • viden om udvalgte benigne, præmaligne og maligne diagnoser indenfor de udvalgte prøvetyper sentinel node, colonpolypper og portiobiopsier
 • viden om diagnostisk anvendelse af histokemiske og immunhistokemiske analyser
 • kan reflektere over og vurdere histokemiske og immunhistokemiske analysers anvendelse samt begrunde sammenhænge mellem fortolkning af resultater og udvalgte diagnoser
 • styrket dine kompetencer til at formulere, vurdere, begrunde og formidle problemstillinger og handlemuligheder mikroskopi og fortolkning af udvalgte histologiske prøvetyper

Med afsæt i de udvalgte prøvetyper opnår du generiske kompetencer til at mikroskopere og fortolke histologiske præparater samt til at begrunde sammenhænge mellem fortolkning af vævsmorfologi og udvalgte diagnoser.

Modulet danner grundlag for, at du efterfølgende kan medvirke til at udbygge prøvetyperepertoiret yderligere lokalt.

Det er ikke et krav, at din afdeling har alle de udvalgte prøvetyper.

Det faglige indhold

 • Vævstyper samt anatomi, fysiologi og histologi af lymfeknuder, colon og portio
 • Udvalgte benigne, præmaligne og maligne diagnoser indenfor prøvetyperne sentinel node, colonpolypper og portiobiopsier
 • Diagnostisk anvendelse af histokemiske og immunhistokemiske analyser
 • Mikroskopi, fortolkning og diagnostik i relation til de udvalgte diagnoser indenfor prøvetyperne: sentinel node, colonpolypper og portiobiopsier – herunder inddragelse af kliniske og parakliniske patientdata
 • Litteratursøgning og metoder til tilegnelse af nyeste viden

Målgruppe

Bioanalytikere der opfylder adgangskravene, som ønsker specialiserede kompetencer til at udføre histologisk mikroskopi og fortolkning på udvalgte prøvetyper.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Histologisk mikroskopi og fortolkning

Start- og slutdato

20.08.24 - 16.01.25

Tilmeldingsfrist

02.07.24

Nummer

0627548

Ledighed

Ledige pladser

Pris

17.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N.

ECTS

10

Hvornår

online-onboarding 20/8 kl 14.30-15.30, undervisning: 4-5/9, 2-3/10, 30-31/10, 27-28/11, eks: 14-16/1

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Conny Egebjerg Petersen

Uddannelseskonsulent

+45 51 63 25 03