Gå til indhold

Gruppestøtte giver sårbare borgere selvtillid og større netværk

I Københavns Kommune har man lavet et skift fra individuel støtte til gruppestøtte for sårbare borgere. Dette skal være med til, at borgerne hurtigere kommer sig.

I mange år har et borgerforløb inden for især socialpsykiatrien været formet af individuel støtte, hvor én professionel arbejder med én borger. Men der er nu en bevægelse mod i højere grad at benytte sig af gruppestøtte. Her kan ligesindede møde hinanden og spejle sig i hinandens tanker, problemstillinger og oplevelser. Skiftet til gruppestøtte sker blandt andet med afsæt i dokumentation, der viser, at sårbare personer klarer psykiske udfordringer bedre, når de indgår i fællesskaber med ligesindede.

Marianne Wenkens, chef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, har i forbindelse med omstillingen til gruppestøtte i Københavns kommunes socialpsykiatri, sendt en række medarbejdere på videreuddannelse hos Københavns Professionshøjskole i et tilpasset forløb.

Omstillingen skabte nemlig et behov for at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer til at facilitere gruppestøtteindsatser for sårbare borgere. Det kan fx være grupper for borgere med psykiske udfordringer, skilsmissefamilier, pårørende til kræftpatienter, demenspatienter, handicappede, langtidsledige eller borgere med misbrug.

Kompetenceudvikling gør medarbejdere mere trygge ved nye opgaver

For Marianne Wenkens har kompetenceudviklingen været en vigtig brik i forhold til at få gruppeforløbene til at virke. Det er nemlig vigtigt, at medarbejderne føler sig trygge i at løse en ny opgave.

”Som medarbejder i Socialforvaltningen har man været vant til at yde en en-til-en ydelse. Det har måske været dét, der var ens kernekompetence og måske endda også interesse, så det at stå som facilitator for en gruppe sammen med en kollega er pludselig en helt ny opgave. Der er det jo, at kompetenceudviklingen er helt afgørende i forhold til, at man får nogle input til, hvordan man griber det an. Her har de blandt andet fundet ud af hvilke ting, der skal til for, at man kan flytte sine kompetencer fra en-til-en forløb over til at være gruppefacilitator,” fortæller Marianne Wenkens.

”Vi kan se, at der kommer nogle rigtig gode effekter ud af det”

Ifølge Marianne Wenkens har corona været en stor udfordring i forhold til at få gruppestøtten til at fungere ordentligt. Det har blandt andet været problematisk at finde lokaler, hvor der kunne skabes stor nok afstand, der har også været borgere, som har været nervøse for at møde op. På trods af de vanskeligheder, har Marianne stadig store forventninger til, at resultaterne er gode.

”Der har været mange benspænd, men de steder hvor vi har fået det godt i gang, der kan vi se, at der kommer nogle rigtig gode effekter ud af det. Vi har endda eksempler på nogle, som finder ud af at fortsætte deres netværk sammen bagefter. Så der er mange elementer i det, som bare er uvurderlige i virkeligheden.”

Borgerne har brugt hinanden

Marianne Wenkens forklarer skiftet til gruppestøtte:

”Det der driver mig i forhold til gruppestøtte, er at borgerne kan mødes med andre borgere, som har lignende erfaringer som dem selv, og de kan spejle sig i hinanden. Det er simpelthen det ultimative, for vi har brug for hinanden, og brug for at få den der erfaring: ”Nå de kan det her, så kan jeg måske også.” Eller høre hinandens historier, og at kunne sætte sig ind i at man ikke er den eneste, der har det skidt,” fortæller Marianne, mens hun påpeger, at der også er et ressourceaspekt i beslutningen, om at gå over til gruppestøtte.

”Der har været nogle lange ventelister, som man har kæmpet med længe. Her har gruppeforløb været et af de greb, man har villet tage. Det økonomiske er selvfølgelig også en virkelighed, og der er en forventning om, at det er mere rentabelt og effektivt at lave gruppeforløb, men det er klart, at det ikke ville være sket, hvis vi ikke også kunne forsvare det fagligt.”

Vil du vide mere?

Læs om at få styrket kompetencerne til at initiere og facilitere samtalegrupper. Læs om modulet ‘Teorier og modeller for gruppemetoder’:

https://www.kp.dk/videreuddannelser/teorier-og-modeller-for-gruppemetoder/

Læs om skræddersyede forløb inden for ‘Psykiatri, recovery og psykosocial rehabilitering’:

kp.dk/konsulentydelser/psykiatri-recovery-psykosocial-rehabilitering/