Gå til indhold

Information om coronavirus

En trappeopgang ses nedefra

Psykiatri, recovery og psykosocial rehabilitering

Få den nyeste viden og aktuelle metoder til at understøtte borgernes recovery

Vi tilrettelægger i samarbejde med jer uddannelser (fx på diplom- og akademiniveau), kurser, temadage, proces- og implementeringsstøtte, supervision og udviklingsprojekter inden for det psykiatriske felt og dets mange samarbejdsfelter.

Hvis I på en af jeres arbejdspladser eller i hele organisationen ønsker inspiration til et skræddersyet forløb inden for det psykiatriske felt, kan vi i tæt samarbejde med jer finde den løsning, der passer til netop jeres organisations behov og ambitioner:

 • Omstilling og kulturforandring i organisationen med fokus på effekten for borgerne
 • Kompetencegivende uddannelse på jeres vilkår
 • Forløb tilpasset udfordringer i socialpsykiatrien, på det enkelte botilbud, behandlingspsykiatrien eller i samarbejdet med bl.a. beskæftigelsesområdet og civilsamfundet
 • Forandring hos den enkelte medarbejder – sosu-assistenten, sygeplejersken, pædagogen, socialrådgiveren, socialformidleren, ergoterapeuten eller lederen.

Vi har stærke faglige profiler og kan tilbyde forløb indenfor bl.a.:

 • Recovery og rehabilitering
 • Recovery-orienterede metoder og tilgange til samarbejdet med borgeren omkring mål, håb og drømme såsom MI, IPS, Åben Dialog, gruppestøtte og det narrative eller kognitive
 • Samskabelse og samarbejde med frivillige; herunder forebyggelse af ensomhed
 • Pårørende- og netværkssamarbejde
 • Dobbeltdiagnoser
 • Helhed og sammenhæng for borgeren – koordination af det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde
 • Uddannelse og beskæftigelse til borgere med psykiske vanskeligheder

Kontakt

Pauline Hagensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 17