Gå til indhold
""

Psykiatri og recoveryorienteret rehabilitering

Få den nyeste viden og kendskab til metoder og tilgange, der kan understøtte borgernes recovery og sammenhængende forløb.

Vi kan understøtte jeres arbejde med at skabe sammenhængende tværfaglige forløb for borgere med psykiske vanskeligheder og give jer et fælles fagligt fundament. Vi inddrager den nyeste viden om rehabilitering og recoveryorienterede metoder og tilgange til samarbejdet med borgeren om mål, håb og drømme med afsæt i fx MI, IPS, Åben Dialog, gruppestøtte og den narrative eller kognitive tilgang.

Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere tager altid afsæt i, hvilken værdi det skaber for den enkelte borger. Et forløb tilrettelægges gerne i samarbejde med jer og kan bestå af såvel større udviklingsprojekter som proces- og implementeringsstøtte for hele jeres organisation og kompetenceudvikling og supervision for den enkelte medarbejder, som fx er sosu-assistent, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent, socialrådgiver, socialformidler, fysioterapeut, ergoterapeut eller leder.

Vi arbejder med både unge og voksne med psykiske vanskeligheder og har bl.a. ekspertise i:

 • Recovery og psykosocial rehabilitering som fælles fagligt fundament
 • Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde – herunder bl.a. samarbejdsmodeller som relationel koordinering og Åben Dialog
 • Helhed og sammenhæng for borgeren
 • Samskabelse og samarbejde med civilsamfund, frivillige og peers; herunder forebyggelse af ensomhed
 • Pårørende- og netværkssamarbejde
 • Dobbeltdiagnoser; dvs. misbrug og/eller øvrige problematikker end de psykiske
 • Uddannelse og beskæftigelse til borgere med psykiske vanskeligheder
 • Relationsarbejde – herunder udvalgte tilgange som den narrative, MI, samskabelse eller Åben Dialog
 • Gruppestøtte – metoder og tilgange til at arbejde med gruppeindsatser

Relevant og faglig viden

Vi producerer løbende relevante videns- og undervisningsmaterialer, som du kan se et udpluk af herunder.

Fagligt løft i Københavns Socialpsykiatri

Med et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb kan vi hjælpe jer med at skabe positiv forandring i praksis.

KP har stået for et flerårigt kompetenceudviklingsforløb, hvor vi har rustet samtlige medarbejdere i hovedstadens socialpsykiatri til at arbejde recoverybaseret og med rehabilitering.

Vi har fået et stort fagligt løft i hele organisationen. Vi har andre dialoger om indsatsen for borgerne end for tre år siden, der er kommet mere selvbestemmelse og langt flere aktiviteter. Det har uddannelsesforløbet med KP i den grad bidraget til.
, Centerchef, Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune

Generelt om konsulentydelser på KP

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer. Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde. Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole tæller mere end 900 interne og eksterne undervisere og konsulenter. Vi møder jer med høj ekspertise og specialisering inden for professionsfelterne og stærke kompetencer inden for organisatorisk kompetenceudvikling, herunder projekt- og procesledelse og organisatorisk implementering.

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi kommer gerne til jer, men tilbyder også at afvikle alle eller dele af et forløb i flotte kursusfaciliteter på en af vores lokaliteter.

Videreuddannelsen har hovedsæde på Tagensvej 18 i København, men tilbyder også aktiviteter på andre lokaliteter i København, Nordsjælland og på Bornholm.

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier. Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Københavns Professionshøjskoles historie går langt tilbage. Den ældste uddannelse er jordemoderuddannelsen fra 1787, og mere end 60 institutioner udgør tilsammen i dag Københavns Professionshøjskole.  Med over 200 års erfaring som leverandører af effektfuld uddannelse og mange år som hovedstadsområdets største udbyder af videreuddannelse til velfærdsprofessionerne har vi høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne og står på et solidt vidensgrundlag i vores rådgivning.

Kontakt

Pauline Hagensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 17