Gå til indhold

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan. Bliv skarp på at lede og organisere udviklingen af det pædagogiske læringsmiljø.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På dette modul får du viden og færdigheder til at lede og organisere arbejdet med at udvikle en pædagogisk praksis baseret på refleksion og fagligt velbegrundede valg i forhold til dagtilbuddets læringsmiljø. Afsættet er intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan.

Du får trænet dine kompetencer til at kommunikere tydeligt både indadtil og udadtil om mål og retning for læringsmiljøets pædagogiske kvalitet. Du får også trænet dine færdigheder til at give faglig feedback og at understøtte professionelle samtaler på individ- og gruppeniveau omkring kerneopgavens kvalitet og udvikling.

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi med følgende hovedtemaer:

Samfundsmæssige rammer
 • Den styrkede pædagogiske læreplan som et rammesættende styringsdokument
 • At træffe valg på baggrund af forskningsinformeret og lokalt genereret viden koblet til et lokalt strategisk fokus
Faglig ledelse af refleksion og læring
 • Facilitering af de professionelles læreprocesser med fokus på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes udbytte
 • Udvikling af den professionelle dømmekraft, valg af pædagogiske metoder og greb
 • At skabe, udvælge og anvende data og dokumentationsformer målrettet udviklingen af læringsmiljøer for alle børn og professionelle
Organisering
 • Organisering af professionelle læringsfællesskaber og udvikling af kollaborative arbejdsformer, fælles forståelser og sammenhængende praksisser

Om undervisning og eksamen

Forløbet strækker sig over 1-2 måneder, og gennemføres på 4 undervisningsdage a 6 timer samt 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor vi tager udgangspunkt i din egen ledelsespraksis.

Hvem deltager?

Valgmodulet henvender sig til ledelsen af dagtilbud herunder de faglige ledere, som arbejder med implementering af den styrkede læreplan og udvikling af dagtilbuddets pædagogiske praksis.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan - 4 kvartal

Start- og slutdato

23.10.24 - 11.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0555687

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Onsdage kl. 9.00-15.00: 23.10, 06.11, 20.11, 27.11, 04.12.2024. Eksamen 10.+11.12.2024.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Tommy Hansen

Lektor

+45 24 29 65 43