Gå til indhold
To personer på KP's videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser for FGU

Diplom- og akademiuddannelser for lærere, vejledere og ledere på FGU

Styrk din FGU-faglighed med videreuddannelse

Som FGU-medarbejder har du gode muligheder for at specialisere dig og udvikle dig fagligt. Med en diplom- eller akademiuddannelse får du nye kompetencer, som du hurtigt kan bruge i din egen praksis. Du kan tage et enkelt eller flere moduler eller en hel uddannelse på deltid.

Diplom- og akademiuddannelser er formelt anerkendte videregående uddannelser, som du kan bygge videre på. Du får ECTS-point og en formel eksamen.

Nedenfor finder du links til diplom- og akademiuddannelser og enkelte moduler, som er relevante for dig, der arbejder med FGU. På modulerne tager vi udgangspunkt i praktiske opgaver, cases og erfaringer, så indholdet bliver relevant og umiddelbart anvendeligt i din hverdag på FGU.

Moduler tilrettelagt for din arbejdsplads

Hvis I er en gruppe fra samme FGU-institution, som ønsker kompetenceudvikling inden for et bestemt område, kan et modul tilrettelægges, så det tager udgangspunkt i netop jeres behov. Vi kan afholde forløbene hos jer, hvor vi kan kombinere det med fx praksisbesøg, observation og sparring. Dette planlægger vi i forbindelse med en samarbejdsaftale.

Ring eller skriv til Thea Thøgersen eller Morten Bruun Petersen og drøft jeres muligheder.

Morten Bruun Petersen

Videreuddannelsesleder

+45 25 23 15 27

Ledelse og projektledelse på FGU

Ledere i FGU varetager en særlig opgave med at skabe fælles retning i en ny og kompleks uddannelse med mange uforudsigelige vilkår og høje forandringer. Det kræver stærke pædagogiske ledere, som er optagede af elevernes læring og udvikling.

Vejledning i FGU

Stærk og professionel vejledning og vejledningssamarbejdet er afgørende for, at elever kommer godt ind, godt igennem og godt videre fra FGU.

Matematik- og skriftsprogsvanskeligheder

For at støtte alle eleverne bedst muligt er det vigtigt, at lærere på FGU i fællesskab kan samarbejde om at afhjælpe elevernes udfordringer forbundet med matematikvanskeligheder, ordblindhed og skriftsprogsvanskeligheder.

Sproglig udvikling i FGU

I FGU har eleverne forskellige sproglige forudsætninger. Bliv i stand til at inddrage andetsprogspædagogik og understøtte alle elever i deres læreprocesser via blik for sprog og sproglig udvikling på tværs af FGU-sporene.

FGU-didaktik

Styrk udvikling, tilrettelæggelse, afprøvning og evaluering af forløb og didaktiske metoder på FGU på en række diplommoduler om fagligt entreprenørskab, praksisrelateret undervisning, grundlæggende introduktion til de 15 didaktiske principper på FGU på modulet Didaktik og læreprocesser mv.

Inklusion og relationer

Opbyg deltagernes kompetencer til at udvikle og skabe differentierede fællesskaber i en uddannelseskontekst gennem inkluderende relationsarbejde og specialpædagogiske tilgange og metoder i arbejdet med eleverne

Læs mere om de pædagogiske akademiuddannelser og pædagogiske diplommoduler inden for specialpædagogik, pædagogisk og socialpædagogisk arbejde eller psykologi.

Kunderne fortæller

Vi samarbejder med fem KUI’er, og ingen af dem er organiseret ens. Det gør opgaven meget kompleks. Forløbet var værdifuldt på flere måder. For det første styrkede det relationerne vejleder til vejleder og leder til leder. For det andet gav det et fagligt løft til nogle af de FGU-vejledere, som ikke i forvejen har en vejlederuddannelse i ryggen. For det tredje fik vi opbygget et fælles sprog for at tale om elever og mål
, Direktør på FGU-skolen Øst

Få tilskud til din uddannelse

Der er flere forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til din uddannelse. Eksempelvis kan den Kommunale Kompetencefond støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med en af følgende:

  • FOA
  • 3F
  • Dansk Metal
  • BUPL
  • HK Kommunal
  • Socialpædagogerne
  • Teknisk Landsforbund
  • Dansk Socialrådgiverforening
  • Forhandlingskartellet.