Gå til indhold

Karrierelæring

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Med udgangspunkt i teorier om karrierelæring og karrierekompetence vil vi undersøge, hvilken didaktik der kan være mest hensigtsmæssig i din vejlederpraksis.

Undervisningen vil være tilrettelagt som en afveksling mellem teorioplæg, praksisøvelser og faglige diskussioner, der har til formål at give dig flere perspektiver på forståelse af børn, unge og voksnes karrierelæring.

Du vil få værktøjer til at kunne anvende forskellige karriereteoretiske tilgange til at planlægge, gennemføre og evaluere karrierelæringsforløb.

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du:

 • skal have teoretisk, metodisk og didaktisk viden i relation til børn, unge og voksnes karrierelæring
 • skal kunne forstå og reflektere over sammenhænge mellem karrierelæring og karrierekompetence
 • Skal kunne anvende forskellige karriereteoretiske tilgange til at planlægge, gennemføre og evaluere karrierelæringsforløb
 • Skal kunne analysere og vurdere forskellige karrierelæringsteorier og deres relevans for forskellige målgrupper
 • Skal kunne begrunde og formidle valg af metoder til arbejdet med børn, unge og voksnes karrierelæring
 • Skal kunne træffe begrundede valg af karrierelæringsaktiviteter og relatere disse til konkrete mål
 • Skal kunne udvikle og tilrettelægge karrierelæringsforløb for børn, unge og voksne i forskellige kontekster

Hvem deltager?

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning,
 • studievalgscentre
 • uddannelsessektoren
 • offentlige og private virksomheder
 • fagbevægelsen
 • A-kasser, i jobcentre
 • Inden for folkeoplysning
 • arbejdsmarkedsforanstaltninger
 • kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Karrierelæring

Start- og slutdato

01.10.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0558279

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Torsdag 10.00-14.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Forår 2025

Karrierelæring

Start- og slutdato

01.04.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0579273

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

5

Hvornår

Torsdag 10.00-14.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Inger-Lise Petersen

Lektor

+45 41 89 86 35