Gå til indhold

Dansk og international selskabsbeskatning

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i skat. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Modulet giver dig teoretisk og anvendelsesorienteret kendskab til kapitalselskabers civilretlige og skatteretlige forhold, herunder regler og praksis for subjektiv og objektiv skattepligt fortrinsvis i en national sammenhæng. Du får indsigt i begrænset og ubegrænset skattepligt for selskaber, samt de værnsregler der modvirker international skatteflugt. Internationale rammer fra OECD og EU danner rammen for modulet.

Det faglige indhold

På modulet arbejdes med selskabers indkomstopgørelse, herunder aktieavancer, udbytter og tilskud samt den faktiske beskatning og sambeskatning af selskaber. Der arbejdes med subjektiv skattepligt for juridiske personer og globalindkomstprincippet i den danske og internationale sambeskatning. Herunder samspillet mellem danske internretlige skatteregler og internretlige skatteregler i andre lande.

Det er målet, at du ved gennemførelse af modulet:

 • har viden om teori, metode og praksis inden for kapitalselskabers internationale skatteforhold
 • har viden om skattefri og skattepligtig omstrukturering af kapitalselskaber
 • har indsigt i indkomstopgørelsen og skatteberegningen af kapitalselskaber, herunder tvungen national sambeskatning og frivillig international sambeskatning
 • kan formidle praksisnære problemstillinger inden for international selskabsskat, samt kunne begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
 • kan identificere selskabsretlige dispositioner med relation til selskabers indkomstopgørelse
 • kan opgøre sambeskatningsindkomsten
 • kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i forbindelse med vurderingen af et kapitalselskabs skattepligt til Danmark, omfanget af denne skattepligt og fradragsretten.
 • kan selvstændigt udvikle egen praksis og identificere egen læringsbehov i relation til dansk og international selskabsskatbeskatning.
 • kan opgøre selskabers skattepligtige indkomst

Hvem deltager?

Modulet er relevant dig, som arbejder med dansk og international selskabsbeskatning, i skatteforvaltningen, offentlige og private organisationer.

Eksamensform

Individuel skriftlig eksamen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 • Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Ulla Margrethe Hansen

Lektor

+45 23 73 33 06