Gå til indhold

Børn og unge i sundhedsvæsenet – ungeambassadør

Særligt tilrettelagt for sundhedsprofessionelle, der arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Unge, der kommer i kontakt med sundhedsvæsenet, har brug for at blive mødt af sundhedsprofessionelle med specialiseret viden om og færdigheder i at håndtere deres specifikke sundhedsfaglige problemstillinger. Det kræver sundhedsprofessionelle, der kan træffe beslutninger begrundet i udviklingsbaseret viden om unges reaktioner på komplekse sundhedsfaglige problemer og inddrage både dem og deres nærmeste i beslutninger og handlinger.

Modulet styrker din kliniske dømmekraft og dine forudsætninger for at udøve og udvikle din sundhedsfaglige praksis i samarbejder om og med unge.

Modulet er udviklet i samarbejde med Ungdomsmedicinsk Videnscenter på Rigshospitalet.

En del af dit udbytte

 • Du får viden om og forståelse for, hvad der kendetegner unge med kroniske og alvorlige sygdomme og deres familier i det moderne samfund
 • Du lærer at håndtere problemstillinger i relation til mødet med unge og deres familie
 • Du får inspiration til at udvikle jeres praksis med udgangspunkt i de unge og deres behov.

Det faglige indhold

 • Teoretiske perspektiver på den biologiske, psykologiske og sociale udvikling hos den kroniske syge unge
 • Den unges identitet, coping og mestringsstrategier
 • Kommunikation og sundhedspædagogik i tilknytning til den unge
 • Forebyggelse- og sundhedsfremmende initiativer, der sætter fokus på at øge den unges handlekompetencer

Målgruppe

Sygeplejersker og andre professionelle, som arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme, som er indlagte eller i ambulant behandling.

Om modulet

Modulet er på deltid og afsluttes med en skriftligt prøve. Efter endt modul inviteres deltagerne til en vidensdelingsdag med fokus på de iværksatte udviklingstiltag i deltagernes praksis. Datoen meldes ved starten af modulet. Deltagerne får mulighed for at deltage i netværksmøder for ungeambassadører, der mødes 4 gange årligt.

Nationale anbefalinger til et ungevenligt sundhedsvæsen

Nye nationale anbefalinger til et ungevenligt sundhedsvæsen har fokus på personalets kompetencer.

Der er stort behov for, at sygeplejersker, fysioterapeuter, læger og andre sundhedsprofessionelle får mulighed for at tilegne sig kompetencer til at møde den unge patient professionelt og kvalificeret. Det kan ske via Ungeambassadør-modulet.
, Ungdomsmedicinsk Enhed, Rigshospitalet

Tidligere studerende fortæller om at være ungeambassadør

I videoerne herunder fortæller de erfarne sygeplejersker Yvonne og Mette, hvordan de kompetencer, de har fået ved at uddanne sig til ungeambassadør, kan bruges i deres daglige arbejde (Yvonne fortæller, at hun har taget uddannelsen på Metropol. I 2018 blev Metropol til Københavns Professionshøjskole, som vi hedder nu).

Yvonne fortæller om at arbejdet og uddannelsen som ungeambassadør
Mette- ungeambassadør

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Børn og unge i sundhedsvæsenet - Ungeambassadør

Start- og slutdato

Efterår 2023

Tilmeldingsfrist

15.07.23

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Nummer

0518220

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Lisbet Dose

Lektor

+45 51 38 04 68