Gå til indhold

Behandlingstilrettelæggelse i rusmiddelbehandling

Vil du have styrket dine kompetencer i at samarbejde med borgere, kollegaer og samarbejdspartnere om at tilbyde den bedst mulige behandling til borgere i rusmiddelbehandling.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i rusmiddelbehandling. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet sætter fokus på det at udarbejde velstrukturerede rusmiddelbehandlingsplaner med udgangspunkt i borgernes egne mål og ressourcer samt at foretage løbende evaluering og eventuel justering af behandlingsindsatsen.

Det får du ud af modulet

Når du har taget modulet, vil du få:

 • styrket dine kompetencer i afdækning af borgerens situation.
 • viden om dokumentation og monitorering og om, hvordan du kan arbejde med det i praksis.
 • øget kompetence i at udarbejde behandlingsplaner der understøtter en kvalificeret rusmiddelbehandling og koordineret indsats
 • styrket fokus på pårørende- og netværkssamarbejde, familiebehandling og relationskompetence.
 • redskaber til et styrket borgersamarbejde.

Det faglige indhold

På modulet er omdrejningspunktet arbejdet med at samarbejde med borgerne i rusmiddelbehandling og tilrettelægge en kvalificeret og kordineret behandling med udgangspunkt i den enkeltes behov.

På modulet arbejder vi med følgende områder:

 • Afdækning og løbende evaluering og justering af borgerens rusmiddelbehandling
 • Behandlingsplaner og målarbejde
 • Match af metode
 • Dokumentation og monitorering
 • Pårørende- og netværkssamarbejde, familiebehandling og relationskompetencer
 • Borgerens samlede situation og borgersamarbejde

Målgruppen

Målgruppen for Diplomuddannelse i Rusmiddelbehandling er primært rusmiddelbehandlere i offentligt eller privat regi. Dette omfatter en bred gruppe af fx socialrådgivere, pædagoger og sygeplejersker.

Praktiske oplysninger

Modulets omfang er ca. otte undervisningsdage og afsluttes med et eksamensseminar samt en eksamen. Undervisningen er på hverdage, og består af 4 sammenhængende blokke af 2 dage.

Modulet udbydes som et obligatorisk modul under Diplom i Rusmiddelbehandling, og kan studeres selvstændigt eller som led i en hel diplomuddannelse.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2025

Behandlingstilrettelæggelse i rusmiddelbehandling

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0875082

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Datoer annonceres snarest

Forår 2026

Behandlingstilrettelæggelse i rusmiddelbehandling

Start- og slutdato

Forår 2026

Tilmeldingsfrist

15.12.25

Nummer

0875089

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Datoer annonceres snarest

Få tilskud til Uddannelsen

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen giver i 2024 og 2025 tilskud til alle moduler under diplomuddannelsen i rusmiddelbehandling.

For moduler på 10 ECTS kan der søges om at få dækket 10.000 kr. af deltagerbetalingen.

For moduler på 15 ECTS kan der søges om at få dækket 15.000 kr. af deltagerbetalingen.

Alle der opfylder adgangskravene til uddannelsen kan få tildelt tilskuddet, og du kan godt få tilskud til flere moduler.

Da der er afsat midler til et begrænset antal pladser, tildeles tilskuddet efter “først-til-mølle”-princippet. Vores forventning er, at alle kan få tilskuddet i 2024.

Sådan søger du om tilskud

Da tilskuddet ikke dækker den fulde deltagerbetaling, skal du i betalingsfeltet angive, hvem der betaler det resterende beløb, når du sender din ansøgning til modulet.

I feltet ’Bemærkninger til uddannelsesinstitutionen’ skal du skrive; “Jeg ønsker at søge tilskud til deltagerbetaling”.

Efter modulets tilmeldingsfrist vil du modtage en mail fra Studieservice om, hvorvidt du får tilskuddet.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mette Lykke Lauridsen

Specialkonsulent

+45 51 38 06 43