Gå til indhold
En mand og en kvinde i en rådgivningssituation

Diplomuddannelse i rusmiddelbehandling

Denne diplomuddannelse er for dig der ønsker en målrettet opkvalificering inden for rusmiddelbehandling.

Hvad er diplomuddannelse i rusmiddelbehandling?

Diplomuddannelsen i rusmiddelbehandling er en tværfaglig uddannelse, der dækker alkohol- og stofområdet samt sundheds- og socialområdet.

Uddannelsen er praksisnær og udviklet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og Sundhedsstyrelsen i dialog med rusmiddelbehandlerfeltet.

Diplomuddannelsen styrker dine behandlingskompetencer med indsigt i medicinske, sundhedsfaglige, sociale, terapeutiske, skadesreducerende og aktivitetsprægede indsatser. Du får konkrete metoder og viden, målrettet din rolle som rusmiddelbehandler.

Kendskab til ny viden og anerkendte metoder styrker din evne til kritisk refleksion og begrundelse af faglige indsatser. Læring sker gennem samspil mellem undervisning og praksistræning, hvor du afprøver ny viden mellem undervisningsgangene og deler refleksioner og erfaringer i undervisningen.

Underviserne er erfarne og stærke i uddannelsens metoder og teorier. En del af underviserne arbejder med emnet i praksis. Bemærk, at uddannelsen er ny, og tilmelding er endnu ikke åben.

Undervisningen vil foregå på hverdage i dagtimerne.

Hvem deltager?

Målgruppen for Diplomuddannelse i Rusmiddelbehandling er primært rusmiddelbehandlere i offentligt eller privat regi. Dette omfatter en bred gruppe af fx socialrådgivere, pædagoger og sygeplejersker.

Adgangsgivende uddannelser:

  • Professionsbacheloruddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Diplomuddannelse
  • Bacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse.

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på første modul, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Uddannelsens opbygning

En fuld uddannelse består af 60 ECTS og  indeholder tre obligatoriske moduler, ét valgmodul og et afgangsprojekt.

Vi anbefaler, at du starter uddannelsen med et af de obligatoriske moduler, fordi de obligatoriske moduler tilsammen udgør en overordnet ramme omkring rusmiddelbehandlingsarbejdet.

De obligatoriske moduler bygger ovenpå hinanden, og her arbejder vi både med de nationale rammer i form af lovgivning og retningslinjer, det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde, menneskesyn, konkret behandlingsplanstilrettelæggelse samt de metoder, der aktuelt er mest udbredte, dokumenterede og anerkendte i rusmiddelbehandlingen.

På valgmodulerne har du mulighed for at specialisere dig, da de tager udgangspunkt i mere specifikke metoder eller problemstillinger indenfor rusmiddelbehandling.

Du har mulighed for at overføre et valgmodul på 10 ECTS point fra en anden diplomuddannelse.

Er du ikke interesseret i at tage en hel diplomuddannelse, kan du vælge at tage et eller flere enkelte moduler. Vær dog opmærksom på, at du ved at tage enkelte moduler, ikke opnår titlen “Diplom i rusmiddelbehandling”, der følger med uddannelsen.

Vi anbefaler, at du tager uddannelsen i nedenstående rækkefølge:

  1. De tre obligatoriske moduler i rækkefølgen 1-3 (i alt 35 ECTS)
  2. Et valgmodul under rusmiddelbehandleruddannelsen eller et andet relevant modul fra en anden diplomuddannelse (10 ECTS)
  3. Afgangsprojektet (15 ECTS)
Model for Diplomuddannelse i rusmiddelbehandling

Moduler

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Afgangsprojekt

Diplom i rusmiddelbehandling afsluttes med et afgangsprojekt på 15 ECTS-point, som først kan tages når de tre obligatoriske og et valgmodul er taget. På afgangsprojektet er der fokus på at samle den viden og de kompetencer du har fået på uddannelsen, og understøtte at du kan omsætte dette i dit daglige arbejde.

Afgangsprojektet består både af undervisning, vejledning og en afsluttende skriftlig opgave med udgangspunkt i din samlede uddannelse.

Afgangsprojektet forventes udbudt første gang i 2026.

Få tilskud til Uddannelsen

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen giver i 2024 og 2025 tilskud til alle moduler under diplomuddannelsen i rusmiddelbehandling.

For moduler på 10 ECTS kan der søges om at få dækket 10.000 kr. af deltagerbetalingen.

For moduler på 15 ECTS kan der søges om at få dækket 15.000 kr. af deltagerbetalingen.

Alle der opfylder adgangskravene til uddannelsen kan få tildelt tilskuddet, og du kan godt få tilskud til flere moduler.

Da der er afsat midler til et begrænset antal pladser, tildeles tilskuddet efter “først-til-mølle”-princippet. Vores forventning er, at alle kan få tilskuddet i 2024.

Sådan søger du om tilskud

Da tilskuddet ikke dækker den fulde deltagerbetaling, skal du i betalingsfeltet angive, hvem der betaler det resterende beløb, når du sender din ansøgning til modulet.

I feltet ’Bemærkninger til uddannelsesinstitutionen’ skal du skrive; “Jeg ønsker at søge tilskud til deltagerbetaling”.

Efter modulets tilmeldingsfrist vil du modtage en mail fra Studieservice om, hvorvidt du får tilskuddet.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00
Onsdag: kl. 11.00-14.00