Gå til indhold

Afgangsprojekt – socialformidling

Dette modul på 15 ECTS er en del af diplomuddannelse i socialformidling. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du arbejder med en selvvalgt problemstilling fra arbejdslivet og behandler den ud fra en teoretisk, undersøgelsesmetodisk og analytisk tilgang. Afgangsprojektet kombinerer faglig fordybelse og refleksion med tæt praksistilknytning.

Afgangsprojektet kan være afsæt for at formidle viden til kolleger eller borgere samt at udarbejde løsningsforslag eller anbefalinger til praksis.

Det får du ud af modulet

Du fordyber dig fagligt inden for et tema, som du arbejder med ved at lave en mindre undersøgelse, inddrage empiriske data og erfaringsbaseret viden og analysere ud fra teori. Derudover kan du arbejde med at formidle ny læring og omsætte den til praksis.

Det faglige indhold

Der er fokus på praktisk undersøgelsesmetodik i form af design af undersøgelser, dataproduktionsmetoder samt databearbejdning. Der er derudover fokus på opgavemetodik via arbejdet med problemformulering og udformning af en større skriftlig opgave.

Størstedelen af undervisningen på afgangsprojektet er fælles for diplomuddannelsen i socialformidling, den sociale diplomuddannelse – børn og unge, den sociale diplomuddannelse og diplomuddannelse i beskæftigelse. Den sidste del af undervisningen og vejledningen er opdelt på aktuelle områder inden for socialt arbejde med udsatte børn og unge, udsatte voksne og ældre samt beskæftigelse.

Målgruppe

Modulet er for studerende på diplomuddannelsen i socialformidling.

Praktiske oplysninger

Afgangsprojektet udbydes i foråret og i efteråret. Modulet omfatter fire undervisningsdage, et vejledningsforløb, projektudarbejdelse og eksamen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsprojekt - socialformidling

Start- og slutdato

29.08.24 - 28.01.25

Tilmeldingsfrist

21.07.24

Nummer

0510365

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 01.06.24

Forår 2025

Afgangsprojekt - socialformidling

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Nummer

0625749

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Josefine Winther Hertz

Specialkonsulent

+45 24 29 64 98