Gå til indhold

Afgangsprojekt – diplomuddannelse i skat

med afgangsprojektet fordyber du dig i et skattefaglige emne, som du brænder for

Dette modul på 15 ECTS er en del af diplom i skat. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om afgangsprojektet

Det er dit sidste modul på diplomuddannelsen i skat. Det er her, du skal vise og dokumentere, at du har forstået den faglige viden, som uddannelsen giver dig, og at du kan omsætte det i praksis.

Her anvender du de juridiske, samfundsvidenskabelige og/eller økonomiske metoder og din skattefaglige viden til at analysere og vurdere problematikker inden for praksis på skatteområdet.

Typisk tager dit afgangsprojekt udgangspunkt i problemstillinger inden for egen praksis på din arbejdsplads eller fagkomplekse sagsområder.

Dit udbytte

Du lærer at udarbejde en større skriftlig fremstilling af en praksisrelevant problematik. Du lærer også at planlægge, analysere og diskutere en problemstilling på et teoretisk og metodisk grundlag.

Gennem afgangsprojektet videreudvikler du dine kompetencer og færdigheder inden for det skattefaglig område og omsætter dem til relevant praksis, du kan anvende i dit arbejde.

Undervisning og eksamen

Afgangsprojektet omfatter fælles aktiviteter i form af en introduktionsdag og nogle seminarer hen over semestret. Her er du sammen med andre studerende på afgangsprojekter, hvor det handler om forskellige emner inden for projektskrivning. Det er lige fra valg af emne, problemformulering til personlig håndtering af en stor opgave. Samtidigt med har du et vejledningsforløb, hvorunder du løbende udarbejder din skriftlige projektopgave.

Du får tilknyttet en vejleder til dit afgangsprojekt, som du kan diskutere valg af emne, teori og metoder med. Vejlederen skal endeligt godkende din problemstilling.

Eksamen er en kombinationsprøve, hvor du bliver eksamineret mundtlig med udgangspunkt i dit skriftlige afgangsprojekt. Du kan skrive din projektopgave sammen med andre – max 3 i gruppen – eller selv.

Hvem deltager?

Afgangsprojektet er det sidste modul for dig, som tager en diplomuddannelse i skat.

Det er en forudsætning, at du har bestået de øvrige moduler på diplomuddannelsen i skat på i alt 45 ECTS.

Her kan du tage modulet

Alle moduler for Diplom i Skat kan tages i:

 • København
 • Fredericia
 • Aalborg

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have enten:

 • to års relevant erhvervserfaring
  eller
 • være ansat og arbejde hovedsageligt med skattefaglige opgaver

Hvis du har to års relevant erhvervserfaring

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet – men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke har 2 års relevant erhvervserfaring

Bemærk: det følgende er gældende fra d. 1. juli 2022 og forventes ophævet 1. juli 2027.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet for 2 års relevant erhvervserfaring, kan du stadig blive optaget på diplomuddannelsen i skat, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Du er i et ansættelsesforhold, hvor du udelukkende eller i alt overvejende grad beskæftiger dig med skattefaglige forhold
 2. Dit ansættelsesforhold er på minimum 25 timer pr. uge
 3. Du har gennemført en eventuel prøvetid
 4. Dit ansættelsesforhold ikke er opsagt
 5. Der skal foreligge en individuel tilrettelagt uddannelsesplan udarbejdet af ansættelsesstedet, som indeholder en redegørelse for de faglige opgaver i ansættelsesforholdet og for samspillet mellem opgaverne og uddannelsens elementer
Realkompetencevurdering (RKV)

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

 

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsmodul SKAT

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0550177

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Hvornår

Datoerne annonceres snarest

Afgangsmodul - diplomuddannelse i skat

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0550178

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.900 kr.

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

15

Hvornår

Datoerne annonceres snarest

Forår 2025

Afgangsmodul - diplomuddannelse i skat

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0623901

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Afgangsmodul - diplomuddannelse i skat

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0623905

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.900 kr.

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

15

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Efterår 2025

Afgangsmodul SKAT

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0888204

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

15

Afgangsmodul SKAT

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0888201

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Margrethe Hansen

Lektor

+45 23 73 33 06