Gå til indhold

Afgangsprojekt – diplomuddannelse i skat

med afgangsprojektet fordyber du dig inden for det skattefaglige områder, som du brænder for

Dette modul på 15 ECTS er en del af diplom i skat. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om afgangsprojektet

Afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen i skat. Det er her, du skal vise og dokumentere, at du har forstået pensum og kan omsætte det i praksis.

Her anvender du de juridiske, samfundsvidenskabelige og/eller økonomiske metoder og din nye skattefaglige viden til at analysere og vurdere problematikker inden for praksis på skatteområdet.

Dit udbytte

Du lærer at udarbejde en større skriftlig fremstilling af en praksisrelevant problematik. Du lærer også at planlægge, belyse og diskutere en problemstilling på et teoretisk og metodisk grundlag.

Gennem afgangsprojektet videreudvikler du dine kompetencer og færdigheder inden for det skattefaglig område og omsætter dem til relevant praksis, du kan anvende i dit arbejde.

Undervisning og eksamen

Modulet omfatter en introduktion, et vejledningsforløb og udarbejdelse af en skriftlig projektopgave.

Du får tilknyttet en vejleder til dit afgangsprojekt, du kan diskutere valg af emne, teori og metoder med. Vejlederen skal endeligt godkende din problemstilling.

Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i dit afgangsprojekt.

Heltid eller deltid?

Afgangsprojektet tilbydes både som deltidsuddannelse og som heltidsuddannelse.

Tager du det som heltidsuddannelse, kan du søge orlov med en ydelse efter reglerne for Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) – dog højst i 13 uger.

Hvis du ønsker at følge afgangsprojektet som heltidsuddannelse, bedes du angive det i bemærkningsfeltet, når du tilmelder dig modulet.

Hvem deltager?

Modulet er afslutningen for dig, som tager en diplomuddannelse i skat.

Det er en forudsætning, at du har bestået de øvrige moduler på diplomuddannelsen i skat.

Her kan du tage modulet

Alle moduler for Diplom i Skat kan tages i:

 • København
 • Fredericia
 • Aalborg

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have enten:

 • to års relevant erhvervserfaring
  eller
 • være ansat og arbejde hovedsageligt med skattefaglige opgaver

Hvis du har to års relevant erhvervserfaring

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet – men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke har 2 års relevant erhvervserfaring

Bemærk: det følgende er gældende fra d. 1. juli 2022 og forventes ophævet 1. juli 2027.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet for 2 års relevant erhvervserfaring, kan du stadig blive optaget på diplomuddannelsen i skat, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Du er i et ansættelsesforhold, hvor du udelukkende eller i alt overvejende grad beskæftiger dig med skattefaglige forhold
 2. Dit ansættelsesforhold er på minimum 25 timer pr. uge
 3. Du har gennemført en eventuel prøvetid
 4. Dit ansættelsesforhold ikke er opsagt
 5. Der skal foreligge en individuel tilrettelagt uddannelsesplan udarbejdet af ansættelsesstedet, som indeholder en redegørelse for de faglige opgaver i ansættelsesforholdet og for samspillet mellem opgaverne og uddannelsens elementer
Realkompetencevurdering (RKV)

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

 

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Afgangsmodul SKAT

Start- og slutdato

Forår 2024

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

16.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0549920

Afgangsmodul SKAT

Start- og slutdato

Forår 2024

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

16.800 kr.

Hvor

Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia

Nummer

0549921

Efterår 2024

Afgangsmodul SKAT

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

16.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0550177

Afgangsmodul SKAT

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

16.900 kr.

Hvor

Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia

Nummer

0550178

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Margrethe Hansen

Lektor

+45 23 73 33 06