Gå til indhold

Skolens kvalitetssystem for PAU

Se det aktuelle kvalitetsarbejde og følg den årlig status på strategi og kvalitet på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

På Københavns Professionshøjskole er arbejdet med strategi og kvalitet integreret. Medarbejdere og ledere arbejder med strategi og kvalitet hele året for at skabe fremragende undervisning. Det er indsatsen i løbet af året, som driver udviklingen i kvaliteten og understøtter strategien.

En gang årligt foretager vi på KP en samlet status på strategiarbejdet og kvalitetsarbejdet (Den årlige status for strategi og kvalitet).

Det sker på statusmøder i februar, hvor institutchef/vicedirektør, dekan/direktør og rektor i fællesskab beslutter, hvilke større handlinger, der prioriteres i det kommende år på tværs af KP og på de enkelte uddannelser/områder for at indfri vore ambitioner om fremragende undervisning.

Den årlige status skal kvalificere og berige det arbejde, som finder sted hele året.

På den pædagogiske assistentuddannelse består det løbende kvalitetsarbejde bl.a. af arbejdet med profilforløbsevalueringer. Hvert profilforløb evalueres og væsentlige pointer fra evalueringen bringes med ind i planlægningsprocessen i det team, der er organiseret omkring holdet samt videre til ledelsen.

Den årlige status på strategiarbejdet og kvalitetsarbejdet baseres på uddannelsens data fra bl.a. selvevaluering, nøgletal, elevtrivselsundersøgelse og virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Elever, medarbejdere og ledelse er involveret i arbejdet, som udmøntes i uddannelsens handlingsplan for det kommende år.

Kvalitetsarbejdet er beskrevet i Københavns Professionshøjskoles koncept for den årlige status på strategi og kvalitet:

Kvalitetsarbejdet