Gå til indhold

Sundhedsklinikken

Sundhedsklinikken er en tværprofessionel sundhedsklinik mellem fem uddannelser på Københavns Professionshøjskole

Fødsels- og forældreforberedelse

Gå til fødsels- og forældreforberedelse i Sundhedsklinikken på Københavns Professionshøjskole. Det er gratis.

Sundhedsklinikken tilbyder

Sundhedsklinikken er et læringsrum, hvor de studerende med undervisernes støtte og vejledning kan afprøve og udvikle deres kompetencer i et virkelighedsnært miljø. Vil du være med til at hjælpe de studerende, så book en tid ved den enkelte aktivitet.

Har du fået en ny skade, eller har du en tidligere, der driller dig? Så få hjælp, vejledning og en fysioterapeutisk undersøgelse på Skadesambulatoriet.

Læs mere og book tid ved skadesambulatoriet

Ergonomisk rådgivning har fokus på at forebygge nedslidning af kroppen/bevægeapparatet og arbejdsskader. Ved en ergonomisk rådgivning får du undersøgt din arbejdsplads, i forhold til ressourcer og problemer i form af f.eks. gener, skader og sygdom.

Læs mere og book tid til et ergonomitjek

Sundhedsklinikken tilbyder fødsels- og familieforberedelseshold med fokus på både den fysiske og mentale forberedelse til fødsel og forældreskab.

Læs mere og book tid til fødselsforberedelse

Om Sundhedsklinikken

Sundhedsklinikken på Københavns Professionshøjskole er et læringsrum, hvor de studerende med undervisernes støtte og vejledning kan afprøve og udvikle deres professionsfaglige, tværfaglige og praktiske kompetencer i et virkelighedsnært miljø.

Sundhedsklinikkens formål er at give de studerende mulighed for at øve sig i et virkelighedsnært miljø, hvor der lægges vægt på at samarbejde på tværs.

I dag er der ca. 75 deltagende studerende pr. semester, fra fem professionsbachelorer på Københavns Professionshøjskole og 10 tilknyttede undervisere. Sundhedsklinikken er åben for alle, der kunne tænke sig hjælp til en sundhedsproblematik.

De studerendes deltagelse i Sundhedsklinikken er ekstra curriculær og deres største motivationsfaktor for at deltage, er at opnå mere praksiserfaring end deres uddannelser kan tilbyde dem. Tilbagemeldingen fra de studerende er overvejende positiv og længere nede på siden kan du læse mere om de studerendes erfaringer i Sundhedsklinikken.

Sundhedsklinikkens uddannelsesmæssige formål

De studerende træner og øver sig på personer med virkelige sundhedsproblematikker. Herved knyttes de studeredes læring tæt til praksis.
Samtidig tilrettelægges og udføres aktiviteter så vidt muligt i et tværprofessionelt samarbejde. På den måde bliver de studerende skarpere på egen og andres faglige bidrag i den fælles opgaveløsning om og med brugeren.

Organisering af Sundhedsklinikken

Sundhedsklinikken drives af Enhed for Tværprofessionel Uddannelse og har åbent cirka 10 torsdage om foråret og 10 om efteråret. Der arbejdes hele tiden på at udvikle og forbedre Sundhedsklinikken, for at skabe et godt samspil mellem uddannelse og praksis. I øjeblikket samarbejder vi fx med Tandlægehøjskolen, Sjællandsgadebad og Mjølnerparken om sundhedsfremmende aktiviteter udført af studerende.

Fremadrettet arbejder Sundhedsklinikken på at…

  • Udbygge og styrke samarbejdet med lokalområdet omkring sundhedsfremmende aktiviteter for borgere, både på Københavns Professionshøjskole og i de områder, hvor borgerne færdes
  • Etablere flere gode samarbejdsaftaler, hvor begge partner kan få udbytte af samarbejdet
  • Tilknytte flere studerende til Sundhedsklinikken, så flere studerende får mulighed for at øve og træne, og skabe forståelse for tværprofessionalitetens vigtighed og udfordringer
  • Øge tværprofessionaliteten ved at give de studerende mere viden om emnet og evt. åbne op for at nye professioner kan deltage i Sundhedsklinikken.

Evalueringer

Løbende evalueringer sørger for at Sundhedsklinikken har glade og tilfredse studerende der lærer at arbejde på tværs.

Ser man på evalueringsresultaterne peger disse i retningen af, at Sundhedsklinikken giver de studerende praktiske erfaringer, som uddannelserne ikke alene kan give dem.

De studerende giver udtryk for, at klinikkens virkelighedsnære rammer og kontakten med brugere er med til at give dem brugbare erfaringer og selvstændighed i praksis.

De studerende peger endvidere på, at underviserne i Sundhedsklinikken har givet dem støtte, vejledning og supervision, som har hjulpet dem til at udvikle deres praksiskompetencer.

Evalueringen viser, at en stor del af de studerende er tilfredse med deres ophold i Sundhedsklinikken, og at opholdet tilmed har været med til at øge flere studerendes generelle studieglæde.

Evalueringen peger yderligere i retningen af, at de studerende oplever et bredt læringsudbytte af at deltage i aktiviteterne i Sundhedsklinikken, og at Sundhedsklinikken generelt er med til at understøtte deres fagprofessionelle og tværprofessionelle kompetencer.

De studerende er ligeledes overvejende tilfredse med undervisernes virke i Sundhedsklinikken og vurderer, at de understøtter deres læringsproces på flere områder.

Næsten alle de studerende der har deltaget i evalueringen, giver således udtryk for, at de vil anbefale Sundhedsklinikken som et læringsrum for andre studerende.

Kontakt

Åbningstider

Torsdage kl. 16.00 – 18.00

Adresse

Praksis- og innovationshuset; Sigurdsgade 24
2200 København N

Ergonomisk rådgivning

Christopher Kjær-Sørensen

Adjunkt, ergoterapeutuddannelsen

+45 51 63 27 61

Fødselsforberedelse

Sundhedsklinikken

Skadesambulatorium