Gå til indhold

Ergonomisk rådgivning

Sundhedsklinikken tilbyder ergonomisk rådgivning hvor du f.eks. kan få hjælp til hensigtsmæssige arbejdsstillinger og indretning af inventar af studerende fra ergoterapeutuddannelsen.

Ergonomisk rådgivning har fokus på at forebygge nedslidning af kroppen/bevægeapparatet og arbejdsskader. Ved en ergonomisk rådgivning får du undersøgt din arbejdsplads, i forhold til ressourcer og problemer i form af f.eks. gener, skader og sygdom. De studerende udfører undersøgelse, vurdering og analyse af arbejdspladsens indretning, arbejdets udførelse og organisering, samt rådgiver og vejleder i forhold til hensigtsmæssige arbejdsindstillinger.

​Ergonomisk rådgivning er tilrettelagt som en del af et projektarbejde på 6. semester, af seks ugers varighed, med fire besøg hos jer, samt et afsluttende forankringsmøde.

Hvad omfatter en ergonomisk rådgivning?

Idet at tilbuddet ergonomisk rådgivning er en væsentlig del af de studerende projektarbejde på 6. semester, er vi afhængige af at I som organisation vil tage imod 3-4 studerende, samt er i stand til at afsætte tid over en periode til bl.a. at besvare spørgsmål vedr. jeres arbejdsmiljø og problematikker. De studerende vil kunne bidrage med følgende kompetencer:

  • Observere medarbejderne under arbejde. Mulighed for at iagttage arbejdsprocesser og evt. tage billeder eller korte videosekvenser med henblik på vurdering af den fysisk påvirkning.
  • Stille spørgsmål om arbejdspladsens organisering, ledelse og kultur til en person der er orienteret indenfor området.
  • Stille spørgsmål til arbejdsmiljørepræsentant, leder eller lignende om virksomhedens tiltag og erfaring med sundhedsfremme og forebyggelse og herunder kunne spørge ind til arbejdspladsvurderingen.
  • Rådgivning og vejledning i hensigtsmæssige arbejdsstillinger
  • Rådgivning og vejledning i hensigtsmæssige indretning af arbejdspladsen

Kontakt

For ydereligere information vedrørende ergonomisk rådgivning, tidspunkter eller andet, er du/I meget velkommen til at henvende jer til:

Per Markussen

Uddannelsesleder, Ergoterapeutuddannelsen

+45 51 63 25 56

Hvor?

Den ergonomiske rådgivning foregår på den lokale arbejdsplads og tilrettelægges i nærmere samarbejde med jer jf. ovenstående.