Gå til indhold
Skolestartsvenner ved en bænk.

Hvordan bliver man skolestartsven?

Som frivillig skolestartsven er du med til at støtte børn, der har det svært med overgangen fra daginstitution til skole.

Som skolestartsven er du med til at give et barn nærvær og tryghed – og hjælper dem med at håndtere overgangen fra dagtilbud til skole.

Skolestartsvenner er et tilbud til børn i risiko for mistrivsel i forbindelse med skolestart. Der er evidens for, at hvis et barn mistrives ved skolestart, kan mistrivslen få betydning for barnets oplevelse af at gå i skole og reducere barnets lyst til at tage en ungdomsuddannelse.

Som frivillig skolestartsven leger og snakker du med barnet for at styrke deres sociale forståelse og færdigheder. Det gør du i udgangspunktet hjemme hos barnet – men I kan efter aftale med forældrene også deltage i aktiviteter i naturen, skole og den lokale legeplads.

Aktiviteterne i venskabet kan fx være en tur over på skolen og lege, til den lokale legeplads, højtlæsning, madlavning eller i skoven og bygge huler.

Støttet af Egmont Fonden

Projektet er støttet med 3.540.063 kr. fra Egmont Fonden, som i en rapport slår fast, at omkring hver 10. barn i indskolingen oplever, at deres skoletrivsel er lav.

Det gælder særligt for børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Disse børn har op til tre gange højere risiko for lav skoletrivsel samt risiko for kortere ungdomsuddannelse.

Hvorfor blive skolestartsven?

Når du kommer ud og møder børn og familier, opstår et samspil, du som studerende lærer meget af, fx:

 • Refleksion over det etiske ansvar
 • Afkodning af familiens normer og værdier
 • Relationsdannelse
 • At indtage barnets perspektiv i et motiverende læringsrum

Skolestartsvenner er et tværprofessionelt fællesskab, der karakteriseres af et højt refleksionsniveau, anerkendelse og glæden af at give børn i mistrivsel en ekstra støtte.

Forløbet som skolestartsven

Når du melder dig som frivillig, passer vi på dig.

Vi definerer – sammen med dig – en tydelig ramme for dit arbejde med din kommende skolestartsven.

Som skolestartsven får du:

 • Et kvalificerende kursus
 • Særlige kompetencer i at anvende socio-emotionelle teknikker
 • Løbende supervision
 • Et bevis på deltagelse i kompetenceudviklende kursus samt for gennemført venskab – lige til dit CV

Hvem kan blive skolestartsven?

Som frivillig skolestartsven skal du også leve op til en række forpligtelse.

Du skal være parat til at tage ansvar, engagere dig og have lyst til at støtte et barn med at skabe en god skolestart.

Du skal:

 • Tage ansvar for at facilitere venskabet med barnet
 • Afsætte 8-10 timer om måneden (fra april til december)
 • Have en ren børne- og straffeattest

Til gengæld hjælper vi dig med at blive klædt godt på til opgaven.

Vi er altid til rådighed for en støttende samtale, hvis der er krusninger på  bølgen. Du får desuden løbende supervision og bliver en del af et tværprofessionelt fællesskab, hvor vi støtter hinanden i at skabe gode oplevelser og et trygt læringsrum for både dig, barnet og forældrene.

Sådan ansøger du

Hvem er du? Du er typen, der giver den en ekstra skalle og går godt i spænd med børn. Du kunne tænke dig at komme tættere på praksis og arbejde med konkrete pædagogiske redskaber?

Send en motiveret ansøgning, der fortæller lidt om dine interesser i Skolestartsvenner samt erfaringer og uddannelsesbaggrund.

En motiveret ansøgning kan indeholde informationer om følgende:

 • Hvem du er som person
 • Hvorfor du gerne vil være en del af projektet
 • Hvad dine erfaringer er
 • Hvad din faglige baggrund er
 • Andet relevant…

Praktisk

Alle frivillige i Skolestartsvenner skal have en ren børne- og straffeattest.

Attesterne bliver indhentet i forbindelse med, at den frivillige indgår kontrakt for deltagelse i projektet.

Der skal indhentes og opbevares skriftligt samtykke fra forældrene.

Som frivillig i Skolestartsvenner kan der opstå situationer, hvor børn taler om personlige forhold.

Her skal du være opmærksom på, at du har tavshedspligt.

Det betyder, at du ikke må videregive private eller personlige oplysninger om barnet eller familierne til uvedkommende.

Som frivillig har du pligt til at reagere over for overgreb i Skolestartsvenners regi.

Desuden har alle voksne i samfundet underretningspligt til de sociale myndigheder, hvis de får viden om, at et barn er udsat for vold, overgreb eller vanrøgt.

Det betyder, helt konkret, at hvis du får viden om et overgreb i hjemmet, ophører din tavshedspligt, og du har pligt til at underrette kommunen.

I første omgang skal du kontakte medarbejderne i Skolestartsvenner, som vil hjælpe dig med at håndtere situationen.

Informationsvideo

Pædagogstuderende i samtale i en rundkreds

Informationsmøde

Vi holder informationsmøder for frivillige løbende.

Kontakt skolestartsvenner@kp.dk for at høre om det næste møde.

Du er også altid velkommen til at kigge forbi kontoret Tagensvej 86, 2200 Kbh N, lokale C321.

Kalender

Intro til skolestartsvenner.

Dato og tidspunkt

Torsdag d. 9. marts 2023, kl. 17-20

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

Relation og kommunikation.

Dato og tidspunkt

Mandag d. 20. marts 2023, kl. 17-20

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

De socioemotionelle teknikker.

Dato og tidspunkt

Torsdag d. 23. marts 2023, kl. 17-20

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

Tidlig indsats og barnets sikkerhed. Med besøg fra Red Barnet Ungdom.

Dato og tidspunkt

Mandag d. 17. april 2023, kl. 17-20

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

Matching mellem skolestartsven og barn.

Dato og tidspunkt

Torsdag d. 20. april 2023, kl. 16-18

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

Leg og bevægelse.

Dato og tidspunkt

Lørdag d. 22. april, kl. 17-20

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

ICDP – Reggio Emilia. V Marcus Philipsen.

Dato og tidspunkt

Mandag d. 12. juni 2023, kl. 17-19

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

At tale om det der er svært. V. Solveig Jessen fra Børns Vilkår.

Dato og tidspunkt

Mandag. 21. august 2023, kl. 17-19

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

Dato og tidspunkt

Mandag d. 18. september 2023, kl. 17-19

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

Dato og tidspunkt

Torsdag d. 21. september 2023, kl. 17-19

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

“Hvorfor starter så mange børn tidligt i SFO/Skole og hvordan påvirker det dem?” v. Emilie Ravn.

Dato og tidspunkt

Mandag d. 30. oktober 2023, kl. 17-19

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

Dato og tidspunkt

Mandag . 27. november 2023, kl. 17-19

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

Dato og tidspunkt

Torsdag d. 30. november 2023, kl. 17-19

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

Om at arbejde på tværs i Københavns Kommune v. Trine Langkjær.

Dato og tidspunkt

Mandag d. 11. december 2023, kl. 17-19

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

Dato og tidspunkt

Tirsdag d. 9. januar 2023, kl. 17-19

Sted

Adresse: Tagensvej 86, 2200 København N
Lokale: C322

Historier fra projektet

En studerende har lige været på besøg hos sit barn. De har leget og malet. Der var bare en udfordring. Da skolestartsvennen skulle gå, blev barnet rigtig ked af det.

Skolestartsvennen snakkede med sin supervisor i projektet. Sammen fandt de ud af, at barnet havde haft en forventning om at de skulle bygge Lego efter male aktiviteten, og derfor blev skuffet og havde svært ved at slippe skolestartsvennen.

Det er en fællesoplevelse mellem skolestartsvennen og barnet, som de kan lære noget af.

Næste gang vil den studerende snakke med barnet om situationen, og de kan sammen aftale, hvordan de skal afslutte deres aftaler.

Barnet lærer her at regulere sine følelser gennem udvikling af sociale strategier.

Barnet elsker at spille Playstation og vi havde tidligere spillet Astro’s Playroom – et klassisk 3D platformer spil hvor kun én person kan spille af gangen.

Jeg greb muligheden da den opstod, lod først selv barnet spille mens jeg selv så interesseret på, hvorefter jeg foreslog hvad jeg vurderede var en fair aftale: Vi skiftes, barnet har 5 liv, mens jeg har 1 og derudover også videregiver controlleren når vi når et checkpoint.

Det blev en sjov og positiv eftermiddag, hvor jeg oplevede at barnet selv to initiativ til at justere vores aftale, for at udjævne forskellen imellem os mere, så vi begge fik mere mulighed for at kunne spille.

Nyhedsbreve

Tilmeld dig og se vores tidligere udsendte nyhedsbreve.

Vi når ud til børnene

Det er simpelthen så god en oplevelse at knytte samarbejder omkring Skolestartsvenner i Københavns Kommune.

Det der driver mig, at ønsket om at nå ud til børnene. At dybes set alle børn i Københavns Kommune har en god tid i skolen. Har venskaber og lærer noget, de bliver optagede af her og nu. At de lærer at begå sig og fylder tasken op med lærdom til livet.

Måske også derfor er jeg glad for at have styrket samarbejde med Københavns Kommune – BUF

For både gennem relationer til de fagprofessionelle i børnehøjde og gennem hierarkiets formelle veje, når vi ud til de børnene, som skal have en god skoletid.

Vi var med til åbent hus for nye 0.klasser på Sortedam-, Christianshavn-, og Amager Fælled Skole.

Det var en god oplevelse, og vi melder om interesse fra forældrenes side og hyggelige møder med børn, som var med ovre i skolen for at hilse på første gang.

Koblet til daginstitutionerne i deres skoledistrikter

Vi arbejder ud fra Amager Fælled Skole, Christianshavns Skole og Sortedamskolen og har derfor været særligt fokuserede på at uddele informationsmateriale til fagprofessionelle og forældre i disse skoledistrikter.

Lokal daginstitution: Røde Rose 3

Jeg har været på besøg i daginstitutionen Røde Rose 3. Her har vi aftalt et samarbejde, hvor jeg følger arbejdet med storbørnsgruppen fra januar.

Både for at få indsigt i arbejdet i storbørnsgruppens arbejde, men også med en forhåbning om, at knytte et samarbejde, der kan danne grobund for nye skolestartsvenskaber.

Sundhedsplejen: Fik vi en god kontakt til sundhedsplejen i Københavns Kommune af

Børne Buddies, så tusind tak for den. Vores materiale er nu formidlet til Sundhedsplejen i Københavns Kommune, og jeg skal mødes med en af de ledende sundhedsplejersker her i december for at aftale, hvordan vi bedst arbejder Skolestartsvenner ind i det arbejde, de gør i forvejen.

Bedre integreret i Københavns Professions-højskole

På Professionshøjskolen har vi også gode samarbejder.

Kommunikationsafdelingen står klar, når vi skal lave digitalt og analogt materiale. Lige nu har vi muleposer, postkort, flyers, videoer og foldere. Materiale der alt sammen bringer Skolestartsvenner ud i verden.

En helt lille kampagne bakket op af dækning på SOME.

Som en del af kampagnen besøger vi hver uge en kantine på Københavns Professionshøjskoles matrikler. Her snakker jeg med studerende og medarbejdere. Det er rigtig hyggeligt. Heller ikke dårligt, at interessen for Skolestartsvenner giver ansøgninger om at blive frivillig.

Skolestart

Skolestart er for børnene et nyt kapitel, så overgangen mellem daginstitution og skole skal ikke bagatelliseres. I Skolestartsvenner har vi nu erfaringer med at organisere venskaber, som støtter børnene i overgangen. Vi definerer overgangen bredt, og inviterer børn med helt op til afslutningen af første klasse.

Venskabet

At vi i projektet bruger betegnelsen venskab, har vagt en del refleksion i forbindelse med oplæg og møder med studerende. For hvad er et venskab? Kan vi tale om et venskab i en afgrænset tidsramme, på tværs af alder, i en institutionaliseret kontekst? I skolestartsvenner siger vi, at der er tale om et venskab mellem et barn og en voksen.
Relationen er frivillig og baseret på både barnets og den frivilliges ønske om at ville hinanden. Den voksne stiller sig til rådighed for barnet med en støttende hånd at holde igennem en svær udfordring.
Den voksne stiller sig selv til rådighed for barnet som et spejl og et vindue, hvor barnet gennem venskabet får feedback, som støtter barnets udvikling af socioemotionelle kompetencer. Men barnet stiller sig også til rådighed for den voksne. Barnet deler sine oplevelser. Skolestartsvennen har ansvaret for barnet, bliver en del af barnets familie.

Benedicta Pecseli skrev en interessant kronik i Information om arbejdet med venskabet i daginstitutionen, den kan du læse her på linket, hvis du er optaget af Venskab.

Rekruttering

– Vi byggede netværk ag spaghetti og venskaber af modellervoks med nye studerende fra KP

Vi arbejder dynamisk med rekruttering af studerende. Vi er synlige på hold på de forskellige uddannelser. Vi bruger de sociale medier, dels gennem vores egne profiler og dels gennem deltagelse i grupper, hvor de studerende deltager.
Vi har en koordinator tilknyttet dette arbejde: Caroline som er pædagogstuderende. Studerende i Skolestartsvenner får ansvaret for relationen til et barn, og arbejde og deltagelse i et barns familie gennem 8 måneder. Dette er erfaringer, som sygeplejerskerne tager med ud på fx børneafdelingerne, lærerne tager med ind i klasserummet, fysioterapeuterne med i klinikken og pædagogerne med i både skole/fritid- og dagtilbud samt lærerne med i klasseværelset.

De frivillige slutter op om vores fine projekt, og står i høj grad for præsentationerne for nye studerende.

Her i introugen er vi på, bla var vi på Skattejagt med pædagoguddannelsen og skal på Intromesse med Katastrofe og Risikomanageruddannelsen.

Ellers har vi fået ny hjemmeside og lidt nyt layout, som hænger rundt omkring på Campusadresserne.

Endelig er vi ved at få trykt personlige postkort til de frivillige i Skolestartsvenner, som vil deltage i rekrutteringsarbejdet med deres personlige postkort, narrativ og position:-).

Netværket

Vi har efterhånden opbygget et solidt netværk i Københavns Kommune. Det har været en sjov proces, og vi går efteråret i møde med gode aftaler i kalenderen. Det er kaffemøder med socialrådgivere og projektledere, der arbejder for at sikre børns trivsel gennem deltagelse i fællesskabet.

Det er stabsfunktioner og skoleledere, der skaber rammerne om overgangen mellem daginstitution og skole. Det er altid spændende at snakke med kloge folk, og vi håber på at netværksarbejdet munder ud i matchede venskaber til gavn for børnene.

Gå-hjem-møder

Et koncept vi arbejder med i dette efterår, er GÅ-hjem-Møder på skoler i Københavns Kommune. Gå-hjem-mødet arrangeres som et samarbejde med skolens ledelse på tværs af skole og fritidstilbud. Ledelsens opgave er at formidle invitationen til forældrene til børn i 0. og 1. klasse. Skolen skal også stille et lokale til rådighed for mødet.
Meningen med mødet er at Skolestartsvenner skal møde børn og forældre i deres nærområde, der hvor de er trygge og hvor de er i forvejen. Dette skal synliggøre Skolestartsvenner for forældrene, og gøre tilmelding af sit barn til Skolestartsvenner lettere. Skolestartsvenner faciliterer mødet med informationsmateriale, oplæg, dialog, en lille forfriskning samt mulighed for at tilmelde sit barn med det samme. Vi vil støtte flere børn til et godt skoleliv.

Koordinatorer

Er et nyt fænomen i Skolestartsvenner. Vi har Maja, som har lavet og vedligeholder vores excel-ark og i øvrigt løser administrative opgaver. Maja har også en online drop in-mulighed for frivillige, hvor det er muligt lige at logge på, og få sparring på sit skolestartsvenskab eller bare hygge med de andre frivillige fra Skolestartsvenner.
Vi har Melanie, som arrangerer sociale arrangementer, der er med til at sikre frivillig pleje og fastholdelse af frivillige gennem events og relationer. Vi har Caroline, som står for vores arbejde med de sociale medier. Alle vores koordinatorer giver hvad de kan, og deltager i kurser, rekruttering og sociale aktiviteter for at sikre udviklingen af skolestartsvenner, så vi sammen kan støtte flere børn til en god overgang og et godt skoleliv.

Tværsektorielt samarbejde skaber Skolestartsvenskaber

At få lov til at tage et sårbart barn i hånden kræver en særlig tillid. Vi arbejder vedholdende i relationerne til institutionerne på at opbygge denne tillid. Vi lærer hinanden at kende på tværs af sektorer, og samarbejdet blomstrer.

Evalueringen har givet os fokuspunkter at arbejde videre med.

Vi kan bla fremhæve samarbejdet mellem socialrådgivere, pædagoger, lærer og ledelse på Peder Lykke Skole.

Vi er lykkedes med at skabe en række skolestartsvenskaber, som har været en god oplevelse for både børn, familier og frivillige.

Kontakt til KP studerende

Skolestartsvenner får en tætte kontakt til studerende. Studerende stiller mange gode spørgsmål og vi oplever en interesse for Skolestartsvenner, som vi også kan se i mailboksen. Skolestartsvenner følger op på Frivillig-lounge og besøg i kantinerne i februar ved at deltage i begivenheder som fællessamlinger, Frivillig-Fredag og almindelig holdundervisning på uddannelserne.

Studerende og skolestartsvenner skaber skolestartsvenskaber

I december og januar har vi forberedt en rekrutteringskampagne rettet mod studerende. Vi går i luften med Frivilliglounge, Board game nights og posts på SOME fra 1.2.2022

Skolestartsvenner som case på Københavns Professionshøjskoles tværprofessionelle forløb TPI

Som en del af vores rekruttering af studerende har vi etableret et samarbejde med underviserne på Københavns Professionshøjskoles tværprofessionelle forløb. Vi har afgivet interviews til brug for onlineundervisning, lavet cases til forløbets projektarbejde og holdt spørgetime for uddybende indsigt for studerende på forløbet.

De frivillige i Projekt Skolestartsvenner arbejder i venskaberne.

Der er fokus på gensidig respekt mellem barnet, familierne og de frivillige.

Det er lidt af en kabale, som skal gå op i de forskellige børnefamilier, når skole og fritidsliv, søskende og arbejdsliv skal tilgodeses sammen med studieliv og erhvervsarbejde. Kabalen går op, børnene udvikler sig med skolen og i venskaberne.

Supervision med erhvervspsykolog

Vi har i sekretariatet fokus på opfølgning i venskaberne.

Vi får sparring og supervision af en dygtig erhvervspsykolog, med særlig viden om arbejdet med frivillige.

Sammen med Anders Jeppesen har vi udviklet vores tilgang til det første møde med børn, forældre og frivillige samt reflekteret over og styrket vores fokus på børnesikkerhed i Projekt Skolestartsvenner.

Flere kommuner vil have Skolestartsvenner

Vi er ved at etablere et samarbejde med Hvidovre og Gladsaxe Kommune. Kommunerne finder projektet inspirerende. De har børn, som kunne have glæde af en skolestartsven. Vi glæder os til samarbejdet.

Lancering

August måned startede med lancering af projektet, et arbejde som omfattede styrket samarbejde mellem Egmont Fonden og Københavns Professionshøjskole. Vi var så heldige at blive inviteret til et indslag i TV2 nyhederne. Det var med til at gøre lanceringsprocessen endnu mere spændende.

Det hele kulminerede weekenden efter skolestart, hvor en flot pressemeddelelse samt et illustrativt indslag i TV2 nyhederne sendte Skolestartsvenner ud i virkeligheden for alvor.

De første skolestartsvenskaber er dannet

Her i april er de første match i Skolestartsvenner sendt ud. De første børn og de første frivillige skal mødes i Projekt Skolestartsvenner. Det er vi rigtig glade for og stolte af. Vi har gjort os gode erfaringer med både informationsmøder med forældrene og forberedelsen af de frivillige på opstarten af venskaberne. Nu venter vi med nysgerrighed på at se hvordan børnene reagerer på venskabet og at få projektets rammer prøvet af.

Evalueringsprocessen

Første runde af evalueringer er i proces. Samarbejdet med evalueringsfirmaet Moos-Bjerre har tilført projektet nye vinkler på den daglige praksis. Det er vi rigtig glade for. Samarbejdet fungerer og vi venter spændt på hvad evalueringen giver af ny viden til den fortsatte proces i Skolestartsvenner.

Vi er flyttet ind på Tagensvej

Som alle andre håber vi på en snarlig genåbning, der giver os mulighed for at tage kontakt til vores netværk og arbejde videre fra adressen på Tagensvej. Vi har fået indrettet et dejligt kontor, med whiteboard, reoler, skriveborde og masser af fornødent elektronik- computere. Nu mangler vi bare vores mødebord, så kan vi gennemføre mange aktiviteter her fra kontoret.

Netværk

Vi glæder os til her i løbet af foråret at få dyrket vores netværk. Vi vil rigtig gerne på netværksmøder, personalemøder og andre møder, hvor pædagogerne er i forvejen. Vi vil skabe kendskab til Skolestartsvenner uden at pædagogerne skal lægge en ekstra indsats.

Den sidste måned har budt på rekruttering af børn, flere erfaringer med Skolestartsvenner og øget netværksdannelse i Skolestartsvenner.
Vi har holdt møder, som støtter op om projektet, og der viser sig interessante forskningsinteresser i forlængelse af projektet.
Forankringen af projektet i Københavns Professionshøjskoles forskningsafdeling spirer, og der er solid opbakning i samarbejdet med Egmont Fonden og samarbejdsrelationerne herfra. Særligt kan vi nævne Red Barnet Ungdom.
Vi har arbejdet med at udvikle kurset til de frivillige og har afholdt samtaler med forældre, som er interesserede i at deres børn får en skolestartsven.

Uddannelse af de frivillige

Uddannelsen af de frivillige er i gang. Vi oplevede på første kursusgang en gruppe engagerede ressourcestærke unge mennesker, som glæder sig til at gøre en forskel gennem deres engagement i Skolestartsvenner. På kurset tegnede der sig en konstruktiv tværprofessionalitet, hvor de studerendes baggrunde som professionsbachelorstuderende på Københavns Professionshøjskole blev bragt i spil. Der var begyndende gruppedynamik. Vi glæder os meget til det fortsatte arbejde.

Rekruttering af børn

Det vigtigste arbejde har ligget i at rekruttere børn til projektet. Her har vi haft gode samtaler med forældrene, og der er en positivitet og et engagement fra denne side. Forældrene udtrykker glæde ved at kunne drage nytte af det tilbud Skolestartsvenner etablerer og der udtrykkes fra flere forældre et engagement i forhold til den indsigt de oplever i projektet.
Vi taler om at holde et forældrearrangement i efteråret, hvor forældrene kan møde hinanden, og vi kan fortælle om den faglighed, der ligger til grund for Skolestartsvenner.

Forskningsinteresser i projektet

Samarbejdet med forskningsmedarbejdere fra Københavns Professionshøjskole skaber energi i projektet og er med til at anspore så vel den aftalte evalueringsproces som muligheden for forskningsperspektiver i forlængelse af projektet. De spirende ideer ligger inden for dels et pædagogisk perspektiv på overgange samt et samfundsperspektiv, hvor nysgerrighed på frivillighed og hybridsamfundet af offentlige og private aktører har vores interesse.

Vi skaber netværk omkring Skolestartsvenner

Vi har fokus på at skabe netværk omkring Skolestartsvenner. Dette netværk er især fokuseret på institutionerne, hvor vi skal have en god kontakt til pædagogerne i daginstitutionerne for at få mulighed for at skabe den støtte til børn Skolestartsvenner tilbyder.
Vi har udarbejdet en vifte af visuelle og skriftlige materialer som beskriver projektet.
Vi glæder os til en genåbning af samfundet, så vi kan møde pædagogerne face to face og derigennem styrke projektets praktiske forankring med henblik på at nå de børn, som kunne have glæde af en skolestartsven.

Rekruttering af frivillige til Projekt Skolestartsvenner

Vi er i Projekt Skolestartsvenner i gang med rekrutteringsprocessen. Vi har fået 20 frivillige studerende med i flokken. Unge mennesker fra Københavns Professionshøjskole, som glæder sig til at tilbyde børn i overgangen mellem daginstitution og skole, deres venskab. Vi har holdt intromøder med de første hold, og de studerende fordeler sig bredt over forskellige uddannelser: sygeplejerske, fysioterapeut, lærer, socialrådgivere og pædagog.

Vi bruger Københavns Professionshøjskole SOME

Vi har haft succes med at benytte Københavns Professionshøjskole sociale medier. Mange har liket og delt. Flere af de studerende som har meldt sig som frivillige har set vores opslag her. Vi har et stærkt samarbejde på tværs af KPs afdelinger og både kommunikationsafdelingen og afdelingen for digitalt kompetenceløft har bidraget i særlig grad i de seneste måneder.

Vi udvikler fortsat på vores hjemmeside, der nu indeholder det informationsmateriale, vi har lavet henvendt til pædagoger, forældre og frivillige. Vi er også i gang med at lave små videoer, der formidler projektet og de budskaber der ligger i projektet. Stor tak til dygtige fagfolk i kommunikation for feedback og konkret hjælp og vejledning.

Kurset der kvalificerer de studerende som Skolestartsvenner

Kursusmaterialet til introforløbet er ved at være færdigt. I dette materiale er særligt barnets men også de studerendes sikkerhed i fokus.
Vi har et stærkt samarbejde med Red Barnets Ungdom, som har stor erfaring med frivillige, og som deltager i uddannelsen af de frivillige, som undervisere på kurset. Som en del af kursusmaterialet har vi formuleret en venskabspolitik. Vi har også sammensat et solidt materiale som de studerende skal uddannes i, for at kvalificere sig til arbejdet som skolestartsven.

Det er lærerigt og sjovt at være frivillig i Projekt Skolestartsvenner

Frivilligpleje har vi fokus på, så alle oplever at blive taget hånd om i forløbet. Her er bla. personlige opfølgende telefonopkald en af de ting vi har fået anbefalet af Red Barnet Ungdom. Vi arbejder tæt sammen med Red Barnet Ungdom i opbygning af rammerne om det frivillige arbejde. Vi skylder dem stor tak for konsulentbistanden samt deltagelse i kursusgangen og sikkerhed på introforløbet i Projekt Skolestartsvenner.

Vi når ud til alle institutioner i Københavns Kommune

Vi har bred kontakt til daginstitutionerne i Københavns Kommune og arbejder på, at komme hele vejen rundt, så alle kender til projektet og de muligheder, der ligger i skolestartsvenskabet for børn i risiko for udfordringer ved skolestart. Alle vi snakker med hilser projektet relevant og finder indsatsen yderst relevant.

Følg os på sociale medier

Du kan følge Skolestartsvenner på Instagram og Facebook.

Kontakt

Laura Reedtz Funder

Projektleder

+45 41 89 74 26