Gå til indhold

Videnskabsteori i erhvervspædagogisk praksis

Få færdigheder til at kunne identificere og analysere sammenhænge mellem viden og handling.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet får du indsigt i grundlæggende videnskabsteoretiske og metodiske positioner og deres muligheder og begrænsninger i relation til din praksis.

Du lærer at:

 • forstå og reflektere over, hvad der ligger bag forskellige pædagogiske grundsyn og måder at lave undervisning på
 • forstå og reflektere over, hvordan viden altid er blevet til ud fra nogle bestemte antagelser og bestemte metoder

Det faglige indhold

På modulet arbejder vi med at bruge videnskabsteorien til at ’kigge bagom’ praksis. De forskellige videnskabsteoretiske positioner angiver forskellige syn på hvad viden er, og hvad mennesket er for en størrelse – når vi stiller os i forskellige videnskabsteoretiske rum får vi derfor forskellige perspektiver på undervisningspraksis og også forskellige perspektiver på, hvordan vi kan få viden om praksis.

Om undervisning og eksamen

Modulet er tilrettelagt med 4 undervisningsgange med hver deres tema. På modulet kommer du til at arbejde med temaer som:

 • Om nogle af de grundlæggende videnskabsteoretiske rum, der er
 • Om at kigge bagom deltagerforudsætninger og motivation
 • Om forskellige metodiske tilgange til at skabe viden
 • Om sammenhænge mellem dannelsessyn og menneskesyn

Modulet udbydes som heltids- eller deltidsmodul, hvor der er fremmødeundervisning spredt ud over perioden.

Modulet udbydes desuden som flex, hvor hele modulet er tilrettelagt som onlineforløb, hvor du selv arbejder med temaerne på modulet.

Ud over undervisning er forberedelse såsom studiegrupper, læsning, opgaveskrivning o. lign. en betydelig del af modulet.

Hvem deltager?

Modulet er målrettet undervisere på erhvervsrettede uddannelser, såsom erhvervsskoler, FGU-skoler, erhvervsakademier mv

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Videnskabsteori i erhvervspædagogisk praksis - Heltid

Start- og slutdato

07.11.23 - 05.12.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.05.23

Pris

6.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0550891

Forår 2024

Videnskabsteori i erhvervspædagogisk praksis - Heltid

Start- og slutdato

30.01.24 - 27.02.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

6.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0582413

Videnskabsteori i erhvervspædagogisk praksis - Flex

Start- og slutdato

30.01.24 - 15.05.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

6.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0582417

Videnskabsteori i erhvervspædagogisk praksis - Deltid

Start- og slutdato

13.03.24 - 15.05.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

6.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0582414

Efterår 2024

Videnskabsteori i erhvervspædagogisk praksis - Heltid

Start- og slutdato

27.08.24 - 24.09.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

6.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0585261

Videnskabsteori i erhvervspædagogisk praksis -Flex

Start- og slutdato

27.08.24 - 05.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

6.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0585265

Videnskabsteori i erhvervspædagogisk praksis - Deltid

Start- og slutdato

02.10.24 - 05.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

6.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0585264

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00