Gå til indhold

Vejledningsteori og forandringsprocesser

Modulet giver dig faglige kompetencer til at vejlede om kompetenceudvikling.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen vejledning og supervisionden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På dette modul vil fokus være på den enkeltes ressourcer og styrker, og du erhverver dig værktøjer til at arbejde anerkendende og værdsættende. Vi vil interessere os for, hvordan man kan arbejde med motivation i vejledningsprocesser, og vi vil forholde os til, hvordan man kan anskue vejledning set i et samfundsperspektiv.

Du bliver klædt på til at håndtere etiske dilemmaer i vejledningsforløb og bliver i stand til at facilitere samt analysere gruppeprocesser i en organisatorisk kontekst, herunder vil du få kendskab til metoden reflekterende teams.

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du:

 • kan kontekstafklare og identificere mål for vejledning
 • kan begrunde og reflektere over de lære- og forandringsprocesser, der iværksættes i praksis med afsæt i viden om vejlednings- og kommunikationsteori
 • kan påtage sig ansvaret for at facilitere etiske overvejelser i en vejledningskontekst
 • kan analysere vejlednings- og interventionsforløb
 • har viden om kommunikationsteori, vejledningsteori og -metode set i et samfundsudviklingsperspektiv
 • kan reflektere over og håndtere etiske dilemmaer, der udspringer af forholdet mellem individ, gruppe og samfund
 • har indsigt i kommunikationsteori og læreprocesteori
 • kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejlednings- og kommunikationsteorier samt lære – og forandringsprocesser
 • mestrer analyse af magtforhold, egne og deltagernes positioneringer i vejlednings- og interventionsforløb
 • kan anvende kommunikative færdigheder som facilitator og leder af kompetenceudvikling og forandringsprocessor

Hvem deltager?

Lærere, pædagoger, ledere, vejledere og koordinatorer.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Vejledningsteori og forandringsprocesser

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0557289

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-13.30. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Vejledningsteori og forandringsprocesser

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0707630

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-13.30. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Inger-Lise Petersen

Lektor

+45 41 89 86 35