Gå til indhold

Vejledning og samfund

Forstå de samfundsmæssige rammer og den globaliserede verdens betydning for individet - og vejledningens rolle og funktion.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet ‘Vejledning og samfund’ er det målet, at du:

 • Bliver bevidst om din rolle i en politisk styret organisation.
 • Lærer at vurdere og formidle vejledningens samfundsmæssige betydning.
 • Lærer, hvordan du anvender og vurderer empiriske undersøgelser i forhold til vejledning.
 • Bliver klædt på til at bidrage til udvikling af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.
 • Lærer at forholde dig professionsetisk og medtænke vejledningens lovgrundlag.

Det faglige indhold

Det faglige indhold har fokus på:

 • Uddannelsessystemet, arbejdsmarkedsforhold og vejledningspolitiske målsætninger og indsatsområder
 • Lokale og globale udviklingstendenser og deres betydning for uddannelse og beskæftigelse
 • Empiriske undersøgelser i relation til vejledningens praksis
 • Vejledningspraksis i relation til lovgrundlag og professionens etik
 • Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde

Om undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksionsprocesser og gruppearbejde i tæt tilknytning til praksis.

Hvem deltager?

Du har lyst til at blive professionel vejleder af børn, unge eller voksne. Modulet er for dig, der varetager, eller som ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner i fx

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Den kommunale ungeindsats
 • Studievalgscentre
 • uddannelsessektoren
 • offentlige og private virksomheder
 • fagbevægelsen
 • A-kasser og jobcentre
 • folkeoplysning
 • arbejdsmarkedsforanstaltninger
 • kommuner
 • forsvaret
 • kriminalforsorgen

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Vejledning og samfund - torsdag (blended)

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0510776

Vejledning og samfund - tirsdag

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0510769

Efterår 2024

Vejledning og samfund

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0558274

Forår 2025

Vejledning og samfund

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0579262

Vejledning og samfund

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0579260

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Inger-Lise Petersen

Lektor

+45 41 89 86 35