Gå til indhold

Vejledning og samarbejde i en inkluderende praksis

For dig, der vil fremme inkluderende praksis gennem vejledning og refleksion

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen inklusionsvejlederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På ‘Vejledning og samarbejde i en inkluderende praksis’ lærer du at facilitere samarbejdet med relevante aktører for at udvikle og understøtte en inkluderende praksis.

Du lærer at planlægge, udføre og evaluere vejledningsprocesser på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Dine kommunikative kompetencer og viden om samarbejdsprocesser vil blive styrket, og du vil blive introduceret til forskellige vejledningsteorier, som kan anvendes i din praksis.

Dette modul giver også indsigt i inklusionsvejlederens rolle og position i organisationen. Endelig lærer du at reflektere over etiske spørgsmål og dilemmaer, der opstår i vejledning og samarbejde om en inkluderende praksis.

Det faglige indhold

Når du har gennemført modulet, kan du:

 • Facilitere og indgå i samarbejde med relevante aktører, herunder pårørende, om udvikling af inkluderende praksis
 • Alene og i samarbejde med relevante aktører planlægge, gennemføre og evaluere vejledningsprocesser på individ-, gruppe- og organisationsniveau
 • Reflektere over etik og dilemmaer i vejledning og samarbejde om inkluderende praksis

Du har desuden opnået viden om- og indsigt i:

 • Kommunikation og samarbejdsprocesser, der understøtter inkluderende praksis
 • Vejledningsteori, -processer og -metoder
 • Inklusionsvejlederens funktion og positionering i en organisatorisk sammenhæng

Eksamen

Prøve med ekstern censur.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til dig, som er lærer, pædagog, ressourceperson, vejleder, konsulent eller lignende, og som ønsker at udvikle og forny din viden og dine kompetencer i forhold til at arbejde med vejledning og samarbejde med mange aktører i din pædagogiske praksis.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Vejledning og samarbejde i en inkluderende praksis

Start- og slutdato

01.09.24 - 30.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0617439

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag 9.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Forår 2025

Vejledning og samarbejde i en inkluderende praksis

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621691

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Mandag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Vejledning og samarbejde i en inkluderende praksis

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0623632

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Mandag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lisbeth Diernæs

Lektor

+45 41 89 85 86

Jesper Dybdal

Lektor

+45 41 89 81 72