Gå til indhold

Vejledning og organisatoriske læreprocesser

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen læringsvejlederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Beskrivelse

Skoleudvikling og vejledningsfunktioner er bundet sammen i organisationens kultur og fortællinger. Har du en funktion som vejleder, og vil du gerne vide, hvordan man arbejder med udviklingsprocesser i professionelle læringsfællesskaber, kan dette modul være et godt sted at starte.

Hvilke vejledningsteorier og metoder er brugbare i praksisfælleskabet? Hvordan leder man projekter og processer? Hvordan kan man forstå og udvikle organisationen og rammesætte kollegers læreprocesser?

Modulet giver indsigt i og konkrete erfaringer med, hvordan man kan arbejde konkret og praksisnært med skoleudvikling.

Læringsmål

Den studerende

 • kan igangsætte, gennemføre, vurdere og begrunde vejlednings- og udviklingsopgaver i
  organisationen i relation til aktuelle indsatsområder på baggrund af forskningsbaseret viden.
 • kan udvikle undersøgelses- og evalueringstiltag i forhold til organisationskultur og vejlednings- og udviklingsopgaver.
 • har viden om vejledningsteorier og -metoder.
 • har viden om grundlæggende teorier og principper for organisations- og skoleudvikling
 • har indsigt i kommunikationsteori og læreprocesteori
 • kan reflektere over vejledningsteori og metoder relateret til vejledning af det pædagogiske personale i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogisk praksis
 • kan vurdere og anvende relevante metoder og værktøjer til projektledelse
 • kan understøtte videndelings-, lærings- og forandringsprocesser i lokale organisatoriske kontekster
 • kan facilitere processer og vejlede kolleger i udvikling af pædagogisk praksis

Målgruppe

Medarbejdere på skolens pædagogiske læringscenter, lærere, pædagoger, konsulenter og andre med interesse for vejledning og organisation.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Vejledning og organisatoriske læreprocesser, læringsvejleder

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0508886

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Hvornår

Torsdag 9.00-14.00

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00