Gå til indhold

Ungdomspædagogisk praksis

Vil du opnå kompetencerne til at kunne udvikle ungdomspædagogisk praksis og være med til at skabe løsninger for unge, der har det svært?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i ungdomspædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet klæder dig på til at kunne udvikle ungdomspædagogisk praksis og samarbejde om praksisnære problemstillinger hos unge. Du får en grundig indføring i gældende teori, metode og pædagogisk praksis, der gør dig i stand til at identificere centrale problemstillinger og handle inden for de etiske rammer på det ungdomspædagogiske felt.

Fagligt fokus

Modulet har et praksisnært fokus og vil trække på de studerendes erfaringer i undervisningen med et udviklingsorienteret sigte.

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Samfundsmæssige og pædagogiske teorier i for hold til unges liv og deltagelsesmuligheder
 • Ungdomspædagogiske metoder og praksis
 • Egen professionsrolle i praksis og de unges perspektiver

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan identificere centrale problemstillinger inden for det ungdomspædagogiske felt
 • Du kan planlægge og vurdere ungdomspædagogiske indsatser
 • Du kan vurdere etiske aspekter i udførelsen af det ungdomspædagogiske arbejde
 • Du kan beskrive og formidle praksisnære problemstillinger

Du vil have kompetencer til at:

 • Kunne udvikle ungdomspædagogisk praksis i samarbejde med de unge
 • Kunne indgå i samarbejde om praksisnære problemstillinger

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Ungdomspædagogisk praksis

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0579350

Ledighed

Ledige pladser

Pris

10.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

10

Hvornår

Mandag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Hanne Vandal Hansen

Lektor

+45 41 89 73 14