Gå til indhold

Undersøgelsesmetoder i offentlig opgaveløsning

Vil du gerne stå for at lave de skarpe analyser og finde de gode løsninger på problemstillinger i den offentlige forvaltning og administration?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

I dette modul vil du lære, hvordan du i offentlig forvaltning effektivt kan undersøge, analysere og udvikle velbegrundede løsninger på de udfordringer, du møder i din daglige praksis.

Du vil blive klædt på til at forstå, hvor og hvordan forskellige undersøgelsesmetoder anvendes inden for offentlig forvaltning og administration, og du vil opnå færdighederne til selv at udføre problemorienterede undersøgelser.

Det faglige indhold på modulet

 • Du opnår viden om kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder samt indblik i, hvordan disse metoder kan anvendes i en offentlig administrativ kontekst.
 • Du forstår, hvordan din organisation anvender data, og hvordan du kan bruge kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder til at forbedre løsningen af offentlige opgaver.
 • Du vil være i stand til at gennemføre en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af en specifik problemstilling inden for forvaltning og administration.
 • Du kan vurdere problemstillinger tæt på din daglige praksis baseret på dine undersøgelser og foreslå justeringer af arbejdsgange og processer ud fra dine fund.
 • Du vil kunne formidle problemstillingen, resultaterne af din undersøgelse og mulige løsninger til samarbejdspartnere og brugere.
 • Du kan anvende din nye viden til at bidrage til udviklingen af din organisations opgaveløsning.
 • Du kan engagere dig i fagligt og tværfagligt samarbejde, hvor systematiske, problemorienterede undersøgelser spiller en central rolle i udviklingen af din egen praksis, både i uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig sammenhæng.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Undersøgelsesmetoder i offentlig opgaveløsning

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0940542

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Datoerne kommer senere

Efterår 2025

Undersøgelsesmetoder i offentlig opgaveløsning

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0889924

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Forår 2026

Undersøgelsesmetoder i offentlig opgaveløsning

Start- og slutdato

Forår 2026

Tilmeldingsfrist

01.12.25

Nummer

0889925

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 28, 2200 København N

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Kaare Bjørn Frydensberg Thomsen

Lektor

+45 51 63 27 26