Gå til indhold

Undersøgelses- og udviklingsarbejde

Bliv klædt på til at planlægge og gennemføre undersøgelser og udviklingsprojekter på det sociale område.

Dette modul på 5 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du lærer, hvordan du planlægger, igangsætter og gennemfører et projekt eller en undersøgelse, som du står overfor at skulle lave i forbindelse med din uddannelse eller i dit arbejdsliv. Modulet lægger op til arbejdet med afgangsprojektet, og vi anbefaler, at du tager modulet umiddelbart forud for afgangsprojektet.

Det faglige indhold

På modulet har vi fokus på følgende arbejdsprocesser i forbindelse med planlægning og igangsættelse af udviklingsprojekter og undersøgelser:

 • at indkredse et tema og en problemstilling
 • at planlægge et projekt eller en undersøgelse
 • at udforme et undersøgelsesdesign og udvælge relevante undersøgelsesmetoder
 • at bruge og vurdere data fra eksisterende undersøgelser
 • at reflektere over egen rolle i projekter og undersøgelser

Undervisningsform og eksamen

Undervisningen på modulet veksler mellem oplæg, dialogbaseret undervisning, feedback, holddiskussioner, case- og problemorienteret arbejde, gruppearbejde, selvstudier, træning og øvelser. Der indgår en række mindre refleksions- og øvelsesopgaver undervejs, som er udgangspunkt for en mindre skriftlig eksamensopgave. Som studerende forventes du at deltage aktivt i undervisningen med eksempler og erfaringer fra dit praksisfelt.

Hvem deltager?

Modulet er relevant for dig, som er socialrådgiver, pædagog, lærer, sygeplejerske, sundhedsplejerske, ergoterapeut eller lignende.

Praktiske oplysninger

Modulet gennemføres som det andet af de to obligatoriske moduler og umiddelbart før afgangsprojektet.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

efterår 2022

Undersøgelses- og udviklingsarbejde

Start- og slutdato

14.09.22 - 24.11.22

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

03.08.22

Pris

8.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

forår 2023

Undersøgelses- og udviklingsarbejde

Start- og slutdato

01.01.23 - 30.06.23

Tilmeldingsfrist

20.11.22

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Undersøgelses- og udviklingsarbejde

Start- og slutdato

01.04.23 - 30.06.23

Tilmeldingsfrist

18.02.23

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

efterår 2023

Undersøgelses- og udviklingsarbejde - online

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

21.07.22

Pris

Annonceres senere

Hvor

Online

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Annemette Matthiessen

Lektor

+45 51 63 26 28