Gå til indhold

Undersøgelses- og udviklingsarbejde

Bliv klædt på til at planlægge og gennemføre undersøgelser og udviklingsprojekter på det sociale område.

Dette modul på 5 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet er tilrettelagt som en forberedelse til afgangsprojektet og derfor kan det med fordel gennemføres som det sidste eller evt. næstsidste modul inden afgangsprojektet, dvs. som modul 5 eller evt. 4 i uddannelsen.

Det faglige indhold

 • at indkredse et tema og en problemstilling
 • at planlægge en undersøgelse
 • at udforme et undersøgelsesdesign og udvælge relevante undersøgelsesmetoder
 • at bruge og vurdere data fra eksisterende undersøgelser
 • at reflektere over egen rolle i projekter og undersøgelser

Hvem deltager?

Modulet er relevant for dig, som er socialrådgiver, pædagog, lærer, sygeplejerske, sundhedsplejerske, ergoterapeut eller lignende med opgaver i socialt arbejde.

Undervisningen

Undervisningen på modulet veksler mellem oplæg, dialogbaseret undervisning, feedback, holddiskussioner, case- og problemorienteret arbejde, gruppearbejde, selvstudier, træning og øvelser. Som studerende forventes du at deltage aktivt i undervisningen med eksempler og erfaringer fra dit praksisfelt.

Praktiske oplysninger

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve. Modulet udbydes i foråret og efteråret.

Undervisningen på modulet er fælles for diplomuddannelsen i socialformidling og den sociale diplomuddannelse.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Undersøgelses- og udviklingsarbejde - online

Start- og slutdato

13.09.23 - 13.12.23

Tilmeldingsfrist

09.08.23

Pris

8.450 kr.

Hvor

Online

Nummer

0450414

Forår 2024

Undersøgelses- og udviklingsarbejde - online

Start- og slutdato

Forår 2024

Tilmeldingsfrist

15.12.23

Pris

8.450 kr.

Hvor

Online

Nummer

0511430

Undersøgelses- og udviklingsarbejde

Start- og slutdato

01.04.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

19.02.24

Pris

8.450 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0511431

Efterår 2024

Undersøgelses- og udviklingsarbejde - online

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Pris

Annonceres senere

Hvor

Online

Nummer

0511448

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Annemette Matthiessen

Lektor

+45 51 63 26 28