Gå til indhold

Se status på din ansøgning på nemStudie.dk

Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

Lær forskningsmetoder på det sundhedsfaglige område.

Dette modul på 5 ECTS er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet:

På dette modul lærer du forskellige metoder til undersøgelse af den sundhedsfaglige praksis med særlig fokus på observationsstudier. Gennem deltagelse på modulet får du styrket dine kompetencer til at kunne omsætte den nyeste viden til din praksis gennem:

 • Viden om de forskellige metoder til at undersøge sundhedsfaglig praksis – herunder udvalgte kvalitative og kvantitative metoder og sammenhæng mellem undersøgelsens formål, metode og anvendelsesmuligheder.
 • Viden om og forståelse for forskellige metodetilgange til at undersøge sundhedsfaglig praksis
 • Refleksioner over mulige sammenhænge mellem en undersøgelses formål, genstand, metode og anvendelsesmuligheder
 • Kompetencer til at analysere vurdere og formidle egne og andres undersøgelsesresultater
 • Kompetencer til at indgå i mono- og tværfagligt udviklingsarbejde

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi med:

 • Kvalitative metoder, for eksempel interview og observation.
 • Kvantitative metoder, for eksempel spørgeskemaer
 • Viden om forskningspraksis
 • Arbejde med konkrete udvalgte undersøgelser

Om undervisning og eksamen

På modulet inddrager vi din erfaring fra praksis og kobler den sammen med den viden, vi formidler.

Modulet kan tages på deltid og afsluttes med en mindre skriftlig opgave.

Hvem deltager?

Modulet er obligatorisk for dig, der vil i gang med en sundhedsfaglig diplomuddannelse. Samtidig er modulet for dig, der ønsker at lære om forskellige undersøgelsesmetoder i sundhedsvidenskaben, så du på sigt kan lave dine egne undersøgelser i klinisk praksis til fordel for både arbejdspladsen, dig selv og borgeren/patienten.

Hvis du tager en fuld diplomuddannelse, er det en fordel for dig at vælge dette modul efter det første obligatoriske modul Praksis, videnskabsteori og metode.

Fakta

Modulet er et obligatorisk modul på den sundhedsfaglige diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt. Modulet “Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis” har et omfang af 5 ECTS- point.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Ansøg” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

Start- og slutdato

20.09.21 - 12.11.21

Tilmeldingsfrist

05.08.21

Pris

9.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstid i uge 27, 28, 29, 30 og 31:
Mandag – fredag kl. 9.00 – 12.00

Normale åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Inge Helle Hansen

Konsulent

+45 41 89 89 43