Gå til indhold

Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

Lær forskningsmetoder på det sundhedsfaglige område.

Dette modul på 5 ECTS er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På dette modul lærer du forskellige metoder til undersøgelse af den sundhedsfaglige praksis.

Gennem deltagelse på modulet får du styrket dine kompetencer til at kunne omsætte den nyeste viden til din praksis gennem:

 • Viden om de forskellige metoder til at undersøge sundhedsfaglig praksis – herunder udvalgte kvalitative og kvantitative metoder og sammenhæng mellem undersøgelsens formål, metode og anvendelsesmuligheder.
 • Viden om og forståelse for forskellige metodetilgange til at undersøge sundhedsfaglig praksis
 • Refleksioner over mulige sammenhænge mellem en undersøgelses formål, genstand, metode og anvendelsesmuligheder
 • Kompetencer til at analysere vurdere og formidle egne og andres undersøgelsesresultater
 • Kompetencer til at indgå i mono- og tværfagligt udviklingsarbejde

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi med:

 • Kvalitative metoder, for eksempel interview og observation.
 • Kvantitative metoder, for eksempel spørgeskemaer
 • Viden om forskningspraksis
 • Arbejde med konkrete udvalgte undersøgelser

Om undervisning og eksamen

På modulet inddrager vi din erfaring fra praksis og kobler den sammen med den viden, vi formidler.

Modulet kan tages på deltid.

Hvem deltager?

Modulet er obligatorisk for dig, der vil i gang med en sundhedsfaglig diplomuddannelse. Samtidig er modulet for dig, der ønsker at lære om forskellige undersøgelsesmetoder i sundhedsvidenskaben, så du på sigt kan lave dine egne undersøgelser i klinisk praksis til fordel for både arbejdspladsen, dig selv og borgeren/patienten.

Hvis du tager en fuld diplomuddannelse, er det en fordel for dig at vælge dette modul efter det første obligatoriske modul Praksis, videnskabsteori og metode.

Fakta

Modulet er et obligatorisk modul på den sundhedsfaglige diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt. Modulet “Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis” har et omfang af 5 ECTS- point.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

Start- og slutdato

24.09.24 - 21.11.24

Tilmeldingsfrist

13.08.24

Nummer

0549843

Ledighed

Ledige pladser

Pris

9.600 kr.

Hvor

Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

5

Hvornår

24.09, 01.10, 08.10, 23.10, 31.10, eksamen: 21.11

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Inge Helle Hansen

Lektor

+45 41 89 89 43