Gå til indhold

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Bliv kvalificeret til at undersøge og dokumentere pædagogisk praksis.

Dette modul på 5 ECTS er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Nyhedsbrev

Om modulet

Med modulet får du viden om og kompetencer til at udføre små empiriske undersøgelser af egen eller kollegers pædagogiske praksis på metodisk velbegrundet grundlag.

Fagligt indhold på modulet

Det er målet med modulet, at du kan:

 • udvikle et metodisk begrundet design for undersøgelse af pædagogisk praksis
 • håndtere arbejdsprocesserne i forbindelse med at gennemføre en mindre empirisk undersøgelse

OBS! Modulet findes i en version tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi. Find den udgave af modulet, som er relevant for dig, på listen nederst på siden.

På modulet vil vi arbejde med:

 • viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige kvalitative og kvantitative metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis.
 • etiske og moralske overvejelser i forbindelse med at udføre undersøgelser.
 • kvalitative og kvantitative metoder til at undersøge pædagogisk praksis.
 • hvordan du kan indsamle empiri gennem forskellige metoder, herunder hvordan du kan begrunde og vurdere metodevalg.

Om undervisning og eksamen

Undervisningen foregår som en kombination af oplæg, dialog og øvelser, og der vil indgå feedback fra undervisere og medstuderende i forløbet.

Eksamen

Eksamen afholdes som en intern prøve. Prøveformen kan variere.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der arbejder inden for det pædagogiske område, og har brug for at kunne undersøge pædagogisk praksis metodisk velbegrundet.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Onsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555827

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Onsdag 15.00-19.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Online

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0557917

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Onsdag 13.00-16.00, Online. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0556249

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Mandag 15.00-19.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Tirsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555825

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Tirsdag 15.00-19.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Mandag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555823

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Mandag 15.00-19.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Tirsdag formiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555824

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Tirsdag 09.00-13.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Mandag formiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555822

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Mandag 09.00-13.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Onsdag formiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555826

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Onsdag 09.00-13.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Forår 2025

Undersøgelse af pædagogisk praksis - online

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0578264

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

5

Hvornår

Online - Onsdag 13.00-16.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - mandag eftermiddag

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0730947

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Mandag 15.00-19.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - mandag formiddag

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0730949

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Mandag 09.00-13.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - onsdag formiddag

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0730957

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Onsdag 09.00-13.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - onsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0730953

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Onsdag 15.00-19.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Tirsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0731514

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Tirsdag 15.00-19.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - tirsdag formiddag

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0736259

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Tirsdag 09.00-13.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0736260

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Mandag 15.00-19.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Efterår 2025

Undersøgelse af pædagogisk praksis - mandag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0753936

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Mandag 15.00-19.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - mandag formiddag

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0753943

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Mandag 09.00-13.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Online

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0753962

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Onsdag 13.00-16.00, Online. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - onsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0753963

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Onsdag 15.00-19.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - tirsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0753969

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Tirsdag 15.00-19.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - tirsdag formiddag

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0753970

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Tirsdag 09.00-13.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0753971

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Mandag 15.00-19.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Undersøgelse af pædagogisk praksis - onsdag formiddag

Start- og slutdato

08.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0753968

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Onsdag 09.00-13.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Leon Dalgas Jensen

Lektor

+45 41 89 72 98