Gå til indhold

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Bliv kvalificeret til at undersøge og dokumentere pædagogisk praksis.

Dette modul på 5 ECTS er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Nyhedsbrev

Om modulet

Med modulet får du viden om og kompetencer til at udføre små empiriske undersøgelser af egen eller kollegers pædagogiske praksis på metodisk velbegrundet grundlag.

Fagligt indhold på modulet

Det er målet med modulet, at du kan:

 • udvikle et metodisk begrundet design for undersøgelse af pædagogisk praksis
 • håndtere arbejdsprocesserne i forbindelse med at gennemføre en mindre empirisk undersøgelse

OBS! Modulet findes i en version tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi. Find den udgave af modulet, som er relevant for dig, på listen nederst på siden.

På modulet vil vi arbejde med:

 • viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige kvalitative og kvantitative metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis.
 • etiske og moralske overvejelser i forbindelse med at udføre undersøgelser.
 • kvalitative og kvantitative metoder til at undersøge pædagogisk praksis.
 • hvordan du kan indsamle empiri gennem forskellige metoder, herunder hvordan du kan begrunde og vurdere metodevalg.

Om undervisning og eksamen

Undervisningen foregår som en kombination af oplæg, dialog og øvelser, og der vil indgå feedback fra undervisere og medstuderende i forløbet.

Eksamen

Eksamen afholdes som en intern prøve. Prøveformen kan variere.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der arbejder inden for det pædagogiske område, og har brug for at kunne undersøge pædagogisk praksis metodisk velbegrundet.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Mandag formiddag

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.05.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0460442

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Mandag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.05.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0460443

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Tirsdag formiddag

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.05.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0460444

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Onsdag formiddag

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.05.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0460448

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Tirsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.05.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0460447

Undersøgelse af pædagogisk praksis - tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.05.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0460450

Undersøgelse af pædagogisk praksis - online (Onsdag kl. 13-16)

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.05.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Online

Nummer

0461238

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Onsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.05.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0504869

Forår 2024

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Mandag formiddag

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0508577

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Mandag eftermiddag

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0508579

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Tirsdag formiddag

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0508580

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Tirsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0508582

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Onsdag formiddag

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0508583

Undersøgelse af pædagogisk praksis - online (onsdag kl. 13-16)

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Online

Nummer

0508585

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Onsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0508584

Undersøgelse af pædagogisk praksis - tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

7.830 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0516097

Efterår 2024

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Onsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0555827

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Online

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0557917

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0556249

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Tirsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0555825

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Mandag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0555823

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Tirsdag formiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0555824

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Mandag formiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0555822

Undersøgelse af pædagogisk praksis - Onsdag formiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0555826

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Leon Dalgas Jensen

Lektor

+45 41 89 72 98