Gå til indhold

Udvikling i klinisk praksis – tonet mod akut pædiatrisk sygepleje

Dette modul på 5 ECTS er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Københavns Professionshøjskole har udviklet et modul til dig, der varetager akutte funktioner i dit arbejde med børn- og unge i akutmodtagelser og på sengeafsnit. Modulet er baseret på Studieordning for den Sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Modulet sætter fokus på at afdække udviklingsbehov relateret til en udvalgt gruppes specifikke sundhedsproblemer og søger at styrke grundlaget for at vurdere såvel kendte som nye metoder i pleje og behandling. Der arbejdes med viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af klinisk praksis. Dette moduls udvalgte læringsmål knytter sig til modtagelse, pleje og behandling til akut indlagte børn i aldersgruppen 0-18 år (betegnes herefter som ’udvalgt gruppe’).

Det faglige indhold

På modulet beskæftiger vi os med:

 • Den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer
 • Professionelle metoder til afhjælpning af den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer
 • Metoder til afdækning af udviklingsbehov
 • Systematisk litteratursøgning og vurdering – relateret til et specifikt sundhedsproblem

Det faglige indhold vil på dette modul specifikt være:

Sundhedsfaglige problemstillinger som:

 • Akutte og alvorlige tilstande hos børn
 • Juridiske perspektiver på problemstillingerne

Professionelle metoder til afhjælpning af den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer:

 • Kommunikation
 • Samarbejde med børn og forældre
 • Familiecentreret sygepleje

Om undervisning og eksamen

Modulet vil understøttes af kliniske læringsaktiviteter i egen praksis, herunder kompetenceevalueringsværktøjer, simulation og refleksion.

Modulet afsluttes af en case baseret gruppeeksamen med grupper af 2 personer.

Hvem deltager?

Målgruppen for modulet er sygeplejersker med mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse, der arbejder på en børneafdeling/børnemodtagelse.

Tid og Sted

Uddannelsen består af undervisning 7 fysiske undervisningsdage på Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N. Udover dette er der planlagt 1 simulationstræningsdag i Hillerød og 3 online studiedage.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov - Tonet mod Akut pædiatri

Start- og slutdato

22.10.24 - 20.11.24

Tilmeldingsfrist

10.09.24

Nummer

0808881

Ledighed

Ledige pladser

Pris

10.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Annonceres senere

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mette Heneberg

Chefkonsulent

+45 51 38 04 46