Gå til indhold

Sprogpædagogik og sprogindsatser – børnehaveklasseleder

Er du børnehaveklasseleder – eller ønsker du at være det? Tag modulet som en del af den pædagogiske diplomuddannelse for børnehaveklasseledere.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen børnehaveklasselederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet lærer du om børns sproglige udvikling omkring skolestart, og hvordan du skaber gode sproglige læringsmiljøer, så alle børn udvikler deres sprog til at lege og lære bedst muligt.

Det får du ud af modulet

Sprog er helt centralt for at skabe relationer, være med i lege og deltage i undervisningen i skolen.

På dette modul får du indblik i, hvordan du bedst muligt støtter børn i at udvikle et godt mundtligt sprog og et begyndende skriftsprog omkring skolestart. Du møder forskellige pædagogiske tilgange og metoder til at udvikle, evaluere og reflektere over, hvad en god sprogindsats er i børnehaveklassen.

Det faglige indhold på modulet

 • Børns sproglige læreprocesser på individ- og gruppe niveau
 • Børns mundtlige sprogtilegnelse og sproglige forudsætninger for den begyndende læse- og skriveudvikling
 • Planlægning og kvalificering af sproglige læringsmiljøer og indsatser
 • Pædagogiske metoder til at fremme sproglig aktivitet i børnehaveklassen
 • Samarbejde med forældre og kolleger mv. om børns sprogudvikling

Om undervisningen

Undervisningen foregår som en vekslen mellem faglige oplæg, fælles holdrefleksion, gruppediskussioner og refleksioner samt analyse og diskussion af konkrete materialer og metoder.

Eksamen

Eksamen kan foregå individuelt eller som gruppe.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til pædagoger og lærere, der ønsker at efteruddanne sig til børnehaveklasseledere eller ønsker kompetenceudvikling i arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i overgangen fra dagtilbud til skole.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Sprogpædagogik og sprogindsatser - Børnehaveklasseleder

Start- og slutdato

05.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0600418

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Charlotte Øhrstrøm

Lektor

+45 41 89 71 77