Gå til indhold

Sproglige vanskeligheder

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen logopædiden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Fokus er på børn (0-18 år) med (udviklingsmæssige) sprogforstyrrelser, der har svært ved at tilegne sig sprog og/eller producere sprog. Du vil få indblik i lingvistiske begreber og børns sprogtilegnelse med fokus på at identificere sprogforstyrrelser og med hvilke konsekvenser for den enkelte. Du vil desuden få viden om forskellige udrednings- og interventionsmetoder.
Hvis du vil arbejde som logopæd anbefales det at tage dette modul.

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du:

 • kan planlægge, gennemføre og evaluere relevante logopædiske interventioner
 • kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte, den enkeltes netværk, samt relevante samarbejdspartnere
 • har grundlæggende viden om lingvistik, sprogtilegnelse, sproglig og kommunikativ udvikling
 • har viden om sproglige vanskeligheder og deres udvikling, herunder fremtrædelsesformer, differentialdiagnoser, udbredelse, årsager, sværhedsgrader, prognoser og implikationer
 • har viden om relevant lovgivning, konventioner og klassifikation
 • kan indhente information, udrede, beskrive, analysere og vurdere sproglige vanskeligheder med henblik på en læringsdifferentieret indsats

Hvem deltager?

PD-studerende i logopædi, lærere og pædagoger.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Sproglige vanskeligheder

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0557246

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Torsdag kl. 13.00-17.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Sproglige vanskeligheder

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0623652

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 13.00-17.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Laura Maria Rønne Basse

Adjunkt

+45 24 29 65 06