Gå til indhold

Specialpædagogik i samtiden

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen specialpædagogikden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du arbejder med at forstå og mestre specialpædagogisk praksis og metoder ud fra specialpædagogisk viden og forskning. Du lærer om funktionsnedsættelser, diagnoser, specialpædagogisk tænkning i samtiden og om de formelle, organisatoriske og samfundsmæssige betingelser herfor.

Du lærer, hvordan opfattelser af normalitet og afvigelse hænger sammen med inklusion- og eksklusionsprocesser i skoler og institutioner, og hvordan du kan tage hensyn til diversitet og variation i din praksis. F.eks. ved at kunne tage ansvar i tværprofessionelt samarbejde ud fra professionsforståelse, menneskesyn og etik i dit specialpædagogiske arbejde.

Læringsmål

Den studerende

 • kan håndtere specialpædagogiske paradigmer, herunder professionsforståelse og etik, udviklingsmæssig diversitet og variation i relation til inkluderende og ekskluderende processer.
 • kan påtage sig ansvar for samarbejds- og gruppeprocesser i det mono- og tværfaglige felt, i forhold til sociale og organisatoriske specialpædagogiske opgaveløsninger
 • kan identificere specialpædagogikkens egenart i relation til almenpædagogikken.
 • mestrer at samarbejde om en læringsdifferentieret indsats, der fremmer inklusion og som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte
 • har viden om specialpædagogik i samtiden, herunder indsigt i såvel det formelle grundlag
  (lovgivning, konventioner etc.) som indsigt i de organisatoriske og samfundsmæssige betingelser
 • kan reflektere over normalitet og afvigelse samt funktionsnedsættelser og diagnosticering i den
  specialpædagogiske kontekst i historisk og nutidigt perspektiv.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere, ressourcepersoner, konsulenter, ledere og andre interesserede i almen- og specialpædagogiske tilbud, skoler, døgn- og daginstitutioner.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Specialpædagogik i samtiden

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621678

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 15.00-19.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Ida Marie Mundt

Lektor

+45 41 89 74 80