Gå til indhold

Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis

Modulets afsæt er den historiske udvikling på sorgområdet samt begreber og definitioner.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Bliv sorgrådgiver

Dette modul er en del af et forløb, som kvalificerer dig til at blive sorgrådgiver. Forløbet består af to moduler.

Modulet omhandler sorg i forbindelse med dødsfald og livstruende sygdom. Der er fokus på naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge og voksne i et udviklingspsykologisk perspektiv. Der arbejdes intensivt med kommunikation, formidling og samarbejde. I forløbet arbejdes med en forbedringsmodel, der understøtter forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen.

Det faglige indhold

På modulet er der fokus på:

 • historisk udvikling, sorgteorier, begreber og definitioner
 • lovgivning og rammesætning af sorgområdet
 • udviklingspsykologien hos børn, unge og voksne, herunder ældre
 • komplicerede sorgreaktioner, klassifikation og psykosomatiske reaktioner
 • familie- og netværksperspektiver omkring sorg
 • samtaleteknikker
 • forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner (kliniske retningslinjer og anbefalinger)

Diplommodulet tager udgangspunkt i dine faglige og personlige erfaringer. Du skal være parat til at arbejde med din egen sorghistorik i et sensitivt læringsrum.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

efterår 2022

Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis - Modul 1

Start- og slutdato

26.10.22 - 10.02.23

Tilmeldingsfrist

15.09.22

Pris

14.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

efterår 2023

Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis - Modul 1

Start- og slutdato

25.10.23 - 10.02.24

Tilmeldingsfrist

13.09.23

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Birgitte Grube

Chefkonsulent

+45 51 63 27 91