Gå til indhold

Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol

Få styrket dine kompetencer til at opspore, forebygge og arbejde med forandringer over for æresrelateret vold og social kontrol.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Det får du ud af modulet

Gennem modulet vil du få styrket dine kompetencer til at opspore, forebygge og handle over for æresrelateret vold og social kontrol med udgangspunkt i forsknings- og praksisbaseret viden samt de juridiske rammer for arbejdet.

Det faglige indhold

 • Æresrelateret social kontrol – begreb og fænomen
 • Dynamikker i patriarkalske familier
 • Kultur- og retsopfattelser
 • Forandringsprocesser, medborgerskab og samtalemetodiske tilgange
 • Risikovurderinger i mødet
 • Retsregler og praksis, der er relevante at kende i sager om æresrelateret social kontrol

Aktionslæring

Løbende gennem modulet vil du arbejde med at omsætte og afprøve nogle af undervisningens perspektiver i din egen praksis. Du skal i løbet af modulet, med udgangspunkt i undervisningen, formulere en aktion – en ændret praksis, som du vil udføre i din daglige praksis. I vil blive opdelt i tværfaglige læringsgrupper, som giver sparring på formuleringen af og refleksionerne over aktionen.

Målgruppe

Modulet henvender sig til alle velfærdsprofessionelle, hvis arbejde kan indebære situationer, hvor de skal rådgive, viderevisitere eller på anden vis handle i relation til æresrelateret vold og social kontrol. Det kan fx være lærere, socialrådgivere, pædagoger, medarbejdere ved politiet og sundhedsfaglige medarbejdere på hospitaler og på skoler.

Omfang

8 undervisningsdage af 6 timer med 1-2 ugers mellemrum.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en kort skriftlig synopsis.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Anne Tandrup

Specialkonsulent

+45 51 38 02 90