Gå til indhold

Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol

Få styrket dine kompetencer til at opspore og at arbejde med børn, unge og voksne berørt af æresrelateret vold og social kontrol.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Det får du ud af modulet

Du får styrket dine kompetencer til at opspore og at arbejde med børn, unge og voksne berørt af æresrelateret vold og social kontrol. Der er fokus på at forstå den sociale kontrols betydning for barnet, den unge og/eller voksnes trivsel og handlemuligheder.

I løbet af modulet får du kompetencer til at varetage de svære samtaler, der åbner et mulighedsrum for at skabe forandringer sammen med borgeren. Et vigtigt fundament for at understøtte denne forandring er, at du løbende foretager systematiske risikovurderinger, for at kunne vurdere den rette indsats og inddrage de relevante tværfaglige kompetencer.

Det faglige indhold

 • Hvordan kan man forstå æresrelateret social kontrol og hvilken betydning har det for barnet, den unge eller voksne i familien?
 • Familiedynamikker og patriarkalske kulturer
 • Kultur- og retsopfattelser
 • At understøtte forandringer gennem samtaler med blik for den løbende risikovurdering
 • Juridiske rammer for arbejdet.

Målgruppe

Modulet henvender sig til socialrådgivere der arbejder i en myndighedskontekst på for eksempel børne- og familieområdet eller i beskæftigelsesindsatser.

Det er også relevant for andre velfærdsprofessionelle, hvis arbejde kan indebære situationer, hvor de skal rådgive, viderevisitere eller på anden vis handle i relation til æresrelateret vold og social kontrol. Det kan fx være lærere, pædagoger, medarbejdere ved politiet og sundhedsfaglige medarbejdere på hospitaler og på skoler.

Omfang

8 undervisningsdage af varierende længde med 1-2 ugers mellemrum.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en kort skriftlig synopsis.

Gratis pga. tilskud fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen giver tilskud til modulet, hvis du arbejder med udsatte børn og unge enten på myndighedsområdet eller som udfører i almene eller sociale tilbud.

Da der er et begrænset antal plader, bruger vi først-til-mølle princippet. Du vil modtage en mail fra studieservice, om hvorvidt du får tilskuddet.

Sådan søger du om tilskud

For at komme i betragtning til tilskuddet skal du – i forbindelse med din tilmelding til modulet – angive:

 • at du ønsker at søge tilskuddet
 • hvilken organisation, du er ansat i

Herefter skal du angive om, du er enten:

 • Myndighedsrådgiver/socialfaglig konsulent
 • Leverandør af sociale tilbud og indsatser
 • Medarbejder i almene tilbud

Herefter skal du angive:

 • om du og den organisation du arbejder i, har udsatte børn eller unge som en del af målgruppen I arbejder med.

I tilmeldingen kan du angive Socialstyrelsens EAN-nummer, 5798000354838.

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.

For mere information kontakt Anne Tandrup annt@kp.dk

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol

Start- og slutdato

19.09.24 - 11.12.24

Tilmeldingsfrist

08.08.24

Nummer

0511460

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

19.09., 26.09., 02.10., 24.10., 31.10., 14.11., 21.11., 28.11., eksamen: 09.12., 10.12., 11.12.

Efterår 2025

Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0888196

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres i marts 2025.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Anne Tandrup

Specialkonsulent

+45 51 38 02 90