Gå til indhold

Information om coronavirus

Socialkognitive udviklingsforstyrrelser

miljøterapi rettet mod dag- og døgnregi af børn og unge med diagnoser.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

På dette modul præsenteres relevante teorier og forskningsresultater om socialkognitive udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og Autisme Spektrum Tilstande. Der inddrages viden om forudsætningerne for udvikling og trivsel for mennesker med social-kognitive udviklingsforstyrrelser, herunder mestringsperspektiver.

Der arbejdes også med relevante læringsindsatser både i et kompensatorisk og innovativt perspektiv samt peges på handlemuligheder, der kan optimere trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser. Derudover vil viden om specialpædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer og hjælpemidler blive præsenteret.

Læringsmål

Den studerende

 • kan vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling, herunder de social-kognitive funktioner hos mennesker med gennemgribende og /eller socialkognitive udfordringer.
 • kan indgå i et samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med eksempelvis kollegaer, forældre, pårørende eller eksterne parter.
 • har viden om diagnoser indenfor ADHD og autismespekteret, herunder refleksion over
  normalitet og afvigelse i det senmoderne samfund.
 • har kendskab til målgruppen i et livsperspektiv eksempelvis i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde.
 • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere læring og udvikling for mennesker med socialkognitive vanskeligheder.
 • kan vurdere og reflektere over special- og almen pædagogiske arbejdsformer, herunder metoder, materialer og hjælpemidler.

Målgruppe

Alle der arbejder med miljøterapi i dag- og døgnregi eller ønsker dette.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Socialkognitive udviklingsforstyrrelser, miljø dag

Start- og slutdato

01.02.21 - 30.06.21

Tilmeldingsfrist

15.11.20

Pris

11.280 kr.

Hvor

København

Socialkognitive udviklingsforstyrrelser - Bornholm Kommune

Start- og slutdato

25.02.21 - 19.05.21

Tilmeldingsfrist

15.02.21

Pris

11.280 kr.

Hvor

Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00