Gå til indhold

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen logopædiden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet får du grundlæggende kendskab til årsager og følger af skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi. Du får kendskab til metoder til at forebygge, identificere vanskeligheder og igangsætte indgribende indsatser. Målet er at du kan indgå i tværfaglige samarbejder med fx lærere og forældre om læringsdifferentierede indsatser over for børn og unge med dysleksi

Læringsmål

Den studerende

 • kan indgå i et tværfagligt samarbejde mellem lærere, forældre og andre skoleinterne og -eksterne aktører om en læringsdifferentieret indsats over for børn og unge med skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
 • har viden om sproglige, kognitive og sociale forudsætninger for udvikling af skriftsproglige færdigheder hos børn og unge.
 • har indsigt i årsager til udvikling af skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi og kan afdække de sproglige forudsætninger af betydning for udviklingen af skriftsproglige færdigheder samt dysleksi.
 • har kendskab til teori og metode i forhold til forebyggende, foregribende og indgribende indsatser ved skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi og kan på baggrund heraf argumentere for og igangsætte relevant undervisning og læringsdifferentieret indsats
 • har kendskab til lovgivning og bekendtgørelser med relevans for en grundskolekontekst.
 • kan afdække, beskrive, analysere og vurdere grundlaget for en læringsdifferentieret indsats for børn og unge med eller i risiko for dysleksi.

Målgruppe

 • PD-studerende i logopædi
 • PD-studerende ordblindelærer i grundskolen
 • Lærere og pædagoger

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.05.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0463181

Forår 2024

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0516107

Efterår 2024

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0557245

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Louise Rønberg

Lektor

+45 41 89 86 84