Gå til indhold

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen ordblindelærer i grundskolenden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet får du grundlæggende kendskab til årsager og følger af skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi. Du får kendskab til metoder til at forebygge, identificere vanskeligheder og igangsætte indgribende indsatser. Målet er at du kan indgå i tværfaglige samarbejder med fx lærere og forældre om læringsdifferentierede indsatser over for børn og unge med dysleksi

Læringsmål

Den studerende

 • kan selvstændigt og i samarbejde med læsevejleder og andre ressourcepersoner afdække de sproglige forudsætninger af betydning for udviklingen af skriftsproglige færdigheder samt dysleksi
 • kan selvstændigt og i samarbejde med forældre, læsevejleder og andre ressourcepersoner afdække, beskrive, analysere og vurdere grundlaget for indsatser for børn og unge med eller i risiko for dysleksi eller fonologisk usikkerhed
 • kan selvstændigt og i samarbejde med forældre, ressourcepersoner og andre fagprofessionelle iværksætte forebyggende, foregribende og indgribende indsatser for børn og unge med eller i risiko for dysleksi eller fonologisk usikkerhed
 • har viden om sproglige forudsætninger af betydning for børn og unge med eller i risiko for dysleksi samt væsentlige årsager og følgevirkninger
 • har viden om læse- og skriveudvikling, herunder årsager og følgevirkninger af skriftsproglige vanskeligheder samt læse- og skrivedidaktik i inkluderende læringsmiljøer
 • har kendskab til relevant lovgivning i forhold til målgruppen af børn og unge med læse- og skrivevanskeligheder.

Målgruppe

 • PD-studerende i logopædi
 • PD-studerende ordblindelærer i grundskolen
 • Lærere og pædagoger

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0557245

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 9.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Forår 2025

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0894289

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 9.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0957197

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Vibeke Sønderberg Asmussen

Lektor

+45 41 89 71 25