Gå til indhold

Robotteknologi og automatisering

Lær om betydningen af procesautomatisering og anvendelse af robotteknologi, og hvordan man bygger en softwarerobot

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Der vil være fokus på, hvordan sammenkoblingen af analyseudstyr og it-systemer kan styre og regulere et arbejdsflow udelukkende via software, og hvilken betydning teknologien har i forhold til reduktion og forenkling af arbejdsgange. Modulet veksler mellem øvelser, demonstration, virksomhedsbesøg og teoretisk tilrettelagte lektioner.

Det får du ud af modulet

 • har forståelse af udvalgte elementer, der indgår i automatiserings-processer
 • har forståelse af teknologier til anvendelse ved automatisering
 • kan anvende sin viden om automatisering til at reflektere over egen arbejdsproces
 • kan identificere automatiseringspotentialer og vurdere effektiviteten af en automatiseringsproces
 • kan indgå i implementering af automatiseret udstyr og robotteknologi
 • kan selvstændigt kommunikere og formidle om teknologiske problemstillinger til samarbejdspartnere
 • kan analysere en teknologisk problemstilling og bidrage til løsning og implementering af f.eks. ny laboratorie-og robotteknologi

Det faglige indhold

Du får grundlæggende forståelse for betydningen af automatisering som et redskab, og hvordan dette anvendes i forhold til produktivitet, effektivitet og kvalitet. Du bliver forberedt på nye arbejdsgange og får forståelse for softwarerobotics og vil kunne identificere områder i laboratoriet, der har automatiseringspotentiale.

 • Robotic Process Automation (RPA)
 • Internet of Things (IoT)/ Industria Internet of Things (IIOT)
 • IoT/IIoT og sammenhæng med Bigdata
 • Risikovurdering/analyse af sikkerhed og kvalitet
 • Procesoptimering
 • Omkostningseffektivitet
 • Udstyr til udstyr connection
 • Teknologiforståelse

Målgruppe

Laboranter, teknikere, procesteknologer og bioanalytikere.

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Robotteknologi og Automatisering

Start- og slutdato

04.10.23 - 13.12.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

23.08.23

Pris

11.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0453698

Efterår 2024

Robotteknologi og Automatisering

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Pris

11.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0550423

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Charlotte Yttesen

Lektor

+45 51 38 03 62