Gå til indhold

Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen – Supported Employment og IPS

Hjælp udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i IPS og Supported Employment.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i beskæftigelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Arbejder du med borgere, som har komplekse udfordringer på grund af nedsat funkti­ons- og arbejdsevne? Så er uddannelsen ’Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen – Supported Employment og IPS’ måske noget for dig.

Uddannelsen er særligt velegnet til professionelle, som arbejder med unge og voksne borgere i so­cialt udsatte positioner, herunder borgere med psykiske lidelser og psykisk sårbarhed, og borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Det får du ud af modulet

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde målrettet med borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om ordinære job/timer og uddannelse. Uddannelsesforløbet har afsæt i den evidensbaserede metode IPS, individuelt planlagt job med støtte.

Det får du:

 • Viden om og inspiration til, hvordan du understøtter borgernes rehabiliterings- og recoveryproces i retning mod job på ordinære vilkår (ordinære timer) eller uddannelse.
 • Solid indføring i Supported Employment og IPS som evidensbaserede metoder.
 • Kompetencer til at indgå i, udvikle og implementere indsatser i samarbejde med andre aktører på området.
 • Færdigheder til at facilitere processer i samarbejde med borgere, arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner.
 • Viden om det juridiske mulighedsrum på tværs af lovområderne for sociale indsatser og sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesindsatser.
 • Viden og kompetencer til at styrke dialogen og relationen med borgere og virksomheder med ’Supported Employment’ som mindset.

Om undervisning og eksamen

Uddannelsen er tilrettelagt med en kombination af undervisning og casearbejde og understøttes af aktionslæring som en metode til at omsætte det tillærte i praksis. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med ledende eksperter på området – både fra praksis- og forskningsfeltet – som også forestår selve undervisningen og faciliteringen af forankringen i praksis.

Uddannelsen afsluttes med mundtlig eksamen.

Hvem deltager?

Uddannelsen er målrettet professionelle, som arbejder med borgere, hvor målet med indsatserne er ordinært arbejde/ordinære timer eller uddannelse – både i beskæftigelsesindsatsen, socialforvaltningen, socialpsykiatrien, misbrugsbehandlingen mv.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen - tonet mod Supported Employment og IPS

Start- og slutdato

Forår 2024

Tilmeldingsfrist

15.12.23

Pris

13.340 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0558074

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00