Gå til indhold

Projektledelse (PD)

Bliv skarp på projektledelse og lær at manøvrere projekter sikkert i mål med inddragelse af de relevante aktører.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen projektledelse og organisationsudviklingden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Projektledelsesmodulet klæder dig på til at arbejde med projekter i deres organisatoriske sammenhæng. Vi skal arbejde med konkrete redskaber til at planlægge og afvikle projekter og med teorier, som hjælper til at forstå, hvad der foregår i projekter og til at finde noget at stille op med det, vi så forstår. Du bliver også klogere på din egen rolle som projektleder eller -deltager og på, hvilket råderum du har, og hvilke handlemuligheder det giver dig.

Det faglige indhold på modulet

Modulet er bygget op om, at du arbejder med dine egne projekter og gennem modulet opbygger viden om og erfaring med at bruge alle de værktøjer, som en projektleders værktøjskasse rummer. Vi sætter både fokus på at få din projektledelses-værktøjskasse fyldt godt op og på at skabe en forståelse af, hvordan værktøjerne kan bruges. Forståelsen af projektledelse som en disciplin, der handler om mennesker og at kunne kommunikere, samarbejde og skabe fælles forståelser, står centralt.

Om undervisningen

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem faglige oplæg, arbejde med egne projekter samt forskellige former for gruppeprocesser, hvor målet er at udveksle erfaringer, få et nyt blik på egen praksis samt reflektere sammen. Vi arbejder varieret med inddragelse af visuelle elementer og andre læringsfremmende greb. Og så plejer vi faktisk også at have det sjovt…..

Om eksamen

Eksamen består af en mindre, skriftlig opgave samt mundtlig eksamen.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til alle, der arbejder med projekter, herunder særligt personer, som varetager projektledelse.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Projektledelse

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0561357

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 9.00-14.30. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Forår 2025

Projektledelse

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621647

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 09.00-14.30. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Projektledelse

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0623709

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 09.00-14.30. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mia Fihl

Lektor

+45 41 89 86 42