Gå til indhold

Praktikvejledning for socialrådgivere

Er du eller vil du gerne være praktikvejleder for socialrådgiverstuderende?

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Praktikvejledning for socialrådgivere er et diplommodul under den sociale diplomuddannelse og henvender sig til dig, der er eller ønsker at være praktikvejleder for socialrådgivere i deres uddannelsespraktik. Modulet er også kendt som praktikvejlederuddannelsen.

Gennem modulet opnår du viden om socialrådgiverprofessionen, den organisatoriske kontekst og vejledning- og læreprocesser. Du bliver i stand til at reflektere over og anvende metoder og redskaber om vejledning og læring i praksis, som du kan bruge til at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for socialrådgiverstuderende.

Vi lægger vægt på, at modulet både bidrager til at udvikle dine forudsætninger for at arbejde som praktikvejleder og ligeledes opkvalificerer dine kompetencer til at udvikle din egen praksis inden for socialfagligt arbejde. Uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i og inddragelse af deltagernes egne praksiserfaringer.

Det faglige indhold

Modulet sætter fokus på:

 • Socialrådgiverprofessionen og den organisatoriske kontekst
 • Vejlednings- og læreprocesser relateret til et praktikforløb
 • Metoder og redskaber til vejledning og læring i praksis
 • Udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af praktikforløb
 • Fagligt og etisk ansvar, som praktikvejleder
 • Formidling, der gør praktikvejledere i stand til at synliggøre deres egen faglighed
 • Udvikling af egen praksis som praktikvejleder

Hvem deltager?

Modulet har et tværprofessionelt sigte og henvender sig til medarbejdere med socialrådgiverbaggrund med minimum 2 års erhvervserfaring, der arbejder i kommunalt, statsligt, regionalt eller privat regi inden for fx:

 • Psykiatri- og handicapområdet
 • Misbrugsområdet
 • Beskæftigelsesområdet, fx jobcenter
 • Tværgående myndighedsområder
 • Børne-, unge- og Familieområdet

Praktiske oplysninger

Praktikvejlederuddannelsen afvikles oftest i forårssemesteret med ca. 9 undervisningsdage af 6 timers undervisning (9-15) samt ca. 4 selvstudiedage. Modulet afsluttes med en skriftlig eksamensopgave.

Du kan tage praktikvejlederuddannelsen, som enkeltstående modul, eller du kan vælge at bygge videre på modulet som del af den sociale diplomuddannelse, eller som valgfag under en anden diplomuddannelse, fx diplomuddannelsen i beskæftigelse.

Modulet kan også bestilles af kommuner og andre arbejdspladser, der ønsker et fælles uddannelsesforløb for minimum 15 medarbejdere. Kontakt os vedrørende dette.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Praktikvejledning for socialrådgivere

Start- og slutdato

03.09.24 - 04.12.24

Tilmeldingsfrist

23.07.24

Nummer

0511450

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 01.06.24

Forår 2025

Praktikvejledning for socialrådgivere

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Nummer

0623900

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Efterår 2025

Praktikvejledning for socialrådgivere

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0887383

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres i marts 2025.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Annemette Matthiessen

Lektor

+45 51 63 26 28