Gå til indhold

Praktikvejleder til læreruddannelsen

Dette modul på 10 ECTS er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet knytter sig til lærerstuderendes skolepraktik. Der arbejdes på et videnskabeligt grundlag med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og almen- og fagdidaktiske temaer og problemstillinger med det formål, at du tilegner dig kompetencer til at varetage opgaven som vejleder for og bedømmer af lærerstuderende i praktik. Den, der har gennemført modulet, kan anvende betegnelsen praktikvejleder.

Det får du ud af modulet

Det er målet, at du udvikler kompetencer til:

 • At vejlede og bedømme lærerstuderende i praktik i samarbejde med læreruddannelsen
 • At støtte lærerstuderendes læring i praksis gennem undersøgelse, refleksion og evaluering af pædagogisk praksis
 • Udvikle og understøtte skolens uddannelseskultur herunder kollegernes vejledningspraksis

For at opnå disse kompetencer skal du:

 • have viden om vejledningsteori, -etik og -praksis
 • have viden om skolens organisationskultur og pædagogisk teori og praksis med særligt fokus på praktikfagets kompetenceområder: didaktik, klasseledelse og relationsarbejde
 • have viden om analoge og digitale dataindsamlings- og databehandlingsmetoder og deres anvendelighed i forhold til dokumentation, analyse og diskussion af vejledning, undervisning og læring
 • kunne vejlede og bedømme lærerstuderende med opmærksomhed på etiske aspekter, der knytter sig til vejledning og bedømmelse
 • kunne tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentierede vejledningsforløb med kollegaer og lærerstuderende og i den forbindelse udvikle praktikskolen som uddannelsessted
 • kunne iagttage, beskrive og evaluere pædagogisk praksis og vejledning med anvendelse af en bred variation af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder

Forventninger til dig som studerende

Det forventes, at du som studerende forbereder dig gennem fx læsning af litteratur, gruppearbejde og selvstændig arbejde med modulets indhold  i ugerne mellem undervisning og vejledning.

Det er væsentligt for udbyttet af modulet, at du som deltager har lærerstuderende i praktik i løbet af den tid, du går på modulet.

Hvem deltager?

Lærere i folkeskolen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

efterår 2023

Praktikvejleder til læreruddannelsen

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

15.05.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0461269

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Lise Aagaard Kaas

Lektor

+45 41 89 76 87