Gå til indhold

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser

Få styrket din praksisrelaterede undervisning.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet beskæftiger du dig med at udvikle praksisrelateret undervisning, bl.a. med fokus på at styrke koblingen mellem teori og praksis på erhvervsrettede uddannelser.

Modulet findes også som toningen ‘Learning Factory’ – se længere nede på siden.

Du lærer  på modulet at:

 • styrke din praksisrelaterede undervisning
 • skabe sammenhænge mellem teori og praksis og skole og praktik

Det faglige indhold på modulet

På dette modul ser vi på, hvordan man som lærer kan medvirke til at skabe bedre sammenhænge og koblinger på tværs af teori og praksis og på tværs af de forskellige læringsarenaer i vekseluddannelserne.

Yderligere ser vi på, hvordan der er mange forskellige aktører, der øver indvirkning på de erhvervsrettede uddannelser, og hvorfor det er essentielt, at man som lærer på de erhvervsrettede uddannelser har fokus på hvordan ens erhverv er under fortsat udvikling. Vi arbejder derfor med temaer som bæredygtighed, innovation og uddannelsessystemets politiske udvikling.

Om undervisning og eksamen

Modulet er tilrettelagt med 7 undervisningsgange med hver deres tema. Du kommer desuden i virksomhedspraktik. Forud for modulet skal du indgå en aftale med den virksomhed, hvor du ønsker at komme i virksomhedsforløb.

På modulet kommer du til at arbejde med temaer som:

 • Samspil mellem teori og praksis
 • Praksisnær undervisning i erhvervsuddannelserne
 • Refleksion
 • Læring i praktik
 • Sammenhæng mellem praktik og skole
 • Bæredygtighed og praksisrelateret undervisning
 • Tavs viden
 • Deltagerforudsætninger og differentiering
 • Systemforståelse – uddannelsernes historie og politiske udvikling

Modulet udbydes som deltidsmodul, hvor der er fremmødeundervisning spredt ud over perioden.

Modulet udbydes desuden som flex, hvor hele modulet er tilrettelagt som onlineforløb, hvor du selv arbejder med temaerne på modulet.

Ud over undervisning er forberedelse såsom studiegrupper, læsning, opgaveskrivning o. lign. en betydelig del af modulet.

Hvem deltager?

Modulet er målrettet undervisere på erhvervsrettede uddannelser, såsom erhvervsskoler, FGU-skoler, erhvervsakademier mv.

Toning af moduler

Dette modul findes også i en tonet version, hvor indholdet tager udgangspunkt i en særlig arbejdsform. Du kan tilmelde dig det tonede forløb nederst på siden

Denne toning af modulet er særligt tilrettelagt med henblik på at styrke din digitalt baserede didaktiske praksis med et modul, der gennemføres som en Learning Factory. I forløbet tager vi udgangspunkt i en problemstilling fra din egen praksis, og du bliver understøttet i at udvikle en konkret og brugbar løsning på problemet. Løsningen er IT-baseret og kaldes et Learning Factory-produkt.
Forløbet er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Center for IT i Undervisningen.

Forløbet veksler mellem undervisning i modulets temaer og fabriksdage, hvor du arbejder på at udvikle dit Learning Factory-produkt. Forløbet har fokus på at sikre forankring i praksis, og derfor involveres din ledelse i forløbet. Du kan læse mere her

Modulet er et heltidsmodul og udbydes i Trekantsområdet.

Gå til tilmelding

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 • Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser - DEP-Flex (online)

Start- og slutdato

24.01.22 - 09.06.22

Tilmeldingsfrist

24.01.22

Pris

10.800 kr.

Hvor

Online

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser - deltid

Start- og slutdato

24.02.22 - 25.05.22

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.11.21

Pris

10.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser - DEP Flex (online)

Start- og slutdato

15.08.22 - 08.12.22

Tilmeldingsfrist

15.08.22

Pris

10.900 kr.

Hvor

Online

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser - Learning Factory

Start- og slutdato

25.08.22 - 05.10.22

Tilmeldingsfrist

01.06.22

Pris

12.300 kr.

Hvor

Trekantsområdet

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser - deltid

Start- og slutdato

15.09.22 - 13.12.22

Tilmeldingsfrist

15.05.22

Pris

10.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Christina Hartmann Nielsen

Specialkonsulent

+45 51 38 03 81