Gå til indhold

Information om covid-19

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser

På modulet får du styrket din praksisrelaterede undervisning, og du kommer i virksomhedspraktik, som er et krav for erhvervsskolelærere jf. den seneste reform

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Valgmodul, 10 ECTS-point

Der er afsat en uge, midt i undervisningsforløbet, til at du skal i virksomhedspraktik. Længden af virksomhedsforløbet aftaler du med virksomheden og din egen skole.

Det får du ud af modulet

Gennem virksomhedsforløbet kan du:

 • ajourføre dig ift. den nyeste viden og udvikling inden for dit fag og branche
 • styrke din praksisrelaterede undervisning
 • udvikle dine kompetencer og derigennem bidrage til din skoles/afdelings/teams fælles pædagogiske-didaktiske udvikling

Det faglige indhold

På modulet beskæftiger du dig med at udvikle praksisrelateret undervisning, blandt andet i relation til udfordringen om, at elever på de erhvervsrettede uddannelser har vanskeligt ved at koble teori og praksis.

Formålet med modulet er derfor, at du tilegner dig en læringsteoretisk forståelse og en didaktisk værktøjskasse til at håndtere følgende udfordringer:

 • at eleverne har svært ved at forbinde skolelæring og virksomhedslæring (læringsteoretisk udfordring)
 • at det er svært at praktisere en transferorienteret undervisning til glæde og nytte for elevernes læring (metodisk-didaktisk udfordring)

Tilrettelæggelse

Modulet indeholder syv undervisningsgange med undervisning kl. 9-15 på Københavns Professionshøjskole. Undervejs på modulet er der indlagt virksomhedsforløb.

Forud for modulets begyndelse skal du indgå en aftale med den virksomhed, hvor du ønsker at komme i virksomhedsforløb.

Formen på modulet vil veksle mellem plenumundervisning, diskussioner, styrede refleksioner, gruppeøvelser og opgaveløsning. Individuel forberedelse (læsning, opgaveskrivning) og fælles forberedelse i studiegrupper (diskussioner, opgaveløsninger) vil være en betydelig del af modulet.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser - DEP-Flex

Start- og slutdato

23.08.21 - 15.12.21

Tilmeldingsfrist

20.09.21

Pris

10.800 kr.

Hvor

Online

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser - deltid

Start- og slutdato

26.08.21 - 24.11.21

Tilmeldingsfrist

15.05.21

Pris

10.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Christina Hartmann Nielsen

Specialkonsulent

+45 51 38 03 81