Gå til indhold

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser

Få styrket din praksisrelaterede undervisning.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet beskæftiger du dig med at udvikle praksisrelateret undervisning, bl.a. med fokus på at styrke koblingen mellem teori og praksis på erhvervsrettede uddannelser.

Modulet findes også som toningen ‘Learning Factory’ – se længere nede på siden.

Du lærer  på modulet at:

 • styrke din praksisrelaterede undervisning
 • skabe sammenhænge mellem teori og praksis og skole og praktik

Det faglige indhold på modulet

På dette modul ser vi på, hvordan man som lærer kan medvirke til at skabe bedre sammenhænge og koblinger på tværs af teori og praksis og på tværs af de forskellige læringsarenaer i vekseluddannelserne.

Yderligere ser vi på, hvordan der er mange forskellige aktører, der øver indvirkning på de erhvervsrettede uddannelser, og hvorfor det er essentielt, at man som lærer på de erhvervsrettede uddannelser har fokus på hvordan ens erhverv er under fortsat udvikling. Vi arbejder derfor med temaer som bæredygtighed, innovation og uddannelsessystemets politiske udvikling.

Om undervisning og eksamen

Modulet er tilrettelagt med 7 undervisningsgange med hver deres tema. Du kommer desuden i virksomhedspraktik. Forud for modulet skal du indgå en aftale med den virksomhed, hvor du ønsker at komme i virksomhedsforløb.

På modulet kommer du til at arbejde med temaer som:

 • Samspil mellem teori og praksis
 • Praksisnær undervisning i erhvervsuddannelserne
 • Refleksion
 • Læring i praktik
 • Sammenhæng mellem praktik og skole
 • Bæredygtighed og praksisrelateret undervisning
 • Tavs viden
 • Deltagerforudsætninger og differentiering
 • Systemforståelse – uddannelsernes historie og politiske udvikling

Modulet udbydes som deltidsmodul, hvor der er fremmødeundervisning spredt ud over perioden.

Modulet udbydes desuden som flex, hvor hele modulet er tilrettelagt som onlineforløb, hvor du selv arbejder med temaerne på modulet.

Ud over undervisning er forberedelse såsom studiegrupper, læsning, opgaveskrivning o. lign. en betydelig del af modulet.

Hvem deltager?

Modulet er målrettet undervisere på erhvervsrettede uddannelser, såsom erhvervsskoler, FGU-skoler, erhvervsakademier mv.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser - Flex

Start- og slutdato

05.09.24 - 05.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0585275

Ledighed

Ledige pladser

Pris

11.400 kr.

Hvor

Online

ECTS

10

Hvornår

Opstart: 5/9, opg. afl: 22/11, eksamen: 4+5/12

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser - Deltid

Start- og slutdato

05.09.24 - 05.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0585273

Ledighed

Ledige pladser

Pris

11.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

10

Hvornår

Praktikuge: 41-43, undv 5/9 19/9 1/10 22/10 29/10 5/11 19/11,vejl:8+9/10,opg.afl: 29/11,eks.11+12/12

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Christina Hartmann Nielsen

Chefkonsulent

+45 51 38 03 81