Gå til indhold

Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen unge i sårbare positionerden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Det får du ud af modulet

På modulet er der særligt fokus på viden og tilgange i arbejdet med unge, der ikke trives. I undervisningen arbejdes der med at forstå betydninger af inklusions- og eksklusionsmekanismer på samfundsmæssigt niveau samt de beskyttelses- og risikofaktorer, der har betydning for de unges muligheder. Der er en tæt kobling mellem teori og din daglige praksis, så du får styrket din viden, dine færdigheder og kompetencer til at forebygge og håndtere relevante problemstillinger relateret til ungeområdet. Du får kendskab til rammerne, for arbejdet som/eller rollen som fagprofessionel ift. unge i sårbare positioner og de etiske aspekter, der er en del af denne rolle.

Modulet indkredser unge som målgruppe til unge mellem 15 og 25 år.

Det faglige indhold

På modulet vil du bl.a. komme til at arbejde med nedenstående emner:

 • Historiske, kulturelle og politiske betingelser på ungeområdet
 • Normalitet, marginaliserings-, inklusions- og eksklusionsprocesser i relation til unge
 • Vilkår i ungdomslivet som identitet, arbejde, uddannelse, netværk, forældre etc.
 • Perspektiver på udsathed, mistrivsel og psykisk sårbarhed
 • Indsatser og tilgange på ungeområdet
 • Jura, magt og etiske perspektiver i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner.

Undervisningen afvikles over ca. 8 undervisningsdage plus et eksamensseminar. Undervisningen planlægges som udgangspunkt i tidsrummet kl 9 – 15. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i et kort skriftligt oplæg.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der arbejder som fagprofessionel med unge og som er interesseret i arbejdet med unge i sårbare positioner. Det kan være i almenområdet, det forebyggende område, indenfor det specialiserede socialområde eller beskæftigelsesområdet. Modulet kan tages selvstændigt eller som en del af studieretningen ’Unge i sårbare positioner’, under Den Sociale Diplomuddannelse.

Tilskud fra Socialstyrelsen


OBS! Aktuelt er tilskudspladserne reserveret arbejdspladsbaserede moduler og særligt udvalgte forløb.
Du kan søge tilskud fra Socialstyrelsen på 12.000 kr. betaling af dette modul, hvis du arbejder med myndighedsopgaver på børn- og ungeområdet eller er fagprofessionel fra almenområdet fx i dagtilbud eller skole eller på et socialt tilbud for børn og unge.

Tilskuddet fra Socialstyrelsen er på 12.000 kr. pr. modul for den fastlagte målgruppe. Der ydes tilskud til fuld diplomuddannelse eller enkelte udvalgte moduler.

Sådan søger du om tilskud

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. For at komme i betragtning til tilskuddet skal du – i forbindelse med din tilmelding til modulet – skrive i kommentarfeltet, at du ønsker at søge tilskuddet.

Moduler med tilskud

Der ydes tilskud til følgende enkeltmoduler under den sociale diplomuddannelse:

Uddannelsesretning: Børn og unge

 • Modul Rs1: Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge
 • Modul Rs2: Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Uddannelsesretning: Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

 • Modul Rs11: Inddragelse af børn, unge og familier
 • Modul Rs12: Samtaler med børn, unge og familier

Uddannelsesretning: Børnehandicap

 • Modul Rs13: Tilgange og begreber på børnehandicapområdet
 • Modul Rs14: Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet

Uddannelsesretning: Unge i sårbare positioner

 • Modul Rs15: Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner
 • Modul Rs16: Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

 • Modul Vf7: Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge
 • Modul Vf8: Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde
 • Modul Vf11: Seksuelle overgreb
 • Modul Vf12: Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn og unge
 • Modul Vf14: Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe
 • Modul Vf15: Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe
 • Modul Vf16: Perspektiver på socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol
 • Modul Vf17: Vidensbaseret socialt arbejde
 • Modul Vf19: Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering
 • Modul V22: Teorier og modeller for gruppemetoder
 • Modul Vf23: Faglig ledelse, koordinering og facilitering på myndighedsområdet
 • Modul Vf24: Systematisk sagsbehandling på børn- og ungeområdet

Tilskud til den samlede uddannelse

Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold.

Kontakt Annemette Matthiessen på amat@kp.dk for mere information.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 • Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

Start- og slutdato

01.09.22 - 01.12.22

Tilmeldingsfrist

01.08.22

Pris

Annonceres senere

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Gunvor Gornitzka

Specialkonsulent

+45 51 38 05 13