Gå til indhold

Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

Få viden og indsigt i perspektiver til tilgange i arbejde med unge, der ikke trives.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen unge i sårbare positionerden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet får du viden og indsigt i perspektiver til tilgange i arbejde med unge, der ikke trives.

I undervisningen arbejder vi med at forstå betydninger af inklusions- og eksklusionsmekanismer på samfundsmæssigt niveau – samt de beskyttelses- og risikofaktorer, der har betydning for de unges muligheder. Vi har især fokus på din rolle som fagprofessionel ift. at arbejde med unge ud fra etiske såvel som paradigmatiske forståelser af rolle og opgave.

Der er en tæt kobling mellem teori og din daglige praksis, så du får styrket din viden, dine færdigheder og kompetencer til at forebygge og håndtere relevante problemstillinger relateret til ungeområdet.

Modulet indkredser unge som målgruppe til unge mellem 15 og 30 år.

Det faglige indhold

På modulet vil du bl.a. komme til at arbejde med nedenstående emner:

 • Historiske, kulturelle og politiske betingelser på ungeområdet
 • Paradigmer i relation til rolle- og opgaveforståelse
 • Normalitet, marginaliserings-, inklusions- og eksklusionsprocesser i relation til unge
 • Vilkår i ungdomslivet som identitet, arbejde, uddannelse, netværk, forældre etc.
 • Perspektiver på udsathed, mistrivsel og psykisk sårbarhed
 • Indsatser og tilgange på ungeområdet
 • Magt og etiske perspektiver i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

Forløbet afvikles over ca. 7 dage plus et eksamensseminar. Som udgangspunkt i tidsrummet kl.9-15. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der arbejder som fagprofessionel med unge og som er interesseret i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner. Det kan være i psykiatrien, det almenområde, det forebyggende område, inden for det specialiserede socialområde eller beskæftigelsesområdet.

Modulet kan tages selvstændigt eller som en del af studieretningen ’Unge i sårbare positioner’, under Den Sociale Diplomuddannelse.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2025

Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0888240

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres i marts 2025.

Gratis pga. tilskud fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen giver tilskud til modulet, hvis du arbejder med udsatte børn og unge enten på myndighedsområdet eller som udfører i almene eller sociale tilbud.

Da der er et begrænset antal plader, bruger vi først-til-mølle princippet. Du vil modtage en mail fra studieservice, om hvorvidt du får tilskuddet.

Sådan søger du om tilskud

For at komme i betragtning til tilskuddet skal du – i forbindelse med din tilmelding til modulet – angive:

 • hvilken organisation, du er ansat i

Herefter skal du angive om, du er enten:

 • Myndighedsrådgiver/socialfaglig konsulent
 • Leverandør af sociale tilbud og indsatser
 • Medarbejder i almene tilbud

I tilmeldingen kan du angive Socialstyrelsens EAN-nummer, 5798000354838.

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Gunvor Gornitzka

Chefkonsulent

+45 51 38 05 13