Gå til indhold

Personalejura og arbejdsmiljø

Vil du være med til at løfte problemstillinger på arbejdsmiljøområdet og rådgive om effektive løsninger, der skaber værdi i dagligdagen?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad får du ud af modulet?

Modulet klæder dig på til at kunne vurdere, rådgive og formidle løsningsforslag på personalejuridiske problemstillinger i en arbejdsmiljømæssig kontekst. Du lærer at behandle konkrete personalesager og hvordan personaleadministrativt arbejde kan påvirke medarbejderes arbejdsmiljø. Du får også indsigt i de retsregler og retspraksis, der knytter sig til ansættelsesforhold i det offentlige.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • De gældende retsregler og retspraksis ift. ansættelsesforhold i det offentlige
 • De typer af problemstillinger, der kan være forbundet med det personaleadministrative område
 • Medarbejderens rolle og rettigheder i organisationen

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan behandle konkrete personalesager
 • Du kan vurdere påvirkningen af det personaleadministrative arbejde på medarbejderens arbejdsmiljø

Du vil have kompetencer til at:

 • Vurdere, rådgive og formidle løsningsforslag på personalejuridiske problemstillinger

Modulet har følgende indhold:

 • Ansættelse og afskedigelse
 • Håndtering af sygefravær
 • Regler om barsel og ferie
 • Medarbejderes indflydelse i organisationen
 • Relationerne mellem medarbejdere og ledere

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

efterår 2023

Personalejura og arbejdsmiljø

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

01.06.23

Pris

11.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0449898

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Mette Langelund Klit

Lektor

+45 24 29 63 61