Gå til indhold

Pædagogisk viden og forskning

Bliv kvalificeret til at vurdere, hvordan pædagogisk viden, herunder ny forskning, kan bruges til at udvikle din pædagogiske praksis.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Nyhedsbrev

Om modulet

Lær hvordan du gennem indsigt i pædagogisk teori og videnskabsteoretisk refleksion kan udvikle din egen professionelle selvforståelse og pædagogiske praksis.

Fagligt indhold på modulet

Det er målet med modulet, at du opnår kompetencer til at

 • undersøge hvordan pædagogik er begrundet i viden og værdier
 • argumentere for pædagogiske tiltag på et pædagogisk viden- og værdigrundlag
 • vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis
 • reflektere over sin professionelle position og selvforståelse indenfor den pædagogiske virksomhed

På modulet vil vi bl.a.:

 • beskæftige os med teorier om viden og pædagogisk videnskab
 • have fokus på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen af pædagogisk viden og praksis.
 • arbejde med at vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis, herunder vurdering af dilemmaer knyttet til etik og forholdet mellem viden og praksis.

Om undervisningen

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, dialogøvelser og der vil indgå feedback fra undervisere og medstuderende i forløbet.

Eksamen

Eksamen afholdes som en ekstern prøve. Prøveformen kan variere.

Fakta

Modulet er på 10 ECTS og er et obligatorisk modul på den pædagogiske diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

OBS! Modulet findes i en version tonet mod miljøterapi og et tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi. Find den udgave af modulet, som er relevant for dig, på listen herunder.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Pædagogisk viden og forskning - Mandag formiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555811

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag 9.00-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - Online

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0557908

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Online, tirsdag 13.00-16.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - Mandag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555812

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag 15.00-19.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - Onsdag formiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555818

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Onsdag 09.00-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - Tirsdag formiddag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555813

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - Tonet mod miljøterapi

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555821

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Forår 2025

Pædagogisk viden og forskning - Online

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0578249

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag Online - 13.00-16.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - mandag formiddag

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0730098

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag 9.00-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - onsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0730099

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Onsdag 15.00-19.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - mandag eftermiddag

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0730096

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag 15.00-19.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - onsdag formiddag

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0730283

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Onsdag 09.00-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - tirsdag formiddag

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0730290

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - tirsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0730288

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 15.00-19.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - Tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0730941

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag 15.00-19.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Pædagogisk viden og forskning - onsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0736286

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Onsdag 15.00-19.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - mandag formiddag

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0736281

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag 9.00-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - onsdag formiddag

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0736289

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Onsdag 09.00-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - mandag aften

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0736278

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag 15.00-19.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - Online

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0736285

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Online, tirsdag 13.00-16.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - tonet mod miljøterapi

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0736296

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - tirsdag formiddag

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0736294

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - tirsdag eftermiddag

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0736293

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 15.00-19.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Pædagogisk viden og forskning - tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0736298

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag 15.00-19.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Leon Dalgas Jensen

Lektor

+45 41 89 72 98