Gå til indhold

Information om covid-19

Pædagogisk viden og forskning

Bliv kvalificeret til at vurdere, hvordan pædagogisk viden, herunder ny forskning, kan bruges til at udvikle din pædagogiske praksis.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Du lærer, hvordan du gennem indsigt i pædagogisk teori og videnskabsteoretisk refleksion kan udvikle din egen professionelle selvforståelse og pædagogiske praksis.

Fagligt indhold på modulet

Det er målet med modulet, at du opnår kompetencer til at

 • undersøge hvordan pædagogik er begrundet i viden og værdier
 • argumentere for pædagogiske tiltag på et pædagogisk viden- og værdigrundlag
 • vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis
 • reflektere over sin professionelle position og selvforståelse indenfor den pædagogiske virksomhed

På modulet vil vi bl.a.:

 • beskæftige os med teorier om viden og pædagogisk videnskab
 • have fokus på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen af pædagogisk viden og praksis.
 • arbejde med at vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis, herunder vurdering af dilemmaer knyttet til etik og forholdet mellem viden og praksis.

Om undervisningen

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, dialogøvelser og der vil indgå feedback fra undervisere og medstuderende i forløbet.

Eksamen

Eksamen afholdes som en ekstern prøve. Prøveformen kan variere.

Fakta

Modulet er på 10 ECTS og er et obligatorisk modul på den pædagogiske diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

OBS! Modulet findes i en version tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi. Modulet kan også tages online. Find den udgave af modulet, som er relevant for dig, på listen herunder.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Pædagogisk viden og forskning tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi

Start- og slutdato

30.08.21 - 31.01.22

Tilmeldingsfrist

15.05.21

Pris

11.620 kr.

Hvor

København

Pædagogisk viden og forskning

Start- og slutdato

30.08.21 - 31.01.22

Tilmeldingsfrist

15.05.21

Pris

11.620 kr.

Hvor

København

Pædagogisk viden og forskning - mandage, kl. 15-19

Start- og slutdato

30.08.21 - 31.01.22

Tilmeldingsfrist

15.05.21

Pris

11.620 kr.

Hvor

København

Pædagogisk viden og forskning

Start- og slutdato

31.08.21 - 31.01.22

Tilmeldingsfrist

15.05.21

Pris

11.620 kr.

Hvor

København

Pædagogisk viden og forskning

Start- og slutdato

31.08.21 - 31.01.22

Tilmeldingsfrist

15.05.21

Pris

11.620 kr.

Hvor

København

Pædagogisk viden og forskning

Start- og slutdato

01.09.21 - 31.01.22

Tilmeldingsfrist

15.05.21

Pris

11.620 kr.

Hvor

København

Pædagogisk viden og forskning

Start- og slutdato

01.09.21 - 31.01.22

Tilmeldingsfrist

15.05.21

Pris

11.620 kr.

Hvor

København

Pædagogisk viden og forskning - online

Start- og slutdato

02.09.21 - 31.01.22

Tilmeldingsfrist

15.05.21

Pris

11.620 kr.

Hvor

Online

Pædagogisk viden og forskning tonet mod specialpædagogik, psykologi og logopædi

Start- og slutdato

31.01.22 - 30.06.22

Tilmeldingsfrist

15.11.21

Pris

Annonceres senere

Hvor

København

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00