Gå til indhold

Pædagogisk udviklingsarbejde

Vil du være med til at forme og forbedre det pædagogiske udviklingsarbejde og omsætte gode ideer til værdiskabende praksis?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i ungdomspædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet klæder dig på til at være med i alle led af det pædagogiske udviklingsarbejde fra udvikling og planlægning til gennemførsel og evaluering. Du får styr på de teoretiske, metodiske og praktiske aspekter af det pædagogiske udviklingsarbejde, og du lærer at formidle erfaringer fra arbejdet, så du kan være med til at udvikle og forandre praksis.

Fagligt fokus

Modulet har et praksisnært fokus og vil trække på de studerendes erfaringer i undervisningen med et udviklingsorienteret sigte.

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Teori og metode i pædagogisk udviklingsarbejde
 • Udviklingspotentialer og forandringsprocesser
 • Dokumentation og evaluering

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan identificere og udarbejde et design for pædagogisk udviklingsarbejde
 • Du kan begrunde anvendte teorier og metoder i pædagogisk udviklingsarbejde
 • Du kan formidle erfaringer fra pædagogisk udviklingsarbejde

Du vil have kompetencer til at:

 • Indgå fagligt og tværprofessionelt i pædagogisk udviklingsarbejde med henblik på forandring af praksis
 • Udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere pædagogisk udviklingsarbejde

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Pædagogisk udviklingsarbejde

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

10.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0516123

Forår 2025

Pædagogisk udviklingsarbejde

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Pris

10.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0579353

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Hanne Vandal Hansen

Lektor

+45 41 89 73 14